Convocare ședință de îndată - 22.03.2019, ora 13,00

Comunicate, transparență decizională

 

Consiliul Judeţean Ialomiţa se convoacă de îndată în şedinţă în ziua de 22.03.2019,  ora 13,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa având pe ordinea de zi 

 proiectul de hotărâre privind aprobarea repartizării pe bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2019.

Ședința este publică.

                                                          PREŞEDINTE,

                                                                  VICTOR MORARU