Dispoziții - 2011

Dispoziţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa

2011

DISPOZIŢIE privind încetarea de drept a contractului individual de muncă, ca urmare a pensionării pentru limită de vârstă, pentru doamna Tudose Aurelia, secretar - dactilograf în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Compartimentul Informatică.
DISPOZIŢIE privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 13 – 14 ianuarie
DISPOZIŢIE privind numirea prin redistribuire pe perioadă nedeterminată a domnului Stoian Fănel Marian în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia 5, clasa de salarizare 59, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, programare şi Urmărire Venituri, Compartimentul Buget Contabilitate.
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitei Panait Vasilica de schimbare pe cale administrativă a prenumelui său din „Vasilica ” în „ Silvia ”
DISPOZIŢIE privind Convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind numirea managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
DISPOZIŢIE privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 27 – 28 ianuarie 2011
DISPOZIŢIE privind reîncadrarea doamnei Şuiu Elena în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat şi stabilirea drepturilor salariale în anul 2011.
DISPOZIŢIE privind reîncadrarea doamnei Florea Marcela în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional principal, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Centrul de informaţii pentru Cetăţeni , Compartimentul pentru informaţii şi Relaţii Publice şi stabilirea drepturilor salariale în anul 2011.
DISPOZIŢIE privind încetarea de drept a contractului de serviciu existent prin pensionare pentru doamna Şuiu Elena , în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat.
DISPOZIŢIE privind încetarea de drept a contractului de serviciu existent prin pensionare pentru doamna Florea Marcela, în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional principal, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Centrul de informaţii pentru Cetăţeni, Compartimentul pentru Informaţii şi Relaţii Publice
DISPOZIŢIILE de la nr. 14 la nr. 97 din 28.01.2011 privind reîncadrarea funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a domnului Ionescu Adrian – Robert în funcţia de consilier, gradaţia 3, pe perioadă determinată, în cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa.
DISPOZIŢIE privind majorarea salariului de bază corespunzător tranşei de vechime în muncă pentru domnişoara Moroianu Mihaela în funcţia publică de conducere de şef serviciu, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri
DISPOZIŢIE privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a domnului Bereznicov Daniel în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, gradaţia 4, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Compartimentul Patrimoniu Public Privat.
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de recepţie finală la obiectivul „ Consolidare (refuncţionalizare) Palat Administrativ al judeţului Ialomiţa ”
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitei Bălan Florentina – Nicoleta, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui său din „ Florentina – Nicoleta ” în „ Olivia ”
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „ Întreţinere şi reparaţii curente drumuri judeţene – 2010 ”, conform Contractului de lucrări nr. 2404/05.06.2009
DISPOZIŢIE privind reluarea activităţii şi reîncadrarea doamnei Buzu Creola Daniela în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Compartimentul Integrare Europeană, Dezvoltare Regională şi Parteneriate Interne şi Internaţionale şi stabilirea drepturilor salariale în anul 2011.
DISPOZIŢIE privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a domnişoarei Vasile Georgiana Marillene în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 3, pe perioadă determinată, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Centru de Informaţii pentru Cetăţeni – Compartimentul pentru Informaţii şi Relaţii Publice
DISPOZIŢIE privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a domnului Bălan Adrian Florin în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2, pe perioadă determinată în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartiment Analiză şi Sinteză Bugetară.
DISPOZIŢIE privind acordarea licenţei de traseu operatorului de transport SC TRANSPORT PRIVAT SRL Slobozia în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale
DISPOZIŢIE privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertei pentru atribuirea serviciilor suplimentare de supervizare a lucrărilor la obiectivul „ Ranforsarea şi modernizarea Drumului Judeţean DJ 201B, Km 0+000-Km19+000 pe traseul Ciochina – Orezu - Raşi ”
DISPOZIŢIE privind înlocuirea unui reprezentant al comunităţii, desemnat membru al Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică.
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanţii funcţionarilor publici în Comisia paritară constituită în cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind acordarea licenţei de traseu operatorului de transport SC TTT AUTO SRL Slobozia în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate.
DISPOZIŢIE privind acordarea licenţei de traseu operatorului de transport SC TTT AUTO SRL Slobozia în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate.
DISPOZIŢIE privind suspendarea raportului de serviciu pentru doamna Covalciuc Maria, consilier în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Serviciul Achiziţii Publice, la cererea sa, pentru o perioadă de trei luni
DISPOZIŢIE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în cadrul Comisiei Mixte de rechiziţii a judeţului Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa.
DISPOZIŢIE privind numirea Comisiei paritare în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind numirea Comisiei de disciplină în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind suspendarea raportului de serviciu pentru doamna Tudor Ionela Edi, consilier juridic în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Serviciul Juridic, Coordonare Organizare, la cererea sa, pentru o perioadă de un an.
