Convocare ședință extraordinara a Consiliului județean Ialomița in data de 16.10.2018, ora 14,00

Comunicate, transparență decizională

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 16.10.2018, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 27.09.2018.

Proces verbal sedinta din 27.09.2018

 II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018;

Proiect hotarare rectificare buget

2. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico – economice, faza  Documentaţie de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii (D.A.L.I.) și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia”;

  Proiect hotarare aprobare DALI si indicatori modernizare ambulatoriu

3. proiect de hotărâre privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriului din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”  și a cheltuielilor legate de proiect;

Proiect hotarare realizare proiect ambulatoriu

 4. proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare pentru lucrări de intervenție (D.A.L.I), revizuită, și a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii ”Modernizare DJ 306 limită județul Călărași-Albești-Andrășești-Gheorghe Doja-Crunți intersecție cu DJ 102H, DJ 102H intersecție cu DJ 306-Reviga-Cocora-intersecție cu DJ 203E, DJ 203E intersecție cu DJ 102H-Cocora-limită județ Buzău”;

  Proiect hotarare aprobare DALI modernizare DJ 306

 5. proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomiţa nr. 225/19.12.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Modernizare DJ 306 limită judeţul Călăraşi-Albeşti-Andrăşeşti-Gheorghe Doja-Crunţi intersecţie cu DJ 102H, DJ 102H intersecţie cu DJ 306 – Reviga-Cocora- intersecţie cu DJ 203E, DJ 203E intersecţie cu DJ 102H - Cocora-limită judeţ Buzău” şi a cheltuielilor legate de proiect;

Proiect hotarare modificare si completare HCJI nr. 225 din 2017 -realizare proiect modernizare DJ 306

6. proiect de hotărâre privind aprobarea  Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie (D.A.L.I.), revizuită, şi a principalilor indicatori tehnico-economici la obiectivul de investiţii „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”;

Proiect de hotarare aprobare DALI - Biserica de Lemn Sf. Nicolae

7. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”  și a cheltuielilor legate de proiect.

Proiect hotarare modificarea HCJI nr. 141 din 2017

 

            Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,

VICTOR MORARU