Cont anual executie 2008

 

H O T A R Â R E

privind aprobarea contului anual de executie a bugetului propriu al judetului Ialomita si a situatiilor financiare pe anul 2008

 

RAPORT

la proiectul de hotarare privind aprobarea contului anual de executie a bugetului propriu al judetului Ialomita si situatiile financiare pe anul 2008

 

Cont anual de executie a bugetului propriu 2008

Cont executie

Bilant

Cont rezultat patrimonial

Fluxuri de trezorerie _03

Fluxuri de trezorerie _04

Active nete / Capitaluri

Cont de executie buget local 2008 venituri

Cont de executie buget local 2008 cheltuieli

Detalierea cheltuielilor

 

categorie 

contul anual de executie