DISPOZIŢIE privind numirea domnului Petcu Marius – Daniel în funcţia de consilier în cadrul cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa.
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind reluarea activităţii şi reîncadrarea domnului Hristescu Marius, în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Serviciul Achiziţii publice şi stabilirea drepturilor salariale în anul 2011.
DISPOZIŢIE privind transferul în interesul serviciului al Doamnei Dogaru Simona, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 3, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Serviciul Achiziţii Publice, la Comisariatul Judeţean Ialomiţa din Cadrul comisariatului Regional Argeş al Gărzii Naţionale de Mediu.
DISPOZIŢIE privind acordarea licenţei de traseu operatorului de transport S.C. G&TOURS S.R.L. Voluntari în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale.
DISPOZIŢIE privind constituirea colectivului de audit intern şi numirea conducătorului programului de audit pentru auditarea Sistemului de Management al calităţii, implementat de Consiliul Judeţean Ialomiţa şi numirea conducătorului programului de audit.
DISPOZIŢIE privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Nicolae Petruţa Mirela în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 1, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartiment Buget Contabilitate.
DISPOZIŢIE privind respingerea cererii numitei Nemeş Lenuţa de schimbare pe cale administrativă a prenumelui său din „ Lenuţa ” în „ Raluca – Lenuţa ”.
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de predare a palatului Administrativ şi a documentaţiei aferente obiectivului de investiţii „ Consolidare Palat Administrativ al judeţului Ialomiţa ”
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de predare a unor spaţii situate în imobilul din municipiul Slobozia, b-dul Chimiei nr. 13, judeţul Ialomiţa.
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice de interes local a proiectului „ Reabilitarea şi modernizarea sistemului apă canalizare în regiunea Constanţa - Ialomiţa”
DISPOZIŢIE privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părţilor, consemnat în scris, al domnului Neagu Aurel, în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice, Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului.
DISPOZIŢIE privind acordarea licenţei de traseu operatorului de transport SC G & S TOURS SRL Voluntari în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa.
DISPOZIŢIE privind reluarea activităţii şi reîncadrărea domnului Lesnic Costel în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5 în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Serviciul Juridic Coordonare Organizare, Compartiment Juridic şi stabilirea drepturilor salariale în anul 2011
DISPOZIŢIE privind acordarea licenţei de traseu operatorului de transport SC MIHADI SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale
DISPOZIŢIE privind acordarea licenţei de traseu operatorului de transport SC DIANA TRANS SRL în vederea efectuării serviciului de transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale
DISPOZIŢIE privind constituirea „Structurii de securitate” pentru implementarea măsurilor de protecţie a informaţiilor clasificate la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind desemnarea persoanei ce va asigura Secretariatul comisiei pentru desfăşurarea concursului de proiecte de management la Muzeul Agriculturii Slobozia şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
DISPOZIŢIE privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele şi alineatele bugetului general al judeţului Ialomiţa, precum şi repartizarea pe trimestre a influenţelor, pe anul 2011
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitei Durak Nicoleta, de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din „Durak“ în „Ioniţă“
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitului Brânduşă Mihai, de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din „Brânduşă“ în „Stănescu“
DISPOZIŢIE privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnului Lesnic Costel
DISPOZITIE
privind constituirea la nivelul Consiliului Judeţean lalomiţa a Grupului de lucru pentru implementarea
Planului anual european de distribuţie de ajutoare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 600/2009
DISPOZITIE privind suspendareara portului de serviciu pentru doamna Covalciuc Maria, consilier în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Serviciul Achizitii Publice, la cererea sa, pentru o perioadă de 3 luni
DISPOZIŢIE privind detaşarea domnului Niţă Ionel, conducător auto în cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind Constituirea Comisiei de recepţie finală a lucrărilor la obiectivul „Amenajare şi extindere Unitate de Primire Urgenţe“ Spitalul Judeţean de Urgenţă Slobozia
DISPOZIŢIE privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind admirerea cererii Ciocan Săftica-Simona, de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din „Ciocan“ în „Buzoianu“
DISPOZIŢIE privind modificarea Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea desfăşurării concursului de proiecte de management pentru ocuparea funcţiei de manager al Muzeului Agriculturii Slobozia
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitei Ioniţă Ionica, de schimbare pe cale administrativă a prenumelui său din „Ionica“ în „Ioana“
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii Buboi Valeriu, de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din „Buboi“ în „Nedelea“
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitei Buboi Livia Romica, de schimbare pe care administrativă a numelui său de familie din „Buboi“ în „Nedelea“
