Concurs de angajare in 28 iulie 2014

 

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa cu sediul în Piaţa Revoluţiei nr. 1, Slobozia, scoate la concurs în data de 28.07.2014, ora 10°°, un pos de consilier debutant şi un post de consilier superior.

 

 

Condiţii de înscriere/participare la concurs

 

Consilier - grad profesional debutant – Compartiment Infrastructură Rutieră

Direcţia Investiţii şi Servicii Publice

Data concursului 28.07.2014
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere 14.07.2014
Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere Consiliul Judeţean Ialomiţa
Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:  
Selectarea dosarelor 15-21.07.2014 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Proba scrisă 28.07.2014 ora 10.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Interviu 30.07.2014 ora 12.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Nivelul postului:  
Funcţia publică corespunzătoare categoriei

De execuţie

Clasa I
Cerinţe privind ocuparea postului:  
Pregătirea de specialitate Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialităţile construcţii şi drumuri şi poduri
Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie -
Cerinţe specifice -

 

 

 

Consilier - grad profesional superior – Compartiment Infrastructură Rutieră

Direcţia Investiţii şi Servicii Publice

Data concursului 28.07.2014
Data pâna la care se depun dosarele de înscriere 14.07.2014
Autoritatea la care se depun dosarele de înscriere Consiliul Judeţean Ialomiţa
Data, ora şi locul desfăşurării fiecărei probe:  
Selectarea dosarelor 15-21.07.2014 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Proba scrisă 28.07.2014 ora 10.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Interviu 30.07.2014 ora 12.00 Consiliul Judeţean Ialomiţa
Nivelul postului:  
Funcţia publică corespunzătoare categoriei De execuţie
Clasa I
Cerinţe privind ocuparea postului:  
Pregătirea de specialitate Studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în specialităţile construcţii şi drumuri şi poduri
Condiţii minime de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de execuţie Minimum 9 ani
Cerinţe specifice -

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de consilier debutant

Compartiment Infrastructură Rutieră, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice

 1. Legea nr. 215/ 23.04.2001 (**republicată**)(*actualizată*) administratiei publice locale (MO nr. 123 / 20.02.2007);

 2. Legea nr. 188/ 08.12.1999 (**republicată**)(*actualizată*) privind Statutul functionarilor publici, (MO nr. 365 / 29.05.2007);

 3. Legea nr. 7 / 18.02.2004 (*republicata*) privind Codul de conduita a functionarilor publici ( MO nr. 525 / 02.08.2007

 4. Legea nr. 10/18.01.1995 (*actualizata*) privind calitatea in constructii (MO nr.12 din 24/ 24.01. 1995);

 5. H.G. nr. 273/14.06.1994 (*actualizata*) privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora (MO nr. 193 din 28 iulie 1994);

 6. O.G. nr. 43/28.08.1997 (**republicată**)(*actualizată*) privind regimul drumurilor, republicata (MO nr. 237 / 29.06.1998);

 7. H.G. nr. 540/22.06.2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice (MO nr. 338 / 20.07.2000).

 

 

 

BIBLIOGRAFIE

pentru ocuparea postului de consilier superior

Compartiment Infrastructură Rutieră, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice

 1. Legea nr. 215/ 23.04.2001 (**republicată**)(*actualizată*) administratiei publice locale (MO nr. 123 / 20.02.2007);

 2. Legea nr. 188/ 08.12.1999 (**republicată**)(*actualizată*) privind Statutul functionarilor publici, (MO nr. 365 / 29.05.2007);

 3. Legea nr. 7 / 18.02.2004 (*republicata*) privind Codul de conduita a functionarilor publici ( MO nr. 525 / 02.08.2007

 4. Legea nr. 10/18.01.1995 (*actualizata*) privind calitatea in constructii (MO nr.12 din 24/ 24.01. 1995);

 5. H.G. nr. 766/1997 (*actualizata*) pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii (MO nr.352/ 10.12.1997 );

 6. H.G. nr. 273/14.06.1994 (*actualizata*) privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora (MO nr. 193 din 28 iulie 1994);

 7. H.G. nr. 925/ 20.11.1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor ( MO nr. 286 /11.12 1995);

 8. Legea nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia (MO nr. 448 / 24.11.1998);

 9. O.G. nr. 43/28.08.1997 (**republicată**)(*actualizată*) privind regimul drumurilor, republicata (MO nr. 237 / 29.06.1998);

 10. H.G. nr. 540/22.06.2000 privind aprobarea incadrarii in categorii functionale a drumurilor publice si a drumurilor de utilitate privata deschise circulatiei publice (MO nr. 338 / 20.07.2000).

 

 

Descarcati:

  Continutul dosarului

 

 

 

categorie 

concursuri