Dispoziții - 2017

 

1
Dispoziţie privind transferul domnişoarei Bunea Daniela, în interesul serviciului, de la Primăria Oraşului Amara, din funcţia publică de inspector în funcţia publică de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice – Serviciul Investiţii şi Servicii Publice – Compartiment Investiţii Publice
2
Dispoziţia privind modificarea Dispoziţiei nr.274/18.12.2015 a vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu atribuţii temporar delegate
3
 
Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
4
Dispoziţie privind implementarea Hotărârii de Guvern nr.28/2017 la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
5
Dispoziţie privind aprobarea componenţei Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea postului de chimist principal din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
6
Dispoziţie privind completarea Dispoziţiei nr.1/06.01.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
7
Dispoziţie privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a domnişoarei Codleanu Anca Emilia, consilier juridic, grad profesional asistent în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului judeţean Ialomiţa
8
Dispoziţie privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a domnului Bulică Nicolae, consilier, grad profesional asistent în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
9
Dispoziţie privind sancţionarea disciplinară a doamnei Stanciu Mariana, şef serviciu în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice
10
Dispoziţie privind sancţionarea disciplinară a domnului Coconcea Iulian, referent de specialitate în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice
11
Dispoziţie privind sancţionarea disciplinară a doamnei Ştefan Elena, referent de specialitate în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice
12
Dispoziţie cu privire la aplicarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
13
Dispoziţie privind admiterea cererii numitului Cârjă Vladimir – Cosmin de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din „Cârjă” în „Mihalcea”
14
Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
15
Dispoziţie privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 01.03.2017 – 31.12.2017
16
Dispoziţie privind sancţionarea disciplinară a doamnei Gheorghe Luiza Ştefania, consilier în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice
17
Dispoziţie privind mutarea definitivă a domnişoarei Vasile Giorgiana Marillene din funcţia publică de consilier în cadrul Compartimentului Mass-Media al Direcţiei Coordonare Organizare în funcţia publică de execuţie de consilier în cadrul Compartimentului pentru Informaţii şi Relaţii Publice al Direcţiei Coordonare Organizare
18
Dispoziţie privind promovarea temporară a domnului Bulică Nicolae pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice vacante de şef serviciu în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice – Serviciul Investiţii şi Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
19
Dispoziţie privind constituirea la nivelul Consiliului Judeţean Ialomiţa a Comisiei pentru aplicarea prevederilor OUG nr.24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe în şcoli, cu modificările şi completările ulterioare
20
Dispoziţie privind modificarea Dispoziţiei nr.274/18.12.2015 a Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu atribuţii temporar delegate, cu modificările şi completările ulterioare
21
Dispoziţie privind admiterea cererii numitului Faitaş Ilie de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din „Faitaş” în „Stancu”
22
Dispoziţie privind aprobarea unor măsuri pentru ocuparea postului de manager la Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa, instituţie publică de cultură aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa
23
Dispoziţie privind sancţionarea disciplinară a domnului Lisaru Marian, director executiv în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice
24
Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
25
Dispoziţie privind transferul doamnei Băicoianu Ionica, în interesul serviciului, de la Primăria Oraşului Amara, din funcţia publică de secretar al oraşului în funcţia  publică de director executiv al Direcţiei Coordonare Organizare din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa
26
Dispoziţie privind numirea domnişoarei Mihai Larisa Elena, pe perioadă determinată, în funcţia de consilier în cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
27
Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
28
Dispoziţie privind modificarea Dispoziţiei nr.112 din 04.10.2016 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa de desemnare a unor membrii în Colegiul Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa din rândul consilierilor judeţeni în funcţie
29
Dispoziţie privind constituirea comisiei de examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării examenului pentru promovarea în treapta profesională imediat superioară celei deţinute a domnului Ştefan Ion, având funcţia de muncitor calificat, treapta profesională II, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
30
Dispoziţie privind promovarea temporară a doamnei Teodorescu Gabriela Virginia pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei de şef serviciu în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare – Serviciul Juridic Coordonare Organizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
31
Dispoziţie privind constituirea comisiei de concurs/examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
32
Dispoziţie privind aprobarea unor măsuri în vederea organizării şi desfăşurării evaluării, pentru anului 2016, a managementului Muzeului Naţional al Agriculturii şi Muzeul Judeţean Ialomiţa, instituţii publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa
33
Dispoziţie privind delegarea îndeplinirii atribuţiilor Secretarului Judeţului Ialomiţa în perioada 27-28 martie 2017
34
Dispoziţie privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Tudor Mihail din cadrul Compartimentului Audit Public Intern al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
35
Dispoziţie privind reîncadrarea doamnei Panţuru Veronica în funcţia publică de execuţie de consilier în Direcţia Coordonare Organizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
36
Dispoziţie privind reîncadrarea doamnei Buzu Creola – Daniela  în funcţia publică de execuţie de consilier în Direcţia Coordonare Organizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
37
Dispoziţie privind reîncadrarea doamnei Teodorescu Gabriela – Virginia în funcţia publică de execuţie de consilier juridic în Direcţia Coordonare Organizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
38
Dispoziţie privind completarea Dispoziţiei nr.25/14.03.2017 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
39
Dispoziţie privind mutarea definitivă a domnişoarei Bunea Daniela din funcţia publică de consilier în cadrul Serviciului Investiţii şi Servicii Publice – Compartiment Investiţii Publice al Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice în funcţia publică de execuţie de consilier în cadrul Serviciului Management de Proiect al aceleiaşi direcţii
40
Dispoziţie privind desemnarea responsabililor pentru asigurarea implementării, menţinerii şi îmbunătăţirii Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001:2008 în cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa
41
Dispoziţie privind aprobarea repartizării pe trimestre a bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017
42
Dispoziţie privind aprobarea repartizării pe trimestre a bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2017
43
Dispoziţie privind numirea doamnei Buzu Creola Daniela în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Compartiment Parteneriate instituţionale şi colaborare cu societatea civilă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
44
Dispoziţie privind numirea domnului Bordeanu Răzvan Claudiu în funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Compartiment Parteneriate instituţionale şi colaborare cu societatea civilă din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
45
Dispoziţie privind numirea domnului Diaconu Alexandru în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 în cadrul Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
46
Dispoziţie privind numirea domnului Tudoran Ovidiu în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 5 în cadrul Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
47
Dispoziţie privind numirea doamnei Tudorache Florentina în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 în cadrul Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
48
Dispoziţie privind numirea doamnei Mardale Olga în funcţia publică de execuţie de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, gradaţia 5 în cadrul Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
49
Dispoziţie privind constituirea colectivului de audit intern şi numirea conducătorului programului de audit pentru auditarea Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001:2008, implementat de Consiliul Judeţean Ialomiţa
50
Dispoziţie privind modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.31 din 20.03.2017 privind constituirea comisiei de concurs/examen şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului/examenului de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut pentru funcţionarii publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
51
Dispoziție privind aprobarea componenţei Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea postului de medic specialist urolog din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
52
Dispoziţie privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului pentru ocuparea funcţiei de manager, persoană fizică, din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia şi desemnarea preşedinţilor comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor
53
Dispoziţie privind aprobarea componenţei Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea postului de medic specialist A.T.I. din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
 
