Cont anual execuție 2007

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2007

 

RAPORT

la proiectul de hotarare privind aprobarea contului anual de executie
a bugetului propriu al judetului Ialomita si situatiile financiare pe anul 2007

 

CONTUL ANUAL DE EXECUTIE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI IALOMITA PENTRU ANUL 2007

CONTUL ANUAL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI IALOMIŢA ŞI SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE PE ANUL 2007

Bilanţ încheiat 31 decembrie 2007

Contul de rezultat patrimonial încheiat la 31 decembrie 2007

Cont de execuţie buget local - 31 decembrie 2007 (venituri+cheltuieli)

Detalierea cheltuielilor

 

 

 

categorie 

contul anual de executie