Contul trimestrial de execuție a bugetului general al județului