Comunicat de presă - Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap

Comunicate, 2013

 

Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Ialomiţa este o structură de specialitate fără personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Judeţean şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârea Guverului nr.430/2008 - METODOLOGIA DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE A COMISIEI DE EVALUARE A PERSOANELOR ADULTE CU HANDICAP.

La nivelul judeţului Ialomiţa, la sfârşitul anului 2012 figurau 7333 de persoane adulte cu handicap dintre care:

- 2539 cu handicap grav;

- 4099 cu handicap accentuat;

- 621 cu handicap mediu;

- 74 cu handicap ușor.

Raportat la numărul total de persoane cu handicap din ţară, judeţul Ialomiţa se clasează pe locul 39 din 42, iar după ponderea în populaţie, pe locul 30 din 42, cu o medie de 3,23% sub media generala de 3,66%.

Anual 3500 de persoane se prezintă la comisie pentru revizuire, înscrierea în categoria persoanelor cu handicap sau ridicarea gradului de handicap precum şi la sesizarea comisiei.

Media zilnică a persoanelor care se prezintă la serviciul de evaluare este de aproximativ 30-40.

Pentru a veni în sprijinul oamenilor, persoanele nedeplasabile conform anchetei sociale efectuate de primărie şi conform scrisorii medicale eliberate de medicul de familie sunt văzute la domiciliu de reprezentanţi al serviciului de evaluare complexă, conform legii.

Încadrarea în grad  şi tip de handicap se face conform Criteriilor medico-psihosociale,criterii aprobate prin ordinul 762/2007 al MMFES și ordinul 1992/2007 al MSP și publicate în MO nr.885 bis/27.12.2007, comisia judeţeană având obligaţia de a respecta normele legale din domeniu.

De asemenea, stabilirea termenelor de valabilitate ale certificatelor de încadrare în grad de handicap a persoanelor adulte de 6 luni, 12 luni sau permanent se face conform instrucțiunilor metodologice emise de Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap (din cadrul Ministerului Muncii) şi transmise către toate judeţele.

La întâlnirea de lucru de la Poiana Braşov din septembrie 2012, Ministerul Muncii a recomandat reexpertizarea persoanelor posesoare de certificate cu handicap eliberate în perioada 1992-2000, aceste certificate pierzându-şi valabilitatea, stabilindu-se  şi detaliile privind procedura de reevaluare a acestor persoane.

În data de 26 septembrie 2012 s-a publicat Ordinul Ministrului Muncii cu nr. 2298 prin care s-a aprobat ”Procedura-cadru de evaluarea persoanelor adulte în vederea încadrării în grad şi tip de handicap”. Reevaluarea persoanelor cu certificate de handicap emise în judeţul Ialomiţa în perioada 1992-2000 a însumat un număr de 750 de cazuri, până la data de 17 mai 2013, făcându-se reevaluarea a 398 de  persoane adulte cu handicap, acordat pe o perioadă nedeterminată. În urma reevaluării acestor persoane, 31 dintre acestea au primit certificate de neîncadrare în grad de handicap. 18 persoane au contestat aceste certificate de neîncadrare. Până în prezent, Comisia Superioară a soluţionat 8 dintre contestaţii, decizia fiind cea de menţinere a hotărârii adoptate de Comisia Judeţeană Ialomiţa în toate cele 8 cazuri. Din cele 398 de persoane cu handicap chemate la reevaluare s-a solicitat şi s-a efectuat evaluare la domiciliu pentru 25 de persoane.

Apreciem că disfuncţionalităţile apărute în domeniul încadrării unor persoane cu grad de handicap nu sunt determinate de activitatea entităţilor publice cu atribuţii în domeniu (atribuţiile administraţiei publice judeţene şi locale, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Comisia judeţeană de evaluare a persoanelor adulte cu handicap), ci de un cadru legal care a înăsprit condiţiile medico-psiho-sociale de încadrare în grad de handicap, pe fondul restricționării sumelor bugetare alocate, context legislativ care trebuie revizuit şi actualizat.

Compartimentul Mass-Media

 

fisiere: 
AtaşamentMărime
PDF icon comunicatdepresa.pdf405.21 KB