54
Dispoziţie privind numirea managerului interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
55
Dispoziţie privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managerilor Muzeului Naţional al Agriculturii şi Muzeului Judeţean Ialomiţa, instituţii publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru activitatea desfăşurată în anul 2016
56
Dispoziţie privind admiterea cererii numitei Arion Nicoleta de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorei Comşa Gabriela – Ioana din „Comşa” în „Arion”
57
Dispoziţie privind aprobarea strategiei de contractare, a documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică având ca obiect servicii de pază
58
Dispoziţie privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a domnului Andreescu Sorin, având funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, Serviciul Investiţii şi Servicii  Publice, Autoritatea Judeţeană de Transport din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
59
Dispoziţie privind încetarea raportului de serviciu al domnului Bereznicov Daniel din funcţia publică de consilier în cadrul Direcţiei Buget Finanţe
60
Dispoziţie privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 18 – 26 aprilie 2017
61
Dispoziţie privind aprobarea strategiei de contractare, a documentaţiei de atribuire şi constituirea comisiei de evaluarea ofertelor pentru atribuirea acordului – cadru având ca obiect „Furnizarea şi distribuţia produselor de panificaţie pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în perioada 2017 – 2021, pentru judeţul Ialomiţa” – lot 1 şi „Furnizarea şi distribuţia produselor lactate pentru elevii din învăţământul primar şi gimnazial de stat şi privat, precum şi pentru copiii preşcolari din grădiniţele de stat şi private cu program normal de 4 ore, în perioada 2017 – 2021, pentru judeţul Ialomiţa” – lot 2
62
Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
63
Dispoziţie privind numirea comisiei de selecţie şi evaluare a cererilor de finanţare nerambursabilă alocate din bugetul judeţului Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2017 şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
64
Dispoziţie privind aprobarea componenţei Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea postului de medic specialist dermatolog din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
65
Dispoziţie privind aprobarea repartizării pe trimestre a influenţelor din rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017
66
Dispoziţie privind aprobarea repartizării pe trimestre a influenţelor din rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2017
67
Dispoziţie privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu a doamnei Chivu Vasilica din cadrul Direcţiei Buget Finanţe
68 -77
Numere nealocate
78
Dispoziţie privind aprobarea componenţei Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea postului de farmacist din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
79
Dispoziţie privind actualizarea componenţei Comisiei pentru monitorizarea, coordonarea şi îndrumarea metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/managerial din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa numită prin Dispoziţia Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu atribuţii temporara delegate nr.53 din 31.03.2016
80
Dispoziţie privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanţii funcţionarilor publici în Comisia paritară constituită la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
81
Dispoziţie privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 11 – 12 mai 2017
82
Dispoziţie privind aprobarea strategiei de contractare, a documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluarea ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect elaborarea PT + DE şi execuţie lucrări pentru obiectivul de investiţie „Pod peste râul Prahova la Dridu, DJ 101, km 52 + 759”
83
Dispoziţie privind detaşarea domnului Niţă Ionel, conducător auto în cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa
84
Dispoziţie privind desemnarea membrilor comisiei de prerecepţie şi recepţie finală a vehiculului cu şenile/roţi tip UTV cu capacitate de trecere mărită a cărui achiziţionare face obiectul contractului nr.812/13.12.2016
85
Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
86
Dispoziţie privind constituirea comisiei de concurs, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi aprobarea bibliografiei necesară organizării concursului pentru ocuparea funcţiei contractuale vacante de administrator public la nivelul Judeţului Ialomiţa
87
Dispoziţie privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Compartimentul Resurse Umane
88
Dispoziţie privind admiterea cererii numitei Faitaş Elena de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din „Faitaş” în „Stancu”
89
Dispoziţie privind numirea Comisiei de disciplină în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
90
Dispoziţie privind numirea Comisiei paritare în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
91
Dispoziţie privind aprobarea repartizării pe trimestre a influenţelor din rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017
92
Dispoziţie privind aprobarea repartizării pe trimestre a influenţelor din rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2017
93
Dispoziţie privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Lefter Paula Alexandrina din funcţia publică de consilieri în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu
94
Dispoziţie privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Pâslaru Olimpia din funcţia publică de consilier în cadrul Direcţiei Buget Finanţe
95
Dispoziţie privind punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern nr.333/2017
96
Dispoziţie privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice vacante de şef serviciu în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice
97
Dispoziţie privind numirea directorului medical interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
98
Dispoziţie privind stabilirea indemnizaţiei domnului Emil – Cătălin Grigore, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa
99
Dispoziţie privind stabilirea indemnizaţiei domnului Ionel Gae, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa
100
Dispoziţie privind stabilirea indemnizaţiei domnului Victor Moraru, Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa
101
