Contul trimestrial de executie a bugetului propriu - Trimestrul IV 2015 preliminat