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitei Buboi Livia-Romica, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorei Buboi Ana-Maria-Luiza din „Buboi“ în „Nedelea“
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitei Buboi Livia-Romica, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorei Buboi Florina-Alexandra din „Buboi“ în „Nedelea“
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Ranforsarea şi modernizare DJ 201 B, km 0+000 - km 19+000
DISPOZIŢIE privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 19 iulie - 25 august 2011
DISPOZIŢIE privind aprobarea repartizării pe trimestre a bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011
DISPOZIŢIE privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 5 şi art. 6 din hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 37/31.05.2011 privind aprobarea rezultatelor evaluării managementului şi a caietelor de obiective pentru întocmirea proiectelor de management în vederea încheierii noilor contracte de management pentru instituţiile publice de cultură aflate în subordinea Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnişoarei Vasile Giorgiana Marillene, inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2, în cadrul Direcţiei Coordonare-Organizare, Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni - Compartimentul pentru Informaţii şi Relaţii Publice, la data expirării termenului în care a ocupat funcţia publică pe perioadă determinată
DISPOZITIE privind delegarea îndeplinirii atribuţiilor secretarului judeţului Ialomiţa, pe perioada concediului de odihnă
DISPOZIŢIE privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Nicolae Petruţa-Mirela, consilier în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartimentul Buget Contabilitate
DISPOZIŢIE privind virarea de credite bugetare între articolele şi alineatele bugetului general al judeţului Ialomiţa, precum şi repartizarea pe trimestre a influenţelor pe anul 2011
DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii de depozitare, gestionare, manipulare şi transport - PEAD 2011
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind întreruperea concediului de odihnă al domnului Vasile Silvian Ciupercă, preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind detaşarea domnului Niţă Ionel, conducător auto în cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind aprobarea repartizării pe trimestre a influenţelor din rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa pe anul 2011
DISPOZIŢIE privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele şi alineatele bugetului general al judeţului Ialomiţa, precum şi repartizarea pe trimestre a influenţelor, pe anul 2011
DISPOZIŢIE privind modificarea repartizării pe trimestre a bugetului general al judeţului lalomiţa, pe anul 2011
DISPOZIŢIE delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 1-2 septembrie 2011
DIPOZIŢIE privind încetarea de drept a raportului de serviciu existent prin pensionare pentru domnul Moşescu Valeriu în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I. grad profesional superior, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat
DISPOZIŢIE privind detaşarea domnului Niţă Ionel, conducător auto în cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind încetarea raportului de serviciu prin acordul părţilor, consemnat în scris al domnului Bălan Adrian Florin, în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 pe perioadă determinată, în cadrul Direcţiei Buget-Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartimentul Analiză şi Sinteză Bugetară
DISPOZIŢIE privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele şi alineatele bugetului general al judeţului Ialomiţa, precum şi repartizarea pe trimestre a influenţelor, pe anul 2011
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Nicolae Petruţa, consilier în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartiment Buget Contabilitate
DISPOZIŢIE privind reluarea activităţii şi reîncadrarea doamnei Covalciuc Maria, în funcţia publică de execuţie consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Serviciul Achiziţii Publice şi stabilirea drepturilor salariale în anul 2011
DISPOZIŢIE privind delegarea atribuţiilor preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind constituirea Comitetului de coordonare pentru implementarea, monitorizarea şi evaluarea Strategiei de dezvoltare a judeţului Ialomiţa, precum şi constituirea comisiilor de lucru
DISPOZIŢIE privind încetarea de drept a raportului de serviciu existent prin pensionare pentru doamna Stanciu Irina, în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Urbanism, Amenajarea Teritoriului şi Lucrări Publice, Compartimentul Urbanism şi Amenajarea Teritoriului
DISPOZIŢIE privind numirea Comisiei pentru întocmirea situaţiei lucrărilor efectiv efectuate, inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii la obiectivul „Modernizarea sălii de spectacole a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele şi alineatele bugetului general al judeţului Ialomiţa, precum şi repartizarea pe trimestre a influenţelor, pe anul 2011
DISPOZIŢIE privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică a unui autoturism prin „Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional“
DISPOZIŢIE privind desemnarea dirigintelui de şantier pentru obiectivul „Modernizare DJ 201 km 84+000 - km 100+000, tronson Mărculeşti-Sudiţi-Săveni
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea parţială a lucrărilor pentru obiectivul „Modernizare drum judeţean DJ 212 Ţăndărei - Feteşti, km 83+075-100+915 - etapa II“, conform Constractului de lucrări nr. 150/2512/31.12.2008