Dispoziţie privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele şi alineatele bugetului general al judeţului Ialomiţa, precum şi repartizarea influenţelor pe trimestre, pentru anul 2017
102
Dispoziţie privind delegarea îndeplinirii atribuţiilor Secretarului Judeţului Ialomiţa în perioada 06-07 iunie 2017
103
Dispoziţie privind sancţionarea disciplinară a doamnei Hobjilă Crety, consilier în cadrul Direcţiei Buget Finanţe – Compartiment Resurse Umane
104
Dispoziţie privind sancţionarea disciplinară a domnului Proca Gheorghe, director executiv în cadrul Direcţiei Achiziţie şi Patrimoniu
105
Dispoziţie privind sancţionarea disciplinară a domnului Lisaru Marian, director executiv în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice
106
Dispoziție privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Achim Angela, consilier în Direcția Coordonare Organizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
107
Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Județean Ialomița
108
Dispoziție privind constatarea încetării suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Chivu Vasilica și reluarea activității cu data de 01.06.2017 în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Buget Finanțe, Compartimentul Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
109
Dispoziție privind constatarea radierii de drept a sancțiunii disciplinare aplicată doamnei Stanciu Mariana
110
Dispoziție privind constatarea radierii de drept a sancțiunii disciplinare aplicată doamnei Gheorghe Luiza Ștefania
111
Dispoziție privind constatarea radierii de drept a sancțiunii disciplinare aplicată doamnei Manole Iuliana
112
Dispoziție privind constatarea radierii de drept a sancțiunii disciplinare aplicată domnului Dinu Ion
113
Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița
114
Dispoziție privind reluarea activității de către doamna Petre Anamaria Cristina, consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe
115
Dispoziție privind acordarea dreptului de acces la informații clasificate secrete de serviciu în perioada 19.06 -22.06.2017 doamnelor și domnilor consilieri județeni, în vederea analizării și aprobării actualizării ”Monografiei economico-militare a județului Ialomița”
116
Dispoziție privind completarea art. 1 al Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 131 din 28.10.2016 privind stabilirea funcțiilor din cadrul Consiliului Județean Ialomița și al aparatului de specialitate care presupun accesul la informații secrete de serviciu.
117
Dispoziție privind admiterea cererii numitei Gheorghe Maria – Mădălina de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din ”Gheorghe” în „Haneş”
118
Dispoziție privind rechemarea din concediul de odihnă a doamnei Năstase Tanușa
119
Dispoziție privind constatarea radierii de drept a sancțiunii disciplinare aplicată domnului Tudor Mihail
120
Dispoziție privind constituirea unei comisii pentru preluarea în domeniul public al județului Ialomița a unor bunuri imobile, teren și construcții, conform Hotărârii de Guvern nr. 428/2017.
121
Dispoziție privind numirea domnișoarei Mihai Larisa – Elena în funcția de administrator public la nivelul Județului Ialomița
122
Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului general al Județului Ialomița, pe anul 2017
123
Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2017
124
Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Județean Ialomița
125
Dispoziție privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Hobjilă Crety, consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe, Compartiment Resurse Umane
126
Dispoziție privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Roșca Valentina, consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița
127
Dispoziție privind desemnarea persoanelor responsabile cu completarea și actualizarea formularelor de integritate aferente procedurilor derulate de autoritatea contractantă Județul Ialomița
128
Dispoziție privind numirea comisiei de predare a bunului imobil ”Vehicul cu șenile / roți tip UTV cu capacitatea de trecere mărită”
129
Dispoziție privind numirea doamnei Burlacu Ionela, pe perioadă determinată, în funcția de consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița
130
Dispoziție privind numirea domnului Ștefan Ion în funcția contractuală de muncitor calificat în Direcția Achiziții și Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
131
Dispoziție privind numirea doamnei Achim Angela în funcția publică de execuție de consilier în Direcția Coordonare Organizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
132
Dispoziție privind numirea doamnei Pavel Ștefana în funcția publică de execuție de consilier în Direcția Coordonare Organizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
133
Dispoziție privind numirea domnului Dobre Gheorghe în funcția publică de execuție de consilier în Direcția Coordonare Organizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
134
Dispoziție privind numirea domnului Proca Gheorghe în funcția publică de execuție de consilier juridic în Direcția Coordonare Organizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
135
Dispoziție privind numirea doamnei Năstase Tanușa în funcția publică de execuție de consilier în Direcția Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
136
Dispoziție privind numirea doamnei Pătrașcu Ionela Roxana în funcția publică de execuție de consilier în Direcția Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
137
Dispoziție privind numirea domnișoarei Ioniță Elena în funcția publică de execuție de consilier în Direcția Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
138
Dispoziție privind numirea domnului Bulică Nicolae în funcția publică de execuție de consilier în Direcția Investiții și Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
139
Dispoziție privind aprobarea documentației de atribuire și a strategiei de contractare pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect servicii de pază la obiectivul situat în localitatea Alexeni, județul Ialomița.
140
Dispoziție privind constituirea unei comisii pentru predarea – preluarea din domeniul public al județului Ialomița în domeniul public al Municipiului Slobozia a unor bunuri imobile, teren și construcții, conform Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 103/2017.
141
Dispoziție privind stabilirea indemnizației domnului Victor Moraru, președintele Consiliului Județean Ialomița
142
Dispoziție privind stabilirea indemnizației domnului Emil – Cătălin Grigore, vicepreședintele Consiliului Județean Ialomița
 
