Dispozitii - 2018

Dispozițiile președintelui Consiliului Județean Ialomița - 2018

1 Dispoziție privind înființarea Comisiei permanente pentru recepția lucrărilor de întreținere și reparare a drumurilor județene, conform Contractului de Lucrări nr. 2329/3 / 11.09.2017 În urma Acordului Cadru nr. 2329 / 09.09.2015
2 Dispoziție privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secțiunii de dezvoltare, la sfârșitul exercițiului bugetar al anului 2017
3 Dispoziție privind aprobarea componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea postului de biochimist medical din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia
4 Dispoziție privind reorganizarea Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Consiliului Județean Ialomița
5 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursurilor de recrutare pentru ocuparea unor funcții publice vacante în cadrul Direcției Coordonare Organizare
6 Dispoziție privind admiterea cererii numitei Bălănică Gabriela de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din Bălănică în Stoene
7 Dispoziție privind numirea domnului Balaban Ionuț - Cristian în funcția publică de execuție de consilier debutant în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice – Serviciul Management de Proiect din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița 
8 Dispoziție privind încetarea prin acordul părților a contractului individual de muncă al domnului Potinche Alin-Lucian , consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița
9 Dispoziție privind încetarea prin demisie a contractului individual de muncă al domnului Plăiașu Emanuel-Eduard , consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița
10 Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 271 din 20.12.2017 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de inspector, grad profesional superior, consilier grad profesional superior și consilier , grad profesional principal , în cadrul Direcției Buget Finanțe, Serviciul Buget Contabilitate, Programe și Urmărire Venituri
11 Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 250 din 07.12.2017 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier, grad profesional superior, și a unei funcții publice de execuție de consilier , grad profesional asistent, în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu 
12 Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 264 din 18.12.2017 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de consilier, grad profesional superior și consilier, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Coordonare Societăți , Servicii și Instituții Publice Subordonate
13 Dispoziție privind admiterea cererii numitei Pavel Maria de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din Pavel în Ciuraru
14 Dispoziție privind constituirea comisie de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier , grad profesional superior, a două funcții publice de consilier grad profesional, principal și a unei funcții publice de consilier  grad profesional asistent în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul Management de Proiect  
15 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vedere organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție de consilier, grad profesional principal, consilier grad profesional debutant și inspector , grad profesional principal , în cadrul Direcției Buget Finanțe , Serviciul Buget Contabilitate Programare și Urmărire Venituri.
16 Dispoziție privind constituirea comisie de concurs si a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocupare funcțiilor publice de execuție de consilier , grad profesional, asistent în cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism , Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism și referent de specialitate , grad profesional superior, în cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism , Compartimentul Monitorizare și Control
17 Dispoziție privind constituirea comisiilor de concurs și a comisiilor de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de conducere de șef serviciu, grad II, în cadrul Serviciului Investiții și Servicii Publice, și a funcțiilor publice de execuție de consilier , grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Infrastructură Rutieră și consilier grad profesional asistent , în cadrul Compartimentului Investiții și Servicii Publice
18 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița 
19 Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 273 din 21.12.2017 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de muncitor calificat II, în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu – Personal Deservire, Protocol Administrativ, Protecția Muncii din cadrul aparatului   de specialitate al Consiliului Județean Ialomița 
20 Dispoziție privind admiterea cererii numitei Marin Lucica-Magdalena de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorei Negoiță Karla–Maria din Negoiță în Marin
21 Dispoziție privind numirea Comisiei de evaluare a bunurilor scoase din funcțiune  aparținând județului Ialomița și Consiliului Județean Ialomița 
22 Dispoziție privind aplicarea prevederilor art. 16 alin 2 din Legea cadru nr. 153/2017 a salarizării personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare pentru domnul Emil Cătălin Grigore, vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița 
23 Dispoziție privind aplicarea prevederilor art. 16 alin. 2 din Legea cadru nr. 153/2017 a salarizării personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare pentru domnul Ionel Gae, vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița
24 Dispoziții privind acordarea drepturilor salariale pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene
25 Dispoziție privind delegarea atribuțiilor Președintelui Consiliului Județean Ialomița în zilele de 31 ianuarie și 01 februarie 2018
26 Dispoziție privind aplicarea prevederilor art. 16 personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare pentru domnul Victor Moraru, Președintele Consiliului Județean Ialomița
27 Dispoziție privind numirea domnului Petcu Andrei în funcția de execuție de muncitor calificat în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu – Personal Deservire, Protocol Administrativ, Protecția Muncii a aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița 
28 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare și a documentației de atribuire a contractului de achiziție publică având ca obiect servicii de consultanță în managementul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori – Moviliță – Dridu, DJ 101(km 52+100-km 37+600) localitățile Dridu –Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101(km 52+100 – km 59+700)localitățile Dridu Jilavele și DJ 402(km 53+700-km 61+740)limită județ Călărași Sinești (DN2) Cod SMIS 114075 ”
29 Dispoziție privind numirea domnișoarei Piceava Ramona Georgiana în funcția publică de execuție de consilier, grad profesional principal , gradația 2, în cadrul Direcție Buget Finanțe , Serviciul Buget Contabilitate, Programare și Urmărire Venituri , Compartimentul Buget Contabilitate
30 Dispoziție privind numirea domnișoarei Tudor Silica Vali în funcția publică de execuție de consilier , grad profesional superior, gradația 4 în cadrul Compartimentului Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița 
31 Dispoziție privind aprobarea componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea postului de medic specialist ORL din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia
32 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița
33 Dispoziție privind transferul doamnei Matei Daniela , în interesul serviciului din funcția publică de consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe – Serviciul Buget Contabilitate, Programe și Urmărire Venituri - Compartiment Programe și Urmărire Venituri în funcția publică de execuție de inspector , clasa I, grad profesional superior, la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ialomița.
