Comunicat - ședinţă ordinară a C.J. Ialomiţa din 30.01.2013

Comunicate, 2013

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA se convoacă în şedinţă ordinară în data de 30.01.2013, ora 15,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având următoarea ordine de zi:

 

I. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre :

a) privind încetarea de drept, înainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier judeţean al domnului Stoica Ştefan;

 

b) privind validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Florea Romeo;

 

c) privind completarea Comisiei pentru muncă, sănătate, asistenţă socială şi familie a Consiliului Judeţean Ialomiţa;

 

d) privind aprobarea noilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Consolidarea Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia – etapa a II-a”;

 

e) privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de lucrări la obiectivul de investiţii „Modernizare Sală de spectacole” – rest de executat;

 

f) privind modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14/28.03.2012 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2012, cu modificările şi completările ulterioare;

 

g) privind reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2013;

 

h) privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 30.000 mii lei.

 

II. Diverse

Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 14.12.2012.

 

Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,

Vasile Silvian CIUPERCĂ