143
Dispoziție privind stabilirea indemnizației domnului Ionel Gae, vicepreședintele Consiliului Județean Ialomița
144
Dispoziție privind numirea doamnei Cuciureanu Paulica Gabriela în funcția publică de execuție de consilier principal în cadrul Direcției Buget Finanțe, Compartiment Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
145
Dispoziție privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu a doamnei Codleanu Mariana – Georgeta, din funcția publică de director executiv în cadrul Direcției Buget Finanțe
146
Dispoziție privind încetarea prin demisie a raportului de serviciu al doamnei Ștefan Elena, referent specialitate în Direcția Investiții și Servicii Publice, Serviciul Management de Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
147
Dispoziție privind numirea domnișoarei Bunea Daniela în funcția publică de conducere de șef serviciu, gradul II în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul Management de Proiecte
148
Dispoziție privind încetarea prin demisie a raportului de serviciu al doamnei Manole Iuliana, consilier în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul Management de Proiecte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
149
Dispoziție privind încetarea prin acordul părților a raportului de serviciu al domnului Tudor Mihail, auditor în cadrul Compartimentului Audit Public Intern din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
150
Dispoziție privind numirea doamnei Codleanu Mariana – Georgeta, pe perioadă determinată, în funcția de consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița
151
Dispoziție privind constatarea încetării suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Hobjilă Crety, și reluarea activității cu data de 16.07.2017 în funcția publică de execuție, clasa I, grad profesional superior, consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe, Compartimentul Resurse Umane, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
152
Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 106/12.06.2017 privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Achim Angela, consilier în cadrul Direcției Coordonare Organizare, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
153
Dispoziție privind delegarea atribuțiilor ce revin secretarului județului Ialomița
154
Dispoziție privind convocarea în ședința ordinară a Consiliului Județean Ialomița
155
Dispoziție privind admiterea cererii numitei Militaru Marcelica – Roxana de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din ”Militaru” în ”Negoiță”
156
Dispoziție privind delegarea atribuțiilor / competențelor ce revin domnului vicepreședinte Emil – Cătălin Grigore
 