34 Dispoziție privind aprobarea Strategiei de contractare a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Elaborare Proiect Tehnic, Detalii de execuție și Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții Modernizarea drumurilor județene DJ 302(Km 13+865 –km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori – Movilița-Dridu, DJ 101(Km 52+10-km 37+600)localitățile Dridu - Fierbinți Târg limită județ Ilfov, DJ 101(Km 52+100-KM59+700) localitățile Dridu - Jilavele  și DJ 402 (km 53+700- km 61+740) limită județ Călărași – Sinești (DN 2)” cod SMIS 114075
35 Dispoziție privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliul Județean Ialomița.
36 Dispoziție privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița care exercită activitate de control financiar preventiv (CFP), începând cu 01.02.2018.
37 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2018.
38 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2018.
39 Dispoziție privind majorarea bugetului propriu al județului Ialomița cu subvenții pentru finanțarea unităților de asistență medico-socială , pe anul 2018.
40 Dispoziție privind constatarea radierii de drept a sancțiunii disciplinare aplicată doamnei Gurlea Cristina Grațiela . 
41 Dispoziție privind modificarea și completarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 265 din 18.12.2017 privind constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor executate la obiectivul ”Consolidare Spital Județean de Urgență Slobozia – etapa a –II-a” conform Contractelor de lucrărilor nr. 1621 din 26.08.2013 și 5158 din 02.07.2014
42 Dispoziție privind admiterea cererii numitului Stanciu Ștefan –Iulian de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din ”Stanciu” în ”Buzescu”
43 Dispoziție privind constituirea Comisiei de casare și declasare a unor bunuri din patrimoniul Consiliului Județean Ialomița  
44 Dispoziție privind avansare în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Petre Anamaria Cristina având funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Direcției Buget Finanțe, Serviciul Buget Contabilitate – Compartimentul Finanțare Programe/Proiecte și Investiții din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.   
45 Dispoziție privind încetarea prin demisie a raportului de serviciu al domnului Bulică Nicolae , consilier în cadrul Compartimentului Investiții și Servicii Publice, Direcția Investiții și Servicii Publice din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița 
46 Dispoziție privind numirea domnului Racoschi Dan Aurelian în funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice Serviciul Management de Proiect din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița. 
47 Dispoziție privind numirea domnișoarei Dudulea Raluca Emilia în funcția publică de execuție , vacantă, de consilier , clasa I, grad  profesional debutant, gradația 0, în cadrul Direcției Buget Finanțe , Serviciul Buget Contabilitate Programe și Urmărire Venituri din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița.  
48 Dispoziție privind constatarea detașării domnișoarei Tudor Silica Vali , consilier în cadrul Compartimentului Coordonare Societăți și Instituții Publice Subordonate al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, în funcția de subprefect al județului Ialomița. 
49 Dispoziție privind numirea domnului Cioacă Ilie, pe perioada determinată , în funcția de consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița. 
50 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Mihai Larisa Elena , asistent manager,  a unei majorări salariale pe luna februarie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865-km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori - Movilița - Dridu, DJ 101 (km 52+100-km 37+600 ) localitățile Dridu - Fierbinți Târg - limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100- km 59+700) localitățile Dridu – Jilavele și DJ 402 (km 53+700- km 61+760) limită județ Călărași – Sinești (DN2) – cod SMIS 114075
51 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Moroianu Mihaela, responsabil financiar,  a unei majorări salariale pe luna februarie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865-km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori - Movilița - Dridu, DJ 101 (km 52+100-km 37+600 ) localitățile Dridu - Fierbinți Târg - limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100- km 59+700) localitățile Dridu – Jilavele și DJ 402 (km 53+700- km 61+760) limită județ Călărași – Sinești (DN2) – cod SMIS 114075
52 Dispoziție privind acordarea doamnei Băicoianu Ionica, responsabil juridic,  a unei majorări salariale pe luna februarie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865-km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori - Movilița - Dridu, DJ 101 (km 52+100-km 37+600 ) localitățile Dridu - Fierbinți Târg - limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100- km 59+700) localitățile Dridu – Jilavele și DJ 402 (km 53+700- km 61+760) limită județ Călărași – Sinești (DN2) – cod SMIS 114075
53 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Bunea Daniela, responsabil promovare,  a unei majorări salariale pe luna februarie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865-km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori - Movilița - Dridu, DJ 101 (km 52+100-km 37+600 ) localitățile Dridu - Fierbinți Târg - limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100- km 59+700) localitățile Dridu – Jilavele și DJ 402 (km 53+700- km 61+760) limită județ Călărași – Sinești (DN2) – cod SMIS 114075
54 Dispoziție privind acordarea domnului Proca Gheorghe, responsabil achiziții,  a unei majorări salariale pe luna februarie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865-km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori - Movilița - Dridu, DJ 101 (km 52+100-km 37+600 ) localitățile Dridu - Fierbinți Târg - limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100- km 59+700) localitățile Dridu – Jilavele și DJ 402 (km 53+700- km 61+760) limită județ Călărași – Sinești (DN2) – cod SMIS 114075
55 Dispoziție privind acordarea domnului Coconcea Iulian, responsabil tehnice,  a unei majorări salariale pe luna februarie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865-km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori - Movilița - Dridu, DJ 101 (km 52+100-km 37+600 ) localitățile Dridu - Fierbinți Târg - limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100- km 59+700) localitățile Dridu – Jilavele și DJ 402 (km 53+700- km 61+760) limită județ Călărași – Sinești (DN2) – cod SMIS 114075
56 Dispoziție privind modificarea art. 4 din Dispoziția Președintelui  Consiliului Județean Ialomița nr. 17/17.01.2018.(
57 Dispoziție privind transferul domnului Dobriș Ștefan , în interesul serviciului, din funcția publică de consilier juridic din cadrul Direcției Coordonare Organizare a Consiliului Județean Ialomița, la Primăria Orașului Amara, în funcția publică de execuție de consilier juridic în cadrul Compartimentului Administrație Publică, relații cu publicul, juridic. 