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind organizarea şi efectuarea lucrărilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, pe anul 2011, la Consiliul Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 24-28 octombrie 2011
DISPOZIŢIE privind aprobarea repartizării pe trimestre a influenţelor din rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011
DISPOZIŢIE privind desemnarea doamnei Diaconescu Gheorghiţa pentru completarea şi transmiterea registrului general de evidenţă a salariaţilor
DISPOZIŢIE privind transferul în interesul serviciului al doamnei Neagu Cristina, consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Buget-Finanţe, Seviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, la Primăria Munteni-Buzău
DISPOZIŢIE privind rechemarea din concediul de odihnă a domnului Ilie Cioacă, director executiv al Direcţiei Coordonare-Organizare
DISPOZIŢIE privind desemnarea responsabililor cu executarea prevederilor Protocolului de colaborare între Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţia Generală Anticorupţie şi Consiliul Judeţean Ialomiţa pentru realizarea în comun a acţiunilor de prevenire şi combatere a corupţiei
DISPOZIŢIE privind desemnarea responsabililor cu executarea Protocolului de colaborare între Inspectoratul de Poliţie Judeţean Ialomiţa şi Consiliul Judeţean ialomiţa pentru realizarea proiectului „Creşterea gradului de încredere a cetăţenilor în capacitatea autorităţilor abilitate de prevenire şi combatere a criminalităţii în mediu rural
DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind aprobarea Regulamentului privind criteriile de evaluare a performanţelor individuale anuale ale personalului contractual şi de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grad sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean ialomiţa, precum şi din cadrul instituţilor de interes judeţean Anexa
DISPOZIŢIE privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Achim Angela, consilier în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni, Compartimentul pentru Informaţii şi Relaţii Publice
DISPOZIŢIE privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele şi alineatele bugetului general al judeţului Ialomiţa, precum şi repartizarea pe trimestre a influenţelor, pe anul 2011
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Modernizare pod peste râul Sărata, comuna Bărbuleşti, judeţul Ialomiţa, conform Contractului de lucrări nr. 365/15.02.2011
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitului Ion Alexandru, de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din „Ion“ în „Candel“
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind preluarea activităţilor de efectuare a operaţiunilor de casă ale Consiliului Judeţean Ialomiţa de către domnul Ciobanu Sorin Nicuşor
DISPOZIŢIE privind constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului de promovare în grad profesional în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitei Galai Aurelia, în calitate de mandatar, de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al fiicei sale Galai Alis Mihaela din „Galai“ în „Pavel“
DISPOZIŢIE privind aprobarea repartizării pe trimestre a influenţelor din rectificarea bugetului geeral al judeţului Ialomiţa, pe anul 2011
DISPOZIŢIE privind majorarea bugetului propriu al judeţului ialomiţa pe anul 2011, cu sume pentru finanţarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap şi subvenţii din veniturile proprii ale Ministerului Sănătăţii către bugetele locale pentru finananţarea aparaturii medicale şi echipamentelor de comunicaţii în urgenţă, în sănătate Anexa nr. 1 Anexa nr. 2 Anexa nr. 3 Anexa nr. 4
DISPOZIŢIE privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 07-09 decembrie 2011
DISPOZIŢIE privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele bugetului general al judeţului Ialomiţa, precum şi repartizarea pe trimestre a influenţelor, pe anul 2011 Anexa
DISPOZIŢIE privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 14-15 decembrie 2011
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de recepţie a lucrărilor de împădurire pentru obiectivul „Reconstrucţie ecologică forestieră peterenuri degradate în perimetrul de ameliorare „Colelia,comuna Colelia, judeţul Ialomiţa“, conform Contractului de lucrări nr. 8473/08.06.2011
DISPOZIŢIE privind constiturea Comisiei de recepţie a lucrărilor de împădurire pentru obiectivul „Reconstrucţiei ecologice şi împădurirea terenurilor degradate ori improprii folosinţelor agricole, aflate în proprietatea Primăriei Reviga - perimetrul de ameliorare comuna Reviga, judeţul Ialomiţa - 18,77 ha“, conform Contractului de lucrări nr. 8473/1/08.06.2011
DISPOZIŢIE privind încetarea de drept a raportului de serviciu al domnişoarei Voicu Simona Dorina,consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2, în cadrul Direcţiei Coordonare-Organizare, Compartimentul Integrare Euopeană, Dezvoltare Regională şi Parteneriate Interne şi Internaţionale, la data expirării termenului în care a ocupat funcţia publică pe perioadă determinată
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind încetarea contractului individual de muncă, ca urmare a acordului părţilor al doamnei Isăilă Maria, îngrijitor în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Personal deservire,Protocol Administrativ, Protecţia Muncii, prin acordul părţilor, la data convenită de acestea
DISPOZIŢIE privind costatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Papacu Sultana, consilier, clasa 1, grad profesional superior, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Buget-Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programe şi Urmărire Venituri, Compartimentul Buget Contabilitate

categoria articolului 

dispoziții, 2011