Dispoziții - 2012

Dispoziții ale preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa

2012

DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitului Necula Ion de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al fiicei sale, minora Carapînârlă Nicoleta Florentina din „Carapînârlă “ în „Necula“
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de recepţie a bunurilor şi serviciilor achiziţionate de Consiliul Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind completarea componenţei Comisiei de negociere a clauzelor Actelor adiţionale la „contractul de delegare a serviciului de administrare a drumurilor judeţene şi a infrastructurii aferente nr. 2404/05.06.2009
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZITIE privind admiterea cererii numitei Rancea Alexandra Georgiana, de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din „Rancea“ în „Ion“
DISPOZITIE privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Nicolae Petruta-Mirela, consilier în cadrul Direcţiei Buget-Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri; Compartiment Buget Contabilitate, la iniţiativa sa pe perioada concediului pentru cresterea copilului în vârstă de până la 2 ani
DISPOZITIE privind suspendarea raportului de serviciu pentru domnişoara Voinescu Mihaela Laura, consilier în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Serviciul Achiziţii Publice, la cererea sa, pentru o perioada de 1 an
DISPOZITIE privind constituirea Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZITIE privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZITIE privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZITIE privind rechemarea din concediul de odihnă a domnului Iliei Cioacă, director executiv al Direcţiei Coordonare organizare
DISPOZITIE privind majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa pe anul 2012, cu suma alocată din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse de căderile masive de zapadă şi viscol
DISPOZITIE privind admiterea cererii numitului Hîncu Negut Vasile de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din „Hincu Neguţ“ în „Hîncu“
DISPOZITIE privind repartizarea pe trimestre a bugetului general al judeţului ialomiţa, pe anul 2012
DISPOZITIE privind reactualitarea componenţei Comisiei de evaluare a bunurilor scoase din funcţiune, aparţinând judeţului Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind reluarea activităţii de către doamna Papacu Sultana, în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I,grad profesional superior, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri Compartimentul Buget Contabilitate
DISPOZIŢIE privind desemnarea responsabilităţilor cu asigurarea urmăririi comportării în timp a podurilor de pe drumurle judeţene aparţinând domeniului public al judeţului Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind modificarea repartizării pe trimestre a bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2012
DISPOZIŢIE privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 22-23 martie 2012
DISPOZIŢIE privind modificarea repartizării pe trimestre a bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2012
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitei lixandru Loredana de schimbare pe cale administrativă a prenumelui fiicei sale din „Biana maria“ în „Bianca Maria Adriana“
DISPOZIŢIE privindconstituiirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Lucrări de întreţinere şi intervenţii la drumurile judeţene - 2011“ conform Constractului de lucrări nr. 2404/05.06.2009
DISPOZIŢIE privind aprobarea repartizării pe trimestre a influenţelor din rectificarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa, pe anul 2012
DISPOZIŢIE privind constituirea Grului de lucru în vederea obţinerii avizului de mediu pentru investiţia „PUZ - Asigurarea energiei electrice pentru funcţionarea unor instituţii publice din judeţul Ialomiţa prin captarea energiei verzi solare - Parc solar fotovoltaic Ialomiţa I“ în extravilanul comunei Giurgeni
DISPOZIŢIE privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele şi alineatele bugetului general al judeţului Ialomiţa, precum şi repartizarea pe trimestre a influenţelor, pe anul 2012
DISPOZIŢIE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Ialomiţa în cadrul Comisiei Mixte de Rechiziţii a judeţului Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind suspendarea raportului de serviciu pentru doamna Tudor Ionela Edi, consilier juridic în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, serviciul Juridic, Coordonare Organizare, la cererea sa
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiilor publice de director executiv şi director executiv adjunct în cadrul Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul „Consolidare Spital Judeţean de Urgenţă Slobozia, conform Contractului de execuţie lucrări nr. 8193/22.03.2012
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitului Ciobanu Constantin de schimbare a numelui său de familie din „Ciobanu“ în „Gaman“
DISPOZIŢIE privind admiterea cererii numitei Drăghici Cristina de schimbare pe cale administrativă a prenumelui minorului Drăghici Georgica din „Georgica“ în „Georgică“
DISPOZIŢIE privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele şi alineatele bugetului general al judeţului Ialomiţa, precum şi repartizarea pe trimestre a influenţelor, pe anul 2012
DISPOZIŢIE privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Vâlcan Cezar Gheorghe, director executiv în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu
DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice temporar vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind aprobarea unr virări de credite bugetare între articolele şi alineatele bugetului general al judeţului Ialomiţa, precum şi repartizarea pe trimestre a unor prevederi bugetare, pe anul 2012
DISPOZIŢIE privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean ialomiţa
DISPOZIŢIE privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului de promovare în grad profesional în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
DISPOZIŢIE privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei de conducător al programului de audit pentru auditarea Sistemului de Management al Calităţii implementat de Consiliul Judeţean Ialomiţa de către doamna Marin Roxana Hermina
DISPOZIŢIE privind aprobarea repartizării pe trimestre a influenţelor din rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, precum şi a unor prevederi bugetare, pe anul 2012
Dispoziţiile nr. 70-88 sunt dispoziţii privind aplicarea Hotarârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 14/2012

 

categoria articolului 

dispoziții, 2012