Comunicat din 25.09.2008

Comunicate

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 30.09.2008, ora 15.00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având  următoarea ordine de zi:

a) privind aprobarea concesionării unor terenuri agricole proprietate privată a judeţului Ialomiţa situate în extravilanul comunelor  Giurgeni  şi  Vlădeni;

b) privind aprobarea rectificării bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2008;

c) privind modificarea Statelor de funcţii pentru Biblioteca Judeţeană „Ştefan Bănulescu” Ialomiţa şi Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa;

d) privind desemnarea a şase consilieri judeţeni în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Ialomiţa;

e) privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări la obiectivul „Modernizare DJ 201 A Coşereni – Moldoveni – Patru Fraţi – Adîncata – limită judeţ Prahova Tronson I: DN2A – Patru Fraţi ( km 0 +000 – 9 + 500 ) şi Tronson II: Patru Fraţi – limită judeţ Prahova ( km 9 + 500 – 18 + 750)”;

f) privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în Consiliul de Administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Ialomiţa;

g) privind aprobarea Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor Ialomiţa;

h) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei socio-economică de examinare şi avizare a implantării structurilor de vânzare cu amănuntul cu suprafaţă mare pe teritoriul judeţului Ialomiţa;

i) privind elaborarea unui proiect cu finanţare din Programul Operaţional Sectorial - „Dezvoltarea capacităţii administrative”, Domeniul major de intervenţie 1.1.- „Îmbunătăţirea procesului de luare a deciziilor la nivel politic-administrativ - Strategii de dezvoltare locală”.

Mapele de şedinţă ale consilierilor judeţeni au fost înaintate în data de 23.09.2008.

Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ

 

25.09.2008