157
Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului general al Județului Ialomița, pe anul 2017
158
Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2017
159
Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 10/01.07.2016 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița
160
Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 11/05.07.2016 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița
161
Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor executate la obiectivul ”Modernizare drum județean DJ 201, km 84+000 – km 100+000, tronson Mărculești – Sudiți – Săveni, județul Ialomița”, conform Contractului de lucrări nr. 6847/03.10.2011.
162
Dispoziție privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, începând cu luna iulie 2017
163
Dispoziție privind numirea doamnei Brașoveanu Diana - Valentina în funcția publică de conducere șef serviciu în cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism, Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
164
Dispoziție privind constatarea radierii de drept a sancțiunii disciplinare aplicată domnului Coconcea Iulian
165
Dispoziție privind constatarea radierii de drept a sancțiunii disciplinare aplicată doamnei Stanciu Mariana
166
Dispoziție privind punerea în aplicare a Hotărârii de Guvern nr. 512/2017 privind stabilirea zilei de 14 august 2017 ca zi liberă.
167
Dispoziție privind rechemarea din concediul de odihnă a domnului Dobriș Ștefan
168
Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 31/22.07.2016 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița privind delegarea unor competențe vicepreședinților Consiliului Județean Ialomița și Secretarului  Consiliului Județean Ialomița
169
Dispoziție privind admiterea cererii numitei Gavrilă – Martinescu Maria – Cristina de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorului Gavrilă Patrick – Isaac din ”Gavrilă” în ”Gavrilă – Martinescu”
170
Dispoziție privind detașarea domnului Niță Ionel, conducător auto în cadrul Consiliului Județean Ialomița
171
Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița
172
Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 98/13.09.2016 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița privind reorganizarea Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Consiliului Județean Ialomița
173
Dispoziție privind constatarea radierii de drept a sancțiunii disciplinare aplicată doamnei Gheorghe Luiza - Ștefania
174
Dispoziție privind sancționarea disciplinară a doamnei Gurlea Cristina Grațiela, consilier în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu
 
175
Dispoziție privind numirea comisiei de selecție și evaluare a cererilor de finanțare nerambursabile, etapa a II-a, alocate din bugetul Județului Ialomița pentru activități non profit de interes general pentru anul 2017 și a comisiei de soluționare a contestațiilor
176
Dispoziție privind delegarea atribuțiilor Președintelui Consiliului Județean Ialomița în perioada 25  august 2017 – 19 septembrie 2017
177
Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2017
178
Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului Infrastructură Rutieră, Direcția de Investiții și Servicii Publice
179
Dispoziție privind admiterea cererii numitului Baboi Roberto - Bagio de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie și prenumelui său din ”Baboi Roberto – Bagio” în ”Ștefan Roberto”
180
Dispoziție privind admiterea cererii numitei Platon Luiza – Florina de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al numitei Stan Maria – Cristina din ”Stan” în ”Modoran”
181
Dispoziție privind admiterea cererii numitului Bucă Dănuț - Florin de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie din ”Bucă” în ”Popescu”
182
Dispoziție privind promovarea temporară a domnișoarei Moroianu Mihaela, director executiv adjunct al Direcției Buget Finanțe, pentru exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacantă de director executiv al Direcției Buget Finanțe din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.
183
Dispoziție privind desemnarea membrilor Comisiei de recepție finală a serviciilor de arhivare care fac obiectul contractului nr. 7210/11.07.2017
184
Dispoziție privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articole și alineatele bugetului general al județului Ialomița, precum și repartizarea influențelor pe trimestre, pe anul 2017
185
Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor la obiectivul ”Modernizare Sală Spectacole”
186
Dispoziție privind numirea reprezentantului Consiliului Județean Ialomița în Consiliul Consultativ al Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Ialomița
187
Dispoziție privind încetarea aplicabilității Dispoziției nr. 176/23.08.2017 privind delegarea atribuțiilor Președintelui Consiliului Județean Ialomița în perioada 25 august 2017 – 19 septembrie 2017
188
Dispoziție privind constatarea radierii de drept a sancțiunii disciplinare aplicată domnului Lisaru Marian
189
Dispoziție privind transferul la cerere al doamnei Stoica Rodica, Șef Serviciul Achiziții Publice – Direcția Achiziții și Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița în funcția publică de conducere de șef Serviciul Investiții, Lucrări Publice, Achiziții Publice și Concesiuni – Direcția Publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia
190
Dispoziție privind transferul la cerere al domnului Urse Viorel, consilier, clasa I, grad profesional asistent Serviciul Achiziții Publice – Direcția Achiziții și Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional asistent  Serviciul Gospodărie Comunală – Direcția Urbanism, Patrimoniu și Gospodărie Comunală din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Slobozia
191
Dispoziție privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Lisaru Marian, director executiv în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
192
Dispoziție privind suspendarea contractului individual de muncă pe durată determinată nr. 49 din 30.06.2016 al doamnei Roșca Valentina, consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Județean Ialomița, la inițiativa sa, pe perioada concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la doi ani.
193
Dispoziție privind rechemarea din concediul de odihnă a doamnei Dimache Silvia Petruța
194
Dispoziție privind stabilirea funcțiilor din cadrul Consiliului Județean Ialomița și al aparatului de specialitate care presupun accesul la informații secrete de serviciu
195
Dispoziție privind delegarea atribuțiilor Președintelui Consiliului Județean Ialomița în perioada 20-22 septembrie 2017
196
Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița
197
Dispoziție privind numirea reprezentantului Președintelui Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2017 - 2018
198
Dispoziție privind repartizarea pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2017
199
Dispoziție privind repartizarea pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2017
200
Dispoziție privind numirea managerului Spitalului Județean de Urgență Slobozia
201
Dispoziție privind constituirea Comitetului de securitate și sănătate în muncă la nivelul Consiliului Județean Ialomița, pe perioada 2017 - 2019
202
Dispoziție privind numirea cadrului tehnic cu atribuții în domeniul apărării împotriva incendiilor la nivelul Consiliului Județean Ialomița
203
Dispoziție privind stabilirea modului de organizare și a responsabilităților privind apărarea împotriva incendiilor la nivelul Consiliului Județean Ialomița
204
Dispoziție privind organizarea instruirii în domeniul situațiilor de urgență a angajaților din cadrul Consiliului Județean Ialomița
205
Dispoziție privind aprobarea instrucțiunilor de apărare împotriva incendiilor și stabilirea atribuțiilor ce revin angajaților la nivelul Consiliului Județean Ialomița
206
Dispoziție privind reglementarea lucrului cu foc deschis și a fumatului la nivelul Consiliului Județean Ialomița
207
Dispoziție privind delegarea atribuțiilor Președintelui Consiliului Județean Ialomița în perioada 03-11 octombrie 2017
208
Dispoziție privind reglementarea măsurilor pentru buna desfășurare a unor activități din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița,
209
Dispoziție privind rechemarea din concediul de odihnă a doamnei Stănescu Vasilica
210
Dispoziţie privind rectificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.200/02.10.2017 privind numirea managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
 