58 Dispoziție privind numirea domnului Tudorache Dan, pe perioada determinată, în funcția de consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița 
59 Dispoziție privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Ilie Anca-Emilia , consilier în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice , Compartiment Investiții Publice.
60 Dispoziție privind  constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Hristescu Marius, consilier în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu, Serviciul Achiziții Publice.
61 Dispoziție privind  constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Papacu Sultana, consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe, Compartiment Finanțare Programe /Proiecte și Investiții.
62 Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 254 din 12.12.2017 privind stabilirea și atribuțiile echipei de realizare a proiectului ”Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului -”cod SIPOCA 68
63 Dispoziție privind promovarea temporară a doamnei Teodorescu Gabriela –Virginia pentru exercitarea temporară cu caracter temporar a funcției publice de șef serviciu în cadrul Direcției Coordonare Organizare, Serviciul Juridic Coordonare Organizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
64 Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție finală a lucrărilor la obiectivul ”Consolidare Spital Județean de Urgență Slobozia – Etapa II”.
65 Dispoziție privind transferul domnișoarei Ghica Emilia, în interesul serviciului, de la Primăria Orașului Amara, din funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, la Consiliul Județean Ialomița în funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Direcției Coordonare Organizare – Serviciul Juridic, Coordonare Organizare – Compartiment Juridic.
66 Dispoziție privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articole și alineatele bugetului general al județului Ialomița , precum și repartizarea influențelor pe trimestre, pe anul 2018. 
67 Dispoziție privind numirea Comisiei de licitație pentru organizarea și tinerea licitațiilor privind vânzarea bunurilor scoase din funcțiune aparținând județului Ialomița și Consiliului Județean Ialomița. 
68 Dispoziţie privind convocarea în şedinţă ordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
69 Dispoziţie privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional principal şi a două funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Investiţii Publice, Serviciul Investiţii şi Servicii Publice din cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice
70 Dispoziţie privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Infrastructurii Rutieră şi a unei funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului Infrastructură Mediu din cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice
71 Dispoziţie privind constituirea Comisiei de predare a terenurilor arendate, prevăzute în contractele de arendă nr.4257/15.03.2018, 4258/15.03.2018 şi 4259/15.03.2018
72 Dispoziţie privind desemnarea persoanei responsabile cu punerea în aplicare a unor prevederi din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată
73 Dispoziţiei privind desemnarea persoanei responsabile cu informarea şi consultarea publicului pentru documentaţia "Actualizarea Planului de Amenajare a Teritoriului Judeţean - PATJ Ialomiţa"
74 Dispoziţie privind aprobarea strategiei de contractare a documentaţiei de atribuire şi constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de prestare a serviciilor de informare şi publicitate pentru proiectul "Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 (km 13+865 - km 37 + 545) localităţile Drăgoieşti - Roşiori - Moviliţa - Dridu, DJ 101  (km 52 + 100 - km 37 + 600) localităţile Dridu - Fierbinţi Târg - limită judeţ Ilfov, DJ 101 (km 52 + 100 - km 59 + 700) Dridu - Jilavele şi DJ 402 (km 53 + 700 - km 61 + 740) limită judeţ Călăraşi - Sineşti (DN2)" cod SMIS 114075
75 Dispoziţie privind aprobarea strategiei de contractare a documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică servicii de pază
76 Dispoziţie privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional asistent, a două funcţii  publice de execuţie de consilier, grad profesional debutant şi a unei funcţii publice de execuţie de referent de specialitate, grad profesional superior din cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, Serviciul Management de Proiect 
77 Dispoziţie privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional superior şi a două funcţii publice de execuţie de consilier, grad profesional principal în cadrul Serviciului Management de Proiect, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice 
78 Dispoziţie privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de şef serviciu în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, Serviciul Investiţii şi Servicii Publice 
79 Dispoziţie privind constatarea încetării suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Hristescu Marius şi reluarea activităţii cu data de 26.03.2018 în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Serviciul Achiziţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa 
80 Dispoziţie privind modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.89 din 18.05.2017 privind numirea Comisiei de disciplină în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
81 Dispoziţie privind numirea domnului Marin George în funcţia de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradaţia 5 în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, Compartimentul Infrastructură Rutieră din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
82 Dispoziţie privind aprobarea repartizării pe trimestre a influenţelor din rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018
83 Dispoziţie privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime n muncă a doamnei Dorcă Liliana Daniela având funcţia contractuală de îngrijitor, gradaţia 3 în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Personal Deservire, Protocol, Administrativ, Protecţia Muncii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
84 Dispoziţie privind numirea comisiei de selecţie şi evaluare a cererilor de finanţare nerambursabile alocate din bugetul judeţului Ialomiţa pentru activităţi nonprofit de interes general pentru anul 2018 şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor 
85 Dispoziţie privind aprobarea strategiei de contractare a documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect prestarea serviciilor de dirigenţie de şantier pe perioada de execuţie a lucrărilor pentru obiectivul de investiţii "Modernizarea drumurilor judeţene DJ 302 (km 13+865 - km 37 + 545) localităţile Drăgoieşti - Roşiori - Moviliţa - Dridu, DJ 101  (km 52 + 100 - km 37 + 600) localităţile Dridu - Fierbinţi Târg - limită judeţ Ilfov, DJ 101 (km 52 + 100 - km 59 + 700) Dridu - Jilavele şi DJ 402 (km 53 + 700 - km 61 + 740) limită judeţ Călăraşi - Sineşti (DN2)" cod SMIS 114075
86 Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Județean Ialomița
87 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și soluționare a contestațiilor  în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier juridic, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Juridic, Coordonare Organizare , Direcția Coordonare Organizare
88 Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 24 din 30.01.2018 privind acordarea drepturilor salariale pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene. 
