Comunicat din 27.11.2011

Comunicate

C O M U N I C A T

 

 CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 30.11.2011, ora 16,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având  următoarea ordine de zi:

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

a) privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2012, pentru aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa;

b) privind modificarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale, în judeţul Ialomiţa, aprobat prin anexa nr.1 la  hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 75 din 31.10.2008;

c) privind modificarea şi completarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului de transport public judeţean de persoane prin curse regulate, în judeţul Ialomiţa, aprobat prin hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.32 din 24.04.2008;

d) privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 35 din 24.06.2010 privind aprobarea încheierii „Convenţiei de Colaborare” între Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Ministerul Mediului şi Pădurilor pentru implementarea Proiectului „Controlul Integrat al Poluării cu Nutrienţi”;

e) privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2012;

f) privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Centrului de Asistenţă Medico - Socială Fierbinţi-Târg;

g) privind aprobarea cooperării şi participării Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, la cofinanţarea  Organizaţiei pentru Copii şi Adulţi cu Nevoi Speciale ,,TREBUIE “- Filiala Feteşti, pentru dezvoltarea serviciilor sociale furnizate persoanelor cu dizabilităţi;

h) privind aprobarea cooperării şi participării Consiliului Judeţean Ialomiţa, prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa, la cofinanţarea  Fundaţiei ,,New Life “ Slobozia, pentru dezvoltarea serviciilor sociale furnizate persoanelor cu dizabilităţi;

i) privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2011;

j) privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare

a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect  execuţia de lucrări pentru realizarea obiectivului „Modernizare DJ 402 tronson Sineşti - limită judeţ Ilfov, Km 61 + 860 – Km 63 + 420”;

k) privind  aprobarea eliberării licenţelor de traseu firmei S.C. MIHADI S.R.L. în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale;

l) privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor influenţe din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2011;

m) privind aprobarea rectificării  bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011;

n) privind aprobarea bugetului împrumutului intern al judeţului Ialomiţa, pe anul 2012.

Şedinţa este publică. 

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