Convocare ședință extraordinară în data de 18.06.2019, ora 14,00

transparență decizională, Comunicate

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în ședință extraordinară în data de 18.06.2019, ora 14,00 în sala de ședințe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomița, având pe ordinea de zi:

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor ședinței ordinare a Consiliului Județean Ialomița din data de 30.05.2019.

PV - 30.05.2019

II. Discutarea și adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind darea în administrare a unui teren situat în municipiul Urziceni, aflat în domeniul public al Județului Ialomița, către Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița, în vederea implementării proiectului ”Pași spre viitor”;

proiect de hotarare nr. 1

rapoarte comisii

 2. proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale aferentă proiectului ”Pași spre viitor” implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

proiect de hotarare nr.2

rapoarte comisii

 3. proiect de hotărâre privind aprobarea Temei de proiectare aferentă proiectului ”Pași spre viitor” implementat de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020;

proiect de hotarare nr. 3

rapoarte comisii

 4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2019;

proiect de hotarare nr. 4

rapoarte comisii

5. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița la ”Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019” ;

proiect de hotarare nr. 5

rapoarte comisii

6. proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 38 din 22.09.2016 privind  aprobarea componenței Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism Ialomița și a Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, cu modificările și completările ulterioare;

proiect de hotarare nr. 6

rapoarte_comisii_

7. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ialomița la realizarea proiectului „EUROBUNICII – reducerea numărului de bătrâni vulnerabili în comuna Valea Ciorii, județul Ialomița, prin furnizarea de servicii sociale”,  Cod SMIS 127443,  depus în cadrul Programului  Operațional Capital Uman 2014-2020.

proiect de hotarare nr. 7

rapoarte comisii

 

Ședința este publica 

 

                               PREȘEDINTE

                              VICTOR MORARU