89 Dispoziției privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare contestații în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier juridic, grad profesional asistent în cadrul Direcției Coordonare Organizare, Serviciul Juridic, Coordonare Organizare , Compartiment Juridic
90 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, grad profesional superior în cadrul Direcției Buget Finanțe , Compartiment Informatică
91 Dispoziţie privind aprobarea repartizării pe trimestre a influenţelor din rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018
92 Dispoziţie privind aprobarea repartizării pe trimestre a influenţelor din rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2018
93 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Mihai Larisa Elena, asistent manager, a unei majorări salariale pe luna martie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865-km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori - Movilița - Dridu, DJ 101 (km 52+100-km 37+600 ) localitățile Dridu - Fierbinți Târg - limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100- km 59+700) localitățile Dridu – Jilavele și DJ 402 (km 53+700- km 61+760) limită județ Călărași – Sinești (DN2) – cod SMIS 114075
94 Dispoziție privind acordarea doamnei Băicoianu Ionica, responsabil juridic,  a unei majorări salariale pe luna martie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865-km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori - Movilița - Dridu, DJ 101 (km 52+100-km 37+600 ) localitățile Dridu - Fierbinți Târg - limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100- km 59+700) localitățile Dridu – Jilavele și DJ 402 (km 53+700- km 61+760) limită județ Călărași – Sinești (DN2) – cod SMIS 114075
95 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Moroianu Mihaela, responsabil financiar,  a unei majorări salariale pe luna martie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865-km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori - Movilița - Dridu, DJ 101 (km 52+100-km 37+600 ) localitățile Dridu - Fierbinți Târg - limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100- km 59+700) localitățile Dridu – Jilavele și DJ 402 (km 53+700- km 61+760) limită județ Călărași – Sinești (DN2) – cod SMIS 114075
96 Dispoziție privind acordarea domnului Proca Gheorghe, responsabil achiziții,  a unei majorări salariale pe luna martie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865-km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori - Movilița - Dridu, DJ 101 (km 52+100-km 37+600 ) localitățile Dridu - Fierbinți Târg - limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100- km 59+700) localitățile Dridu – Jilavele și DJ 402 (km 53+700- km 61+760) limită județ Călărași – Sinești (DN2) – cod SMIS 114075
97 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Bunea Daniela, responsabil promovare,  a unei majorări salariale pe luna martie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865-km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori - Movilița - Dridu, DJ 101 (km 52+100-km 37+600 ) localitățile Dridu - Fierbinți Târg - limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100- km 59+700) localitățile Dridu – Jilavele și DJ 402 (km 53+700- km 61+760) limită județ Călărași – Sinești (DN2) – cod SMIS 114075
98 Dispoziție privind acordarea domnului Coconcea Iulian, responsabil tehnice,  a unei majorări salariale pe luna martie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865-km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori - Movilița - Dridu, DJ 101 (km 52+100-km 37+600 ) localitățile Dridu - Fierbinți Târg - limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100- km 59+700) localitățile Dridu – Jilavele și DJ 402 (km 53+700- km 61+760) limită județ Călărași – Sinești (DN2) – cod SMIS 114075
99 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Bunea Daniela, manager de proiect,  a unei majorări salariale pe luna martie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanţat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
100 Dispoziție privind acordarea doamnei Dumitru Ramona Antonela, asistent manager,  a unei majorări salariale pe luna martie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanţat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
101 Dispoziție privind acordarea domnului Dogaru Iulian Grigorin, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna martie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanţat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
102 Dispoziție privind acordarea doamnei Pavel Liliana, responsabil financiar,  a unei majorări salariale pe luna martie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanţat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
103 Dispoziție privind acordarea doamnei Panţuru Veronica, responsabil promovare, a unei majorări salariale pe luna martie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanţat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
104 Dispoziție privind acordarea doamnei Gurlea Cristina Graţiela, responsabil achiziţii, a unei majorări salariale pe luna martie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanţat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
105 Dispoziţie privind rechemarea din concediul de odihnă a doamnei Gheorghe Luiza Ştefania, consilier în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice - Serviciul Management de Proiect
106 Dispoziţie privind constituirea colectivului de audit intern şi numirea conducătorului programului de audit pentru auditarea Sistemului de Management al Calităţii ISO 9001:2008, implementat de Consiliul Judeţean Ialomiţa
107 Dispoziţie  privind admiterea cererii numitului Badea – Maxim Florin - Vasile de schimbare pe cale  administrativă a numelui său de familie din „Badea - Maxim” în „Badea”
108 Dispoziţie privind numirea comisiei de predare a sectorului de drum judeţean DJ 201 cuprins între km 71 + 338 - km 73 + 146
109 Dispoziţie privind modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.1 din 03.01.2018 privind constituirea Comisiei permanente pentru recepția lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene, conform Contractului de lucrări nr. 2329/3/11.09.2017 subsecvent la Acordul Cadru nr. 2329/09.09.2015
110 Dispoziţie privind numirea comisiei de predare a bunurilor imobile aflate în domeniul public al Judeţului Ialomiţa necesare desfăşurării activităţilor din domeniul sănătăţii 
111 Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Județean Ialomița
112 Dispoziției privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 40 din 28.03.2017 privind desemnarea responsabililor pentru asigurarea implementării , menținerii și îmbunătățirii Sistemului de Management al Calității ISO 9001:2008 în cadrul Consiliului Județean Ialomița
113 Dispoziției privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 74 din 27.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare al Festivalului județean de Folclor ”Zărzărică, zărzărea”.
