Comunicat din 25.03.2012

Comunicate

C O M U N I C A T

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 28.03.2012, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având  următoarea ordine de zi:

          

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

a) privind modificarea „Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, pentru perioada 01.07.2008 – 30.04.2013” aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.17 din 31.03.2008, cu modificările şi completările ulterioare;

b) privind revocarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa  nr. 77 din 17.07.2003 privind asocierea Consiliului Judeţean Ialomiţa cu S.C. DUSEP S.A. Bucureşti, Consiliul Local al municipiului Feteşti şi consiliile locale ale comunelor Vlădeni, Balaciu, Ion Roată, Fierbinţi, Dridu, Coşereni, Brazii, Jilavele şi Căzăneşti în scopul înfiinţării unei societăţi comerciale pe acţiuni;

c) privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2012;

d) privind aprobarea  organigramei şi statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, pentru anul 2012;

e) privind aprobarea  organigramei şi statului de funcţii al instituţiilor de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean  Ialomiţa, pentru anul 2012;

f) privind aprobarea  organigramei, statului de funcţii şi  funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, pentru anul 2012;

g) privind aprobarea  organigramei şi statului de funcţii al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg, pentru anul 2012;

h) privind aprobarea Raportului anual privind stadiul realizării măsurilor din „Programul integrat de gestionare a calităţii aerului pentru pulberi în suspensie - PM 10 în municipiul Slobozia, municipiul Urziceni, oraşul Ţăndărei, comuna Ciulniţa şi comuna Săveni şi pentru ozon O3 în municipiul Slobozia şi municipiul Urziceni din judeţul Ialomiţa, desfăşurat pe o perioadă de maximum 5 ani”;

i) privind validarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 32 din 24.02.2012  de majorare a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2012;

j) privind diminuarea suprafeţei terenurilor concesionate către S.C. RISI ROMUNO S.R.L.;

k) privind aprobarea eliberării licenţei de traseu operatorului de transport rutier SC Transport Privat SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate speciale;

l) privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 102/28.12.2011 privind aprobarea „Planului de întreţinere şi intervenţii pentru anul 2012” al Serviciului de administrare a drumurilor judeţene, a podurilor şi a infrastructurii aferente;

m) privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect execuţia de lucrări pentru realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare acces rutier Fierbinţi Târg, Etapa I”;

n) privind aprobarea concesionării unor terenuri agricole proprietate privată a judeţului Ialomiţa, situate în extravilanul comunei Giurgeni;

o) privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu persoane juridice române în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni/proiecte culturale, educative, sportive, sociale şi de mediu de interes public judeţean, naţional şi internaţional.

 

Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