211
Dispoziție privind transferul în interesul serviciului al doamnei Boboc Lucica, având funcţia publică de execuţie de inspector, clasa I, grad profesional superior,  Direcția Coordonare Organizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița în funcția publică de aceeaşi categorie, clasă şi grad profesional din cadrul Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Ialomiţa
212
Dispoziţie privind aprobarea deplasării în Bulgaria, în interes de serviciu, a domnului Emil Cătălin Grigore – Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa
213
Dispoziţie privind aprobarea deplasării în Regatul Belgiei, în interes de serviciu, a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa şi a doi funcţionari publici din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
214
Dispoziţie privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele şi alineatele bugetului general al judeţului Ialomiţa, precum şi repartizarea influenţelor pe trimestre, pe anul 2017
215
Dispoziţie privind organizarea şi efectuarea lucrărilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii pe anul 2017 din patrimoniul judeţului Ialomiţa
216
Dispoziţie privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 18 – 19 octombrie 2017
217
Dispoziţie privind admiterea cererii numitului Petre Gabriel de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din „Petre” în „Drăguţ”
218
Dispoziţie privind admiterea cererii numitei Al Homoud Nicoleta de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din „Al Homoud” în „Vlădăreanu”
219
Dispoziţie privind promovarea temporară a domnului Bulică Nicolae pentru exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice vacante de şef serviciu în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice – Serviciul Investiţii şi Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
220
Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița
 
221
Dispoziţie privind constatarea încetării suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Lisaru Marian şi reluarea activităţii cu data de 23.10.2017 în funcţia publică de conducere de director executiv al Direcţiei Investiţii şi Servicii  Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
 
222
Dispoziţie privind constatarea radierii de drept a sancţiunii disciplinare aplicată domnului Ciobanu Nicuşor Sorin
223
Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2017
224
Dispoziţie privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursurilor de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice vacante în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare
225
Dispoziţie privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursurilor de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice vacante în cadrul Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism
226
Dispoziţie privind constituirea comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursurilor de recrutare pentru ocuparea unor funcţii publice vacante în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice
227
Dispoziţie privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul d investiţii „Lucrări reparaţii garaje”
228
Dispoziţie privind constituirea unei comisii pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.176/26.10.2017
229
Dispoziţie privind constituirea Comisiei de preluare a unor terenuri agricole aflate în proprietatea judeţului Ialomiţa închiriate către SC FTM ALL FRESH PRODUCTION SRL Timişoara
230
Dispoziţie privind delegarea îndeplinirii atribuţiilor Secretarului Judeţului Ialomiţa în zilele de 2 şi 3 noiembrie 2017
231
Dispoziție privind constituirea unei comisii pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 175/26.10.2017. – imobil Fetești
232
Dispoziție privind aprobarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 82 din 18.05.2017.- granturile olimpici ialomițeni
233
Dispoziție privind admiterea cererii numitei Roșu Mihaica de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din ”Roșu” în ”Burlacu”.
234
Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare a documentației de atribuire și numire a comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de prestări a serviciilor de elaborare a documentației privind actualizarea Planului de Amenajarea Teritoriului Județean – PATJ Ialomița.
235
Dispoziție privind promovarea temporară a domnului Dobriș Ștefan pentru exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de șef serviciu în cadrul Direcției Coordonare Organizare – Serviciul Juridic Coordonare Organizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.
236
Dispoziție privind desemnarea doamnei Ilie Anca Emilia consilier juridic în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice , ca responsabil cu gestionarea a două proiecte din cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.
 