114 Dispoziție privind numirea echipei de management a proiectului ”Modernizarea, extinderea și dotarea Unității de Primire Urgențe din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
115 Dispoziție privind aprobarea unor măsuri în vederea organizării și desfășurării evaluării pentru anul 2017 a managementului instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița 
116 Dispoziție privind constituirea Comitetului de Coordonare și a Grupului de Lucru pentru elaborarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în județul Ialomița
117 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița
118 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier, grad profesional principal, a unei funcții de execuție de consilier, grad profesional asistent și a unei funcții publice de execuție de consilier juridic, grad profesional asistent în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu, Serviciul Achiziții Publice 
119 Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 115/18 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița
120 Dispoziție privind implementarea Hotărârii de Guvern nr. 207/2018 la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
121 Dispoziție privind delegarea îndeplinirii atribuțiilor Secretarului Județului Ialomița în perioada 27 aprilie -04 mai 2018
122 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului general al județului Ialomița, precum și a unor prevederi bugetare, pe anul 2018
123 Dispoziție privind aprobarea deplasării la Bruxelles, în interes de serviciu, a domnișoare Bunea Daniela și a doamnei Dumitru Ramona, funcționari publici în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița 
124 Dispoziție privind desemnarea purtătorului de cuvânt al Consiliului Județean Ialomița
125 Dispoziției privind constatarea încetării suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Papacu Sultana și reluarea activității cu data de 02.05.2018 , în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Direcției Buget Finanțe, Compartiment Finanțare Programe /Proiecte și Investiții, din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița   
126 Dispoziție privind desemnarea domnișoarei Mihai Larisa Elena - în calitate de asistent manager de proiect în vederea semnării pentru ”conform cu originalul” a documentelor suport aferente cererilor de rambursare și plată întocmite în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești –Roșiori - Movilița-Dridu, DJ 101 (km 52+100-km 37+600) localitățile Dridu -Fierbinți Târg limită județ Ilfov, DJ 101(km 52+100-km 59+700) Dridu – Jilavele și DJ 402( km 53+700-km 61+470) limită județ Călărași – Sinești (DN 2) cod SMIS 114075 ” 
127 Dispoziție privind delegarea atribuțiilor Președintelui Consiliului Județean Ialomița în perioada 03.05-10.05.2018
128 Dispoziție privind stabilirea salariului de bază al domnișoarei Mihai Larisa Elena, administrator public al Județului Ialomița , începând cu data de 01.04.2018 
129 Dispoziției privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Mardale Olga din funcția publică de execuție de referent de specialitate , din cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism 
130 Dispoziției privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Pavel Ștefana, consilier în cadrul Direcției  Coordonare Organizare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița 
131 Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 77 din 26.03.2018 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție de consilier , grad profesional superior și a doua funcții publice de execuție de consilier, grad profesional principal, în cadrul Serviciului Management Proiect, Direcția Investiții și Servicii Publice 
132 Dispoziție privind transferul doamnei Pătrașcu Ionela - Roxana , în interesul serviciului, din funcția publică de consilier în cadrul Direcției Buget Finanțe – Serviciul Buget Contabilitate Programe și Urmărire Venituri – Compartimentul Programe și Urmărire Venituri al Consiliului Județean Ialomița în funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional superior la Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială
133 Dispoziție privind acordarea doamnei Băicoianu Ionica, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2018 pentru activitatea desfășurarea în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești Roșiori –Movilița Dridu DJ 101 ( km 52+100- km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km 59+700) Dridu - Jilavele  și DJ 402(km 53+700- km61+740) limită județ Călărași –Sinești (DN2) Cod SMIS 114075” 
134 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Moroianu Mihaela, responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2018 pentru activitatea desfășurarea în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești Roșiori –Movilița Dridu DJ 101 ( km 52+100- km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km 59+700) Dridu - Jilavele  și DJ 402(km 53+700- km61+740) limită județ Călărași –Sinești (DN2) Cod SMIS 114075”
135 Dispoziție privind acordarea domnului Proca Gheorghe, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2018 pentru activitatea desfășurarea în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești Roșiori –Movilița Dridu DJ 101 ( km 52+100- km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km 59+700) Dridu - Jilavele  și DJ 402(km 53+700- km61+740) limită județ Călărași –Sinești (DN2) Cod SMIS 114075”
136 Dispoziție privind acordarea domnișoare Bunea Daniela, responsabil promovare, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2018 pentru activitatea desfășurarea în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești Roșiori –Movilița Dridu DJ 101 ( km 52+100- km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km 59+700) Dridu - Jilavele  și DJ 402(km 53+700- km61+740) limită județ Călărași –Sinești (DN2) Cod SMIS 114075”
137 Dispoziție privind acordarea domnului Coconcea Iulian, responsabil tehnic, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2018 pentru activitatea desfășurarea în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești Roșiori –Movilița Dridu DJ 101 ( km 52+100- km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km 59+700) Dridu - Jilavele  și DJ 402(km 53+700- km61+740) limită județ Călărași –Sinești (DN2) Cod SMIS 114075”
138 Dispoziție privind acordarea domnișoare Bunea Daniela, manager de proiect, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2018 pentru activitatea desfășurarea în cadrul proiectului ” Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare - Garanția  unei administrații eficiente în slujba cetățeanului ” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
139 Dispoziție privind acordarea doamnei Dumitru Ramona Antonela, asistent manager, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2018 pentru activitatea desfășurarea în cadrul proiectului ” Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare - Garanția  unei administrații eficiente în slujba cetățeanului ” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
140 Dispoziție privind acordarea domnului Dogaru Iulian Grigorin, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2018 pentru activitatea desfășurarea în cadrul proiectului ” Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare - Garanția  unei administrații eficiente în slujba cetățeanului ” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
141 Dispoziție privind acordarea doamnei Pavel Liliana, responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2018 pentru activitatea desfășurarea în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare - Garanția  unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
142 Dispoziție privind acordarea doamnei Gurlea Cristina Grațiela, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2018 pentru activitatea desfășurarea în cadrul proiectului ” Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare - Garanția  unei administrații eficiente în slujba cetățeanului ” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
143 Dispoziție privind acordarea doamnei Panțuru Veronica, responsabil promovare, a unei majorări salariale pe luna aprilie 2018 pentru activitatea desfășurarea în cadrul proiectului ” Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare - Garanția  unei administrații eficiente în slujba cetățeanului ” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
144 Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție finală pentru obiectul de investiții ”Modernizare Sala spectacole ”- rest de executat , conform Contractului de lucrări nr. 435/12.07.2013.
