Contul trimestrial de executie a bugetului propriu - Trimestrul III 2015