Comunicat din 28.06.2012

Comunicate

C O M U N I C A T

În conformitate cu Dispoziţia nr.1 din 28.06.2012 a Preşedintelui  Consiliului Judeţean Ialomiţa, consilierii judeţeni declaraţi aleşi în cadrul scrutinului din data de 10 iunie 2012  în Circumscripţia electorală nr.23 Ialomiţa se convoacă în şedinţă de constituire în data de 30.06.2012, ora 09.30 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, cu  următoarea ordine de zi:

 

1. Constituirea Consiliului Judeţean Ialomiţa:

a) constituirea grupurilor de consilieri judeţeni şi desemnarea liderilor acestora;

b) alegerea comisiei de validare;

c) validarea/invalidarea mandatelor consilierilor judeţeni;

d) depunerea jurământului de către consilierii judeţeni;

e) declararea Consiliului Judeţean Ialomiţa  legal constituit;

 

2. Alegerea vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Ialomiţa;

3. Organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Judeţean Ialomiţa.

Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,
Vasile Silvian CIUPERCĂ