Comunicat din 24.08.2008

Comunicate

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 29.08.2008, ora 14.00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având  următoarea ordine de zi:

a) privind constatarea încetării de drept, înainte de expirarea duratei normale, a unor mandate de consilieri judeţeni ;

b) validarea unor mandate de consilieri judeţeni supleanţi;

c) privind  completarea componenţei unor comisii de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa;

d) privind stabilirea taxelor si tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2009;

e) privind  aprobarea  Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Judeţean Ialomiţa;

f) privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.07.2008 -30.06.2011;

g) privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor identificate la nivelul judeţului Ialomiţa;

h) privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu oraşul Ţăndărei în vederea realizării  proiectului  „Accesul la reţeaua de gaz metan prin extindere pentru cartierul Strachina”;

i) privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2008;

j) privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări la obiectivul „Modernizare DJ 212 Ţăndărei – Feteşti km 83+075 - 100+915 şi Mihail Kogălniceanu – DN 2A km 68+295 - 72+182 (etapa II)”.

Mapele de şedinţă ale consilierilor judeţeni au fost înaintate în data de 20.08.2008.

Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ

 

29.08.2008