145 Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Județean Ialomița
146 Dispoziție privind numirea doamnei Șamit Mihaela, în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant, gradația 2, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Compartiment Infrastructură Mediu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița 
147 Dispoziție privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Gheorghe Luiza Ștefania având funcția publică de execuție de consilier , clasa I, grad profesional superior în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul de Management de Proiect din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița 
148 Dispoziție privind desemnarea persoanei responsabile cu implementarea colectării selective a deșeurilor din cadrul Consiliului Județean Ialomița
149 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare a documentației de atribuire și numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de servicii de consultanță pentru implementare CAF în cadrul proiectului  ”Implementarea Cadrului comun de autoevaluare – Garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului ”, cod SIPOCA 68 al Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020
150 Dispoziție privind avansarea în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a domnișoarei Tudor Silica Vali având funcția publică de execuție de consilier,           clasa I, grad  profesional, superior în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice – Compartimentul Coordonare Societăți, Servicii și Instituții Publice Subordonate  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița     
151 Dispoziție privind aprobarea rezultatelor evaluării anuale a managerilor instituțiilor publice de cultură aflate sub autoritatea Consiliului Județean Ialomița pentru activitatea  desfășurată în anul 2017 
152 Dispoziție privind suspendarea raportului de serviciu a d-nei Ilie Anca Emilia, consilier juridic, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice a Consiliului Județean Ialomița, la inițiativa sa, pe perioada concediului pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani
153 Dispoziție privind delegarea atribuțiilor Președintelui Consiliului Județean Ialomița în zilele de 16-17 mai 2018
154 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2018
155 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2018
156 Dispoziție privind numirea domnului Hertz Eduard Sorinel, în funcția publică de execuție vacantă de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul de Management de Proiect din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița 
157 Dispoziție privind numirea doamnei Sulima Eugenia Tatiana, în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 , în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul de Management de Proiect din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
158 Dispoziție privind numirea doamnei Tănase Carmen, în funcție publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional, asistent, gradația 4, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul de Management de Proiect din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
159 Dispoziție privind numirea doamnei Pârvu Lorica – Florentina, în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 3, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul de Management de Proiect din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
160 Dispoziție privind aprobarea deplasării în Republica Moldova, Raionul Nisporeni, în interes de serviciu a unei delegații din cadrul Consiliului Județean Ialomița
161 Dispoziție privind numirea domnului Ștefan Marian-Laurențiu, în funcția publică de execuție vacantă de consilier , clasa I, grad profesional superior, gradația 5, în cadrul Direcției Buget –Finanțe , Compartiment Informatică  din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
162 Dispoziție privind acordarea drepturilor salariale pentru activitatea prestată în proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile
163 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița
164 Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 10/01.07.2016 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița
165 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare, a documentației de atribuire și numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică având ca obiect Elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Documentație Tehnică de Autorizare Construcție și Asistență Tehnică din partea proiectului pe perioada de execuție a lucrărilor, pe toată perioada de garanție acordată investiției și până la recepția finală a obiectivelor de investiții ”Modernizare DJ 201 : Tronsonul DN 2 Coșereni –Axintele –Orezu, km 0+000-km35+400 și Modernizare DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica-Ciulnița - Cosâmbești – Mărculești km 57+000- km 84+000 ”
166 Dispoziție privind transferul domnului Constantinescu Ionuț Silviu , în interesul serviciului , de la Primăria Orașului Amara, din funcția publică de execuție de inspector, clasa I, grad profesional asistent, gradația 0, în funcția publică de execuție de consilier , clasa I, grad profesional asistent, gradația 0, în cadrul Direcției Amenajarea Teritoriului și Urbanism , Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
167 Dispoziție privind desemnarea experților în domeniul tehnologiei informației pentru susținerea probei suplimentare la concursurile de ocupare a unor funcții publice vacante din cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu
168 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vedere organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier , grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Buget Contabilitate, Serviciul Buget Contabilitate Programare și Urmărire Venituri , Direcția Buget Finanțe
169 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, grad profesional superior, în cadrul Direcției Buget Finanțe, Serviciul Contabilitate Programare și Urmărire Venituri , Direcția Buget Finanțe, Compartiment Programe și Urmărire Venituri 
170 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, grad profesional debutant, în cadrul Compartimentului Finanțare Programe/Proiecte și Investiții, Serviciul Buget Contabilitate Programare și Urmărire Venituri , Direcția Buget Finanțe
171 Dispoziție privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Ialomița nr. 73 din 27.04.2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare al Festivalului – concurs național de interpretare a muzicii ușoare românești ”Trofeul Tinereții ” Amara
172 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2018
173 Dispoziție privind stabilirea indemnizației domnului Victor Moraru, Președintele Consiliului Județean Ialomița
174 Dispoziție privind stabilirea indemnizației domnului Emil Cătălin Grigore, Vicepreședintele Consiliului Județean Ialomița
175 Dispoziție privind stabilirea indemnizației domnului Ionel Gae, Vicepreședintele Consiliului Județean Ialomița
176 Dispoziție privind stabilirea indemnizației domnișoare Larisa Elena Mihai, Administrator public al Județului Ialomița
177 Dispoziție privind numirea directorului medical interimar al Spitalului Județean de Urgență Slobozia
178 Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă nr. 59/09.03.2018 al domnului Tudorache Dan, consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița
179 Dispoziție privind încetarea suspendării contractului individual de muncă nr. 48/30.06.2016 al doamnei Petrescu Mihaela Cristina , consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița
180 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect execuție lucrări pentru obiectul de investiții ”Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102H km 66+315-78+862”
181 Dispoziție privind constituirea Comisiei de predare-preluare a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al județului Ialomița necesare desfășurării activităților din domeniul sănătății
