Comunicat - ședință ordinară a C.J. Ialomița în 29.05.2013

Comunicate, 2013

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 29.05.2013, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având următoarea ordine de zi:

 

I. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :

a) privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare, pe anul 2012;

b) privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa aferentă trimestrului I, anul 2013;

c) privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa;

d) privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa;

e) privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale instituţiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa;

f) privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa şi a Centrului de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi Târg;

g) privind modificarea raportului de serviciu al domnului Bucur Iulian, director executiv la Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa;

h) privind prelungirea Programului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate, cu termen de valabilitate până la data de 30 aprilie 2013;

i) privind aprobarea costului mediu lunar necesar asigurării serviciilor medico-sociale şi cuantumului contribuţiei personale lunare datorate de persoanele îngrijite şi tratate în Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg, pentru anul 2013;

j) privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2013;

k) privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu unităţile sanitare cu paturi din judeţul Ialomiţa, transferate autorităţilor publice locale, în vederea finanţării în comun a serviciilor publice de asistenţă medicală spitalicească;

l) privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu persoane juridice române în vederea finanţării şi realizării în comun a unor acţiuni/proiecte culturale, educative, sportive, sociale şi de mediu de interes public judeţean, naţional şi internaţional.

 

II. Diverse

Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 03.04.2013.

 

Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