Comunicat din 25.10.2008

Comunicate

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 31.10.2008, ora 13.00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având  următoarea ordine de zi:

Dezbaterea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :

a) privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului  de consilier judeţean al domnului Ionescu Octavian Mihail;

b) privind  validarea mandatului de  consilier judeţean al domnului Georgescu Alexandru;

c) privind completarea componenţei Comisiei economico-financiară, protecţia mediului şi turism a Consiliului Judeţean Ialomiţa;

d) privind reglementarea serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, în judeţul Ialomiţa;

e) privind aprobarea Planurilor de ocupare a funcţiilor publice  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa şi al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, pe anul 2009;

f) privind  aprobarea preţurilor medii ale unor produse agricole, pentru anul 2008, necesare determinării veniturilor anuale obţinute din arenda exprimată în natura;

g) privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ing.”Vadim Rusu” Balaciu şi  în Centrul pentru persoane vârstnice Fierbinţi Tîrg, judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2009;

h) privind aprobarea costului mediu lunar al cheltuielilor pentru o persoană cu handicap îngrijită în Centrul de Îngrijire şi Asistenţă Slobozia, judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2009;

i) privind asocierea judeţului Ialomiţa cu municipiile Slobozia şi Feteşti, oraşele Amara, Căzăneşti, Fierbinţi Tîrg  şi Ţăndărei şi comuna Bărbuleşti în scopul constituirii „ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ AQUA - IALOMIŢA”;

j) privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de servicii de „Deszăpezire şi intervenţii la drumuri judeţene în iarna 2008 – 2009”;

k) privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare şi negociere a ofertei pentru atribuirea contractului de achiziţie publică de lucrări similare la obiectivul „Întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene” pentru anul 2008;

l) privind aprobarea rectificării bugetului  judeţului Ialomiţa, pe anul 2008.

Şedinţa este publică.

 

25.10.2008