237
Dispoziție privind desemnarea domnișoarei Piceava Ramona Georgiana , consilier în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice ca responsabil cu gestionarea a doua proiecte din cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală.
238
Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița
239
Dispoziție privind constituirea Secretariatului Tehnic al Comisiei Județene pentru aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 640 /2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018.
240
Dispoziției privind transferul domnului Tudoran Ovidiu, în interesul serviciului de la Consiliul Județean Ialomița la Inspectoratul Județean în Construcții Ialomița.
241
Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului general a județului Ialomița , pe anul 2017.
242
Dispoziție privind aprobarea pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia pe anul 2017.
243
Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul ”Contorizare consum de energie electrică a Sălii de spectacole a Consiliului Județean Ialomița ”
244
Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 215/16.10.2017.
245
Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 34/20.03.2009 privind constituirea Comisiei de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public din cadrul Consiliului Județean Ialomița și aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcționare , cu modificările și completările ulterioare.
246
Dispoziției privind majorarea bugetului propriu al județului Ialomița cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap și subvenții pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială , pe anul 2017.
247
Dispoziție privind constituirea unei comisii pentru predarea preluarea terenurilor închiriate de SC FTM ALL FRESH PRODUCTION SRL.
248
Dispoziție privind acordarea premiilor de excelență individuale unor salariați din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.
249
Dispoziție privind constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a  contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere de șef serviciu și a unei funcții publice de execuție de consilier juridic, grad profesional superior în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu.
250
Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier, grad profesional, superior și a unei funcții publice de execuție de consilier, grad profesional, asistent în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu.
251
Dispoziție privind constatarea radierii de drept a sancțiunii disciplinare aplicată doamnei Hobjilă Crety.
252
Dispoziţie privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articole şi alineatele bugetului general al judeţului Ialomiţa, precum şi repartizarea influenţelor pe trimestre, pe anul 2017
253
Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
254
Dispoziţie privind stabilirea şi atribuţiile echipei de realizare a proiectului „Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanţia unei administraţii eficiente în slujba cetăţeanului” – COD SIPOCA 68
255
Dispoziţie privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 13 – 15 decembrie 2017
 
256
Dispoziţie privind constatarea radierii de drept a sancţiunii disciplinare aplicată doamnei Roşca Valentina
257
Dispoziţie privind radierea sancţiunii disciplinare aplicată domnului Pletea Nicolae, şef formaţie muncitori
258
Dispoziţie privind constatarea radierii de drept a sancţiunii disciplinare aplicată domnului Potinche Alin – Lucian
259
Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
260
Dispoziţie privind numirea directorului medical interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
261
Dispoziţie privind sancţionarea disciplinară a domnului Plăiaşu Emanuel – Eduard, consilier în cadrul Cabinetului Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
262
Dispoziţie privind constatarea radierii de drept a sancţiunii disciplinare aplicată domnului Proca Gheorghe
263
Dispoziţie privind constatarea radierii de drept a sancţiunii disciplinare aplicată domnului Lisaru Marian
264
Dispoziţie privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuţie de consilier, grad profesional superior şi consilier, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Coordonare Societăţi, Servicii şi Investiţii Publice Subordonate  
265
Dispoziţie privind constituirea Comisiei de recepţie finală a lucrărilor executate la obiectivul „Consolidare Spital Judeţean de Urgenţă Slobozia – etapa a II – a, conform Contractelor de lucrări nr.1621 din 26.08.2013 şi nr.5158 din 02.07.2014
266
Dispoziţie privind admiterea cererii numitului Neagu Daniel – Dimitrios de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din „Neagu” în „Zaharia Abdelmalak”
267
Dispoziţie privind admiterea cererii numitei Dobre Luciana de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorei Macovei Genonica – Andreea din „Macovei” în „Dobre”
267b
Dispoziţie privind aprobarea repartizării pe trimestre a influenţelor din rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2017
268
Dispoziţie privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2017
269
Dispoziţie privind majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor de personal, inclusiv a sumelor prevăzute prin hotărâre judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, inclusiv pentru învăţământul special şi centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională, pe anul 2017
270
Dispoziţie privind aprobarea componenţei Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea postului de medic specialist chirurgie din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
271
Dispoziţie privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuţie de inspector, grad profesional superior, consilier, grad profesional superior şi consilier, grad profesional principal în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri
272
Dispoziţie privind constituirea Comisiei pentru recepţia lucrărilor de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene, constând în lucrări de toaletare a vegetaţiei, la terminarea lucrărilor, conform Acordului cadru nr.2329/09.09.2015 încheiat cu SC Drumuri şi Poduri SA Ialomiţa
273
Dispoziţie privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestațiilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de muncitor calificat II, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu – Personal Deservire, Protocol, Administrativ, Protecţia Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
274
Dispoziţie privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, începând cu 01.01.2018
275
Dispoziţie privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa care exercită activitatea de control financiar preventiv (CFP), începând cu 01.01.2018
276
Dispoziţie privind stabilirea indemnizaţiei domnului Victor Moraru, Preşedintele Consiliului Judeţean Ialomiţa
277
Dispoziţie privind stabilirea indemnizaţiei domnului Emil – Cătălin Grigore, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa
278
Dispoziţie privind stabilirea indemnizaţiei domnului Ionel Gae, Vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Ialomiţa
279
Dispoziţie privind numirea domnişoarei Ilie Elena Alexandra în funcţia publică de execuţie de consilier, grad profesional debutant în cadrul Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
280
Dispoziţie privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuţie de consilier, grad profesional superior în cadrul Direcţiei Buget Finanţe, Compartiment Informatică
281
Dispoziţie privind transferul domnului Feştilă Victor, în interesul serviciului, de la Consiliul Judeţean Ialomiţa la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti
282
Dispoziţie privind delegarea îndeplinirii atribuţiilor Secretarului Judeţului Ialomiţa, în perioada 28 decembrie 2017 – 05 ianuarie 2018
283
Dispoziţie privind aprobarea Procedurii pentru organizarea şi desfăşurarea probei suplimentare în vederea evaluării în domeniul tehnologiei informaţiei în cadrul concursurilor de ocupare a funcţiilor publice organizate de Consiliul Judeţean Ialomiţa
284
Dispoziţie privind numirea doamnei Şerban Ana în funcţia publică de execuţie de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, gradaţia 5 în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, Compartiment Infrastructură Rutieră din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
285
Dispoziţie privind numirea domnului Pîrjolea Florian în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, Compartimentul Investiţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa 
286
Dispoziţie privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Tudorache Florentina având funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
287
Dispoziţie privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a doamnei Stanciu Mariana având funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, Serviciul Management de Proiect din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
288
Dispoziţie privind stabilirea componenţei şi atribuţiilor Echipei de Implementare Proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoești – Roșiori – Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100 – km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limita județ Ilfov, DJ 101 ( km 52+100 – km 59+700) Dridu – Jilavele și DJ 402 (km  53+700 – Km 61+740) limita Județ -  Călărași – Sinești (DN2)” – cod SMIS 114075
289
Dispoziţie privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Stoian Gheorghe, şofer în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, urmare înscrierii la pensie anticipată parţială
290
Dispoziţie privind sancţionarea disciplinară a domnului Diaconu Alexandru, consilier în cadrul Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Urbanism
291
Dispoziţie privind încetarea prin acordul părţilor a raportului de serviciu al doamnei Dinu Vasilica, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Compartimentul Patrimoniu Public şi Privat din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa 
292
Dispoziţie privind aprobarea programării concediilor de odihnă pe anul 2018 pentru preşedintele şi vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Ialomiţa
293
Dispoziţie privind aprobarea programării concediilor de odihnă pe anul 2018 pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
294
Dispoziţie privind aprobarea componenţei Comisiei de concurs şi a Comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării şi desfăşurării concursului pentru ocuparea postului de medic specialist medicină de urgenţă din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia
295
Dispoziţie privind admiterea cererii numitei Sulica Teodora – Alina de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din „Sulică” în „Suceveanu”
296
Dispoziţie privind admiterea cererii numitului Sulica Vasile de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie a minorului  Sulică Roberto – Andrei din „Sulică” în „Suceveanu”
297
Dispoziţie privind admiterea cererii numitului Sulica Vasile de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din „Sulică” în „Suceveanu”
298
Dispoziţie privind aprobarea Procedurii de alocare şi gestionare a numerelor aferente documentelor financiar – contabile emise de Consiliul Judeţean Ialomiţa, de întocmire şi utilizare a acestora, pentru exerciţiul financiar 2018

 

 

fisiere: 
AtaşamentMărime
PDF icon 187.08 KB
PDF icon 265.37 KB
PDF icon 3106.25 KB
PDF icon 448.45 KB
PDF icon 5101.36 KB
PDF icon 679.11 KB
PDF icon 759.31 KB
PDF icon 879.82 KB
PDF icon 997.91 KB
PDF icon 10150.29 KB
PDF icon 11103.67 KB
PDF icon 12320.46 KB
PDF icon 13101.44 KB
PDF icon 14151.94 KB
PDF icon 1579.27 KB
PDF icon 16105.27 KB
PDF icon 1771.69 KB
PDF icon 18101.69 KB
PDF icon 19105.48 KB
PDF icon 2080.82 KB
PDF icon 2199.49 KB
PDF icon 222 MB
PDF icon 2382.92 KB
PDF icon 2484.89 KB
PDF icon 25104.49 KB
PDF icon 26126.64 KB
PDF icon 2790.65 KB
PDF icon 2886.33 KB
PDF icon 2980.78 KB
PDF icon 3093.92 KB
PDF icon 31113.38 KB
PDF icon 32369.34 KB
PDF icon 3371.93 KB
PDF icon 3463.77 KB
PDF icon 35117.1 KB
PDF icon 36114.31 KB
PDF icon 37118.5 KB
PDF icon 3876.82 KB
PDF icon 3974.72 KB
PDF icon 40123.27 KB
PDF icon 417 MB
PDF icon 421.93 MB
PDF icon 4367.21 KB
PDF icon 4462.99 KB
PDF icon 4566.59 KB
PDF icon 4663.22 KB
PDF icon 4765.64 KB
PDF icon 4865.83 KB
PDF icon 4988.22 KB
PDF icon 5081.05 KB
PDF icon 5191.78 KB
PDF icon 52496.07 KB
PDF icon 5395.95 KB
PDF icon 54115.61 KB
PDF icon 55105.12 KB
PDF icon 5695.51 KB
PDF icon 572.13 MB
PDF icon 5868.42 KB
PDF icon 5974.3 KB
PDF icon 6068.62 KB
PDF icon 614.81 MB
PDF icon 62116.35 KB
PDF icon 63104.08 KB
PDF icon 64151.23 KB
PDF icon 65260.34 KB
PDF icon 66253.5 KB
PDF icon 6768.83 KB
PDF icon 7891.53 KB
PDF icon 79103.08 KB
PDF icon 8053.36 KB
PDF icon 81421.52 KB
PDF icon 823.48 MB
PDF icon 8380.63 KB
PDF icon 8496.87 KB
PDF icon 8597.5 KB
PDF icon 86105.97 KB
PDF icon 8772.71 KB
PDF icon 8896.1 KB
PDF icon 8988.94 KB
PDF icon 9084.34 KB
PDF icon 91275.44 KB
PDF icon 92284.39 KB
PDF icon 9377.87 KB
PDF icon 9478.98 KB
PDF icon 9569.43 KB
PDF icon 9689.03 KB
PDF icon 9788.33 KB
PDF icon 9853.07 KB
PDF icon 9951.95 KB
PDF icon 10051.74 KB
PDF icon 101117.32 KB
PDF icon 10269.52 KB
PDF icon 103106 KB
PDF icon 10497.82 KB
PDF icon 10597 KB
PDF icon 10681.8 KB
PDF icon 10751.93 KB
PDF icon 10872.43 KB
PDF icon 10946.49 KB
PDF icon 11047.55 KB
PDF icon 11146.42 KB
PDF icon 11245.61 KB
PDF icon 11390.92 KB
PDF icon 11472.75 KB
PDF icon 115104.24 KB
PDF icon 11669.18 KB
PDF icon 11797.85 KB
PDF icon 11866.54 KB
PDF icon 11959.16 KB
PDF icon 12062.11 KB
PDF icon 12162.47 KB
PDF icon 122369.68 KB
PDF icon 123267.56 KB
PDF icon 12476.28 KB
PDF icon 12542.29 KB
PDF icon 12639.74 KB
PDF icon 12795.4 KB
PDF icon 12860.72 KB
PDF icon 12989.67 KB
PDF icon 13096.51 KB
PDF icon 13199.7 KB
PDF icon 132101.69 KB
PDF icon 133101.25 KB
PDF icon 134101.18 KB
PDF icon 135102.36 KB
PDF icon 136103.6 KB
PDF icon 137101.82 KB
PDF icon 138103.81 KB
PDF icon 1391.62 MB
PDF icon 14056.94 KB
PDF icon 14152.09 KB
PDF icon 14252.96 KB
PDF icon 14352 KB
PDF icon 14467.58 KB
PDF icon 14560.49 KB
PDF icon 14660.75 KB
PDF icon 14770.8 KB
PDF icon 14870.63 KB
PDF icon 14955.25 KB
PDF icon 15088.21 KB
PDF icon 15187.89 KB
PDF icon 15274.88 KB
PDF icon 15369.1 KB
PDF icon 154111.81 KB
PDF icon 15589.91 KB
PDF icon 15663.21 KB
PDF icon 157392.96 KB
PDF icon 158267.72 KB
PDF icon 15974.55 KB
PDF icon 16073.05 KB
PDF icon 16192.86 KB
PDF icon 162349.28 KB
PDF icon 16369.89 KB
PDF icon 16448.24 KB
PDF icon 16548.74 KB
PDF icon 16651.94 KB
PDF icon 16753.09 KB
PDF icon 16872.58 KB
PDF icon 16993.55 KB
PDF icon 17063 KB
PDF icon 17188.68 KB
PDF icon 17261.58 KB
PDF icon 17348.58 KB
PDF icon 17465.55 KB
PDF icon 17597.43 KB
PDF icon 17659.06 KB
PDF icon 177399.25 KB
PDF icon 17883.83 KB
PDF icon 17989.62 KB
PDF icon 18093.09 KB
PDF icon 18191.18 KB
PDF icon 18277.77 KB
PDF icon 18365.27 KB
PDF icon 184123.73 KB
PDF icon 18568.34 KB
PDF icon 18668.47 KB
PDF icon 18754.89 KB
PDF icon 18842.63 KB
PDF icon 18962 KB
PDF icon 19064.05 KB
PDF icon 19148.73 KB
PDF icon 19259.94 KB
PDF icon 19353.86 KB
PDF icon 19490.59 KB
PDF icon 19551.02 KB
PDF icon 196105.52 KB
PDF icon 19771.63 KB
PDF icon 198753.6 KB
PDF icon 199264.22 KB
PDF icon 200102.43 KB
PDF icon 201188.92 KB
PDF icon 20293.33 KB
PDF icon 203208.85 KB
PDF icon 204344.03 KB
PDF icon 205186.09 KB
PDF icon 206462.77 KB
PDF icon 20745.21 KB
PDF icon 20860.69 KB
PDF icon 20956.49 KB
PDF icon 21051.5 KB
PDF icon 21192.95 KB
PDF icon 21258.67 KB
PDF icon 21358.55 KB
PDF icon 214102.15 KB
PDF icon 215391.19 KB
PDF icon 21650.11 KB
PDF icon 21788.77 KB
PDF icon 21889.83 KB
PDF icon 219100.17 KB
PDF icon 220122.13 KB
PDF icon 22161.98 KB
PDF icon 22241.41 KB
PDF icon 223378.71 KB
PDF icon 22474.9 KB
PDF icon 22577.39 KB
PDF icon 226134.45 KB
PDF icon 22775.06 KB
PDF icon 22862.44 KB
PDF icon 22980.44 KB
PDF icon 23058.22 KB
PDF icon 23159.6 KB
PDF icon 23279.33 KB
PDF icon 23389.67 KB
PDF icon 2341.56 MB
PDF icon 23579.61 KB
PDF icon 23679.03 KB
PDF icon 23780.64 KB
PDF icon 238110.31 KB
PDF icon 23995.8 KB
PDF icon 24075.33 KB
PDF icon 241547.85 KB
PDF icon 242306.6 KB
PDF icon 24380.4 KB
PDF icon 24456.57 KB
PDF icon 24572.01 KB
PDF icon 246154.48 KB
PDF icon 24760.06 KB
PDF icon 248103.21 KB
PDF icon 249100.51 KB
PDF icon 25073.76 KB
PDF icon 25141.44 KB
PDF icon 25288.41 KB
PDF icon 25352.48 KB
PDF icon 254213.01 KB
PDF icon 25551.69 KB
PDF icon 25641.94 KB
PDF icon 25753.9 KB
PDF icon 25842.84 KB
PDF icon 259110.67 KB
PDF icon 26093.43 KB
PDF icon 261127.25 KB
PDF icon 26240.24 KB
PDF icon 26341.19 KB
PDF icon 26481.42 KB
PDF icon 26583.56 KB
PDF icon 26694.67 KB
PDF icon 26789 KB
PDF icon 267b400.04 KB
PDF icon 268245.74 KB
PDF icon 269207.32 KB
PDF icon 27089.62 KB
PDF icon 27182.74 KB
PDF icon 27269.52 KB
PDF icon 27367.55 KB
PDF icon 274311.07 KB
PDF icon 27599.04 KB
PDF icon 27656.38 KB
PDF icon 27756.77 KB
PDF icon 27856.27 KB
PDF icon 27977.63 KB
PDF icon 28071.42 KB
PDF icon 28180.24 KB
PDF icon 28251.79 KB
PDF icon 283279.47 KB
PDF icon 28475 KB
PDF icon 28570.1 KB
PDF icon 28666.79 KB
PDF icon 28765.16 KB
PDF icon 288350.22 KB
PDF icon 28952.3 KB
PDF icon 290103.12 KB
PDF icon 29154.48 KB
PDF icon 29276.25 KB
PDF icon 293197.44 KB
PDF icon 29492.24 KB
PDF icon 29591.12 KB
PDF icon 29690.83 KB
PDF icon 29787.38 KB
PDF icon 298204.65 KB

categoria articolului 

dispoziții