Cont anual execuție 2009

 

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea contului anual de execuţie a bugetului propriu al judeţului Ialomiţa şi a situaţiilor financiare pe anul 2009

 

RAPORT

la proiectul de hotarare privind aprobarea contului anual de executie
a bugetului propriu al judetului Ialomita si situatiile financiare pe anul 2009

CONTUL ANUAL DE EXECUTIE A BUGETULUI PROPRIU AL JUDETULUI IALOMITA PENTRU ANUL 2009

CONTUL ANUAL DE EXECUTIE AL BUGETULUI PROPRIU AL JUDEŢULUI IALOMIŢA ŞI SITUAŢIILE FINANCIARE ANUALE PE ANUL 2009

Bilanţ încheiat 31 decembrie 2009

Contul de rezultat patrimonial încheiat la 31 decembrie 2009

Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 03) - 31 decembrie 2009

Situaţia fluxurilor de trezorerie (cod 04) - 31 decembrie 2009

Situaţia modificărilor în structura activelor nete/capitalurilor (cod 25)

- 31 decembrie 2009

Cont de execuţie buget local - 31 decembrie 2009 (venituri)

Cont de execuţie buget local - 31 decembrie 2009 (cheltuieli)

Detalierea cheltuielilor

Contul de executie al bugetului local la data de 31.12.2009

categorie 

contul anual de executie, 2009