Contul trimestrial de executie al bugetului propriu - Trimestrul I 2014