Comunicat din 25.01.2008

Comunicate

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 25.01.2008, ora 14.00, în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea”,

având  următoarea ordine de zi:

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :

a) privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii   „Consolidarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”;

b) privind aprobarea indicatorilor tehico - economici la obiectivul de investiţii „Reabilitare Corp C – Centrul de asistenţă medico - social Fierbinţi Târg”;

c) privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.25/28.03.2005 privind administrarea spaţiilor din imobilul „Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea”, cu modificările şi completările ulterioare;

d) privind  constatarea încetării calităţii de membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică Ialomiţa a  domnului consilier judeţean Hanaru Ion  şi desemnarea în această calitate a altui consilier judeţean

e) aprobarea repartizării pe bugete locale a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pentru anul 2008.

Mapele de şedinţă ale consilierilor judeţeni au fost înaintate în data de 18.01.2008

Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ

20.01.2008