Comunicat şedinţă ordinară în data de 29.10.2015, ora 16,30

Comunicate

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 29.10.2015, ora 16,30 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

  I. Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 25 septembrie 2015;

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

a)privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul III, anul 2015;

b) privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015;

c) privind rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de  Urgenţă Slobozia,  pe anul 2015;

d) privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, pe anul 2016, pentru  aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camera Agricolă Judeţeană Ialomiţa;

e) privind aprobarea acordării burselor de ajutor social elevilor care frecventează cursurile Liceului Tehnologic Special ” Ion Teodorescu” Slobozia, pentru semestrul I al anului şcolar 2015 – 2016;

f) privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 76 din 27.08.2015 privind aprobarea creșterilor salariale pentru personalul angajat în cadrul Consiliului Județean Ialomiţa și în instituțiile subordonate;

g) privind constatarea încetării contractului de finanţare nr. 1141/321/04.12.2013 aferent proiectului “Eficientizarea activității autorităților administrației publice locale din județul Ialomița prin implementarea unei soluții e-guvernare performante” COD SMIS  CSNR – 48391;

h) privind aprobarea documentului strategic „Master Plan pentru Reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în regiunea Constanţa-Ialomiţa” – forma revizuită;

i) privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 84/25.09.2015;

j) privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 85/25.09.2015.

            III. Diverse

            - solicitarea SC Radio Campus SRL Slobozia privind adoptarea unor măsuri cu privire la contractul de închiriere al spaţiului din incinta Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea”.

 

Şedinţa este publică.

 

 

 

VICEPREŞEDINTE,

Ştefan MUŞOIU