Convocare ședință extraordinara a Consiliului județean Ialomița in data de 20.11.2018, ora 14,00

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 20.11.2018, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 31.10.2018.

Proces-verbal ședință ordinară 31 octombrie 2018

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind validarea Dispoziției Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.366 din 08.11.2018  privind majorarea bugetului propriu al județului Ialomița cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018 şi aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomiţa, pe anul 2018;

1. proiect de hotarare privind validarea Dispozitiei nr.366/2018 si rectificarea bugetului general al judetului

2. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia,  pe anul 2018;

2. proiect de hotarare privind rectificarea bugetului SJU Slobozia

3. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 140/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Reabilitarea și punerea în valoare a monumentului istoric Orașul de Floci”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare;

3. proiect de hotarare privind modificarea HCJI nr.140/2017 - realizarea proiectului - Oraşul de Floci

 4. proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Județean Ialomița  nr. 141/24.08.2017 privind aprobarea realizării proiectului „Restaurare și conservare Biserica de lemn Sf. Nicolae”  și a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările ulterioare.

4. proiect de hotarare privind modificarea HCJI nr.141/2017 - realizarea proiectului Biserica de lemn 

Şedinţa este publică.

 

PREŞEDINTE,

VICTOR MORARU

categoria articolului 

Comunicate, transparență decizională