182 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Mihaela Moroianu , responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna mai 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești Roșiori –Movilița Dridu DJ 101 ( km 52+100- km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km 59+700) Dridu - Jilavele  și DJ 402(km 53+700- km61+740) limită județ Călărași –Sinești (DN2) Cod SMIS 114075”
183 Dispoziție privind acordarea domnului Coconcea Iulian, responsabil tehnic, a unei majorări salariale pe luna mai 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești Roșiori –Movilița Dridu DJ 101 ( km 52+100- km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km 59+700) Dridu - Jilavele  și DJ 402(km 53+700- km61+740) limită județ Călărași –Sinești (DN2) Cod SMIS 114075”
184 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Bunea Daniela, a unei majorări salariale pe luna mai 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Cod SMIS 114075(responsabil promovare) și al proiectului Cod SIPOCA 68 (manager proiect)
185 Dispoziție privind acordarea doamnei Băicoianu Ionica, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna mai 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești Roșiori –Movilița Dridu DJ 101 ( km 52+100- km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km 59+700) Dridu - Jilavele  și DJ 402(km 53+700- km61+740) limită județ Călărași –Sinești (DN2) Cod SMIS 114075”
186 Dispoziție privind acordarea doamnei Panțuru Veronica, responsabil promovare, a unei majorări salariale pe luna mai 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului, finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
187 Dispoziție privind acordarea domnului Dogaru Iulian Grigorin, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna mai 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului -” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68cod SIPOCA 68
188 Dispoziție privind acordarea doamnei Dumitru Ramona Antonela, asistent manager, a unei majorări salariale pe luna mai 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului, finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
189 Dispoziție privind acordarea doamnei Gurlea Cristina Grațiela, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna mai 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului, finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
190 Dispoziție privind acordarea doamnei Pavel Liliana, responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna mai 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului, finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
191 Dispoziție privind acordarea domnului Proca Gheorghe, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna mai 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești Roșiori –Movilița Dridu DJ 101 ( km 52+100- km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km 59+700) Dridu - Jilavele  și DJ 402(km 53+700- km61+740) limită județ Călărași –Sinești (DN2)”- Cod SMIS 114075
192 Dispoziție privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele și alineatele bugetului general al județului Ialomița, precum și repartizarea influențelor pe trimestre, pentru anul 2018 
193 Dispoziție privind încetarea contractului individual de muncă nr. 48/30.06.2018 al doamnei Petrescu Mihaela Cristina, consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița
194 Dispoziție privind numirea domnului Tudorache Dan, pe perioada determinată , în funcția de consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița
195 Dispoziție privind aprobarea componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea postului de medic specialitatea neurologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia
196 Dispoziție privind aprobarea componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea postului de medic specialitatea pneumologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia
197 Dispoziție privind desemnarea domnișoarei Bunea Daniela, manager de proiect, pentru aplicarea semnăturii, ”Conform cu originalul” pe documentele suport din cadrul proiectului SIPOCA 68
198 Dispoziţie privind numirea doamnei Panait Drăghici Carmen - Gabriela în funcţia publică de consilier principal în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu - Serviciul Achiziţii Publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
199 Dispoziţie privind rectificarea Dispoziţiei nr.176/31.05.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
200 Dispoziție privind aprobarea componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea postului de medic specialitatea reumatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia
201 Dispoziţie  privind admiterea cererii numitului Pană - Filipoiu Florian de schimbare pe cale  administrativă a numelui său de familie din „Pană - Filipoiu” în „Pană”
202 Dispoziţie  privind admiterea cererii numitei Purcărea Alexandra - Carmina de schimbare pe cale  administrativă a numelui său de familie din „Purcărea” în „Mateescu”
203 Dispoziţie privind transferul domnului Dinu Ion, în interesul serviciului, din funcţia publică de consilier din cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice a Consiliului Judeţean Ialomiţa la Primăria Comunei Mărculeşti în funcţia publică de execuţie de inspector
204 Dispoziţie privind numirea doamnei Bucur Andreea - Cristina în funcţia publică de consilier asistent în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu - Serviciul Achiziţii Publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
205 Dispoziţie privind desemnarea coordonatorului şi constituirea Grupului de lucru pentru punerea în aplicare a Înţelegerii de Cooperare între Judeţul Ialomiţa din România şi Raionul Nisporeni din Republica Moldova
206 Dispoziţie privind stabilirea procedurii de efectuare a plăţii sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială stabilite în favoarea personalului din cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa şi al instituţiilor publice din subordine
207 Dispoziție privind aprobarea Procedurii pentru organizarea și desfășurarea probei suplimentare în vederea evaluării în domeniul tehnologiei informației în cadrul concursurilor de ocupare a funcțiilor publice organizate de Consiliul Județean Ialomița
208 Dispoziție pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a voucherelor de vacanță pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2018
209 Dispoziţie privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articolele şi alineatele bugetului general al judeţului Ialomiţa, precum şi repartizarea influenţelor pe trimestre, pentru anul 2018
210 Dispoziţie privind modificarea Dispoziţiei nr.165/25.05.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
211 Dispoziţie privind admiterea cererii numitului Trandafir Sorin – Cristian de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din „Trandafir” în „Tătăreanu”
212 Dispoziţie privind constituirea Comisiei de recepţie finală a lucrărilor la obiectivul „Modernizare DJ 402 tronson Sineşti – limită judeţ Ilfov, km 61 + 860 – km 63+420”
213 Dispoziție privind aprobarea componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea postului de medic specialitatea pediatrie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia
214 Dispoziţie privind aprobarea unor virări de credit bugetare între articolele şi alineatele bugetului general al judeţului Ialomiţa, precum şi repartizarea influenţelor pe trimestre, pe anul 2018
215 Dispoziţie privind stabilirea componenţei şi atribuţiilor Echipei de Implementare a Proiectului „Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor”
216 Dispoziţie privind modificarea Dispoziţiei nr.180/08.06.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
217 Dispoziţie privind constatarea suspendării de drept a raportului de muncă al doamnei Dorcă Liliana – Daniela, îngrijitor în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa 
218 Dispoziţie privind sancţionarea disciplinară a domnului Lisaru Marian, director executiv în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice 
219 Dispoziţie privind sancţionarea disciplinară a domnului Lisaru Marian, director executiv în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice
220 Dispoziţie pentru punerea în aplicare a Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.208/28.06.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de acordare a voucherelor de vacanță pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, pentru anul 2018
221 Dispoziţie revocarea Dispoziţiei nr.204/25.06.2018 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa
222 Dispoziție privind aprobarea componenței Comisiei de concurs și a Comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării și desfășurării concursului pentru ocuparea postului de medic specialitatea recuperare medicină fizică şi balneologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia
223 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Mihaela Moroianu, responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna iunie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești - Roșiori –Movilița – Dridu, DJ 101 (km 52+100- km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km 59+700) localităţile Dridu - Jilavele  și DJ 402 (km 53+700- km61+740) limită județ Călărași – Sinești (DN2)” - Cod SMIS 114075
224 Dispoziție privind acordarea domnului Coconcea Iulian, responsabil tehnic, a unei majorări salariale pe luna iunie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești - Roșiori –Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100- km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km 59+700) localităţile Dridu - Jilavele și DJ 402(km 53+700- km 61+740) limită județ Călărași –Sinești (DN2)” -  Cod SMIS 114075”
225 Dispoziție privind acordarea domnului Proca Gheorghe, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna iunie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești - Roșiori –Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100- km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km 59+700) Dridu - Jilavele și DJ 402(km 53+700- km 61+740) limită județ Călărași –Sinești (DN2)” - Cod SMIS 114075
226 Dispoziție privind acordarea doamnei Băicoianu Ionica, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna iunie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești - Roșiori –Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100- km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km 59+700) Dridu - Jilavele și DJ 402(km 53+700- km 61+740) limită județ Călărași –Sinești (DN2)” -  Cod SMIS 114075
227 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Bunea Daniela, a unei majorări salariale pe luna iunie 2018 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Cod SMIS 114075(responsabil promovare) și al proiectului Cod SIPOCA 68 (manager proiect)
228 Dispoziție privind acordarea doamnei Dumitru Ramona Antonela, asistent manager, a unei majorări salariale pe luna iunie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” - finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
229 Dispoziție privind acordarea domnului Dogaru Iulian Grigorin, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna iunie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” - finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
230 Dispoziție privind acordarea doamnei Pavel Liliana, responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna iunie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” - finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
231 Dispoziție privind acordarea doamnei Panțuru Veronica, responsabil promovare, a unei majorări salariale pe luna iunie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” - finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
232 Dispoziție privind acordarea doamnei Gurlea Cristina Grațiela, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna iunie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” - finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
233 Dispoziţie privind constituirea Comisiei de predare a unor terenuri agricole concesionate – categoria de folosinţă arabil – aflate în proprietatea judeţului Ialomiţa şi situate în extravilanul comunelor Alexeni şi Vlădeni
234 Dispoziţie privind rechemarea din concediul de odihnă a doamnei Braşoveanu Diana - Valentina
235 Dispoziţie privind numirea doamnei Mădularu Mariana în funcţia publică de consilier asistent în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu - Serviciul Achiziţii Publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
236 Dispoziţie privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor privind valorificarea masei lemnoase pe picior din zona de siguranţă a drumurilor judeţene DJ 101, DJ 101B, DJ 201A, DJ 201B, DJ 211 şi DJ 302
237 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, grad profesional principal, în cadrul Direcției Buget Finanțe - Serviciul Buget Contabilitate Programare și Urmărire Venituri - Compartimentului Analiză şi Sinteză Bugetară
238 Dispoziţie privind delegarea îndeplinirii atribuţiilor Secretarului Judeţului Ialomiţa în perioada 23 iulie – 14 august 2018
239 Dispoziţie privind transferul domnului Lisaru Marian, în interesul serviciului, din funcţia publică de director executiv din cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice a Consiliului Judeţean Ialomiţa la Primăria Oraşului Ţăndărei, în funcţia publică de conducere de şef birou
240 Dispoziţie privind încetarea suspendării raportului de muncă al doamnei Dorcă Liliana – Daniela 
241 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița
242 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare, a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 213A Mărculești-Bucu, Km 32+050-km 37+230”
243 Dispoziție privind numirea doamnei Șchiopu Elena în funcția publică de execuție de consilier debutant în cadrul Direcției Buget Finanțe – Serviciul Buget Contabilitate Programare și Urmărire Venituri-a Compartimentul Finanțare Programe/Proiecte și Investiții din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
244 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, grad profesional principal în cadrul Direcției Buget Finanțe – Serviciul Buget Contabilitate , Programare și Urmărire Venituri – Compartiment Programare și Urmărire Venituri
245 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs si a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, grad profesional, debutant în cadrul Direcției Buget Finanțe Serviciul Buget Contabilitate, Programare și Urmărire Venituri – Compartiment Analiză și Sinteză Bugetară
246 Dispoziției privind rechemarea din concediul de odihnă a unor funcționari publici și personal contractual din cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu
247 Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.89 din 18.05.2017 privind numirea Comisiei de disciplină în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița , cu modificările ulterioare
248 Dispoziție privind aprobarea Strategiei de contractare a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea Acordului-cadru având ca obiect ”Servicii de deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile județene”
249 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului general al județului Ialomița pe anul 2018
250 Dispoziție privind acordarea unui ajutor financiar unității administrativ – teritoriale comuna Gura Ialomiței, pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană (PPA) 
251 Dispoziției privind acordarea unui ajutor financiar unității administrativ teritoriale Comuna Giurgeni, pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană (PPA)
252 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier juridic, grad profesional asistent în cadrul Direcției Coordonare Organizare – Serviciul Juridic Coordonare Organizare –Compartiment Juridic
253 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier juridic , grad profesional debutant în cadrul Direcției Coordonare Organizare – Serviciul Juridic Coordonare Organizare –Compartiment Juridic
254 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de inspector, grad profesional debutant în cadrul Direcției Coordonare Organizare – Compartimentul pentru Relații și Informații Publice
255

Dispoziție privind încetarea, cu acordul părților , a contractului individual de muncă al domnului Munteanu Marian, șofer în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu – Personal Deservire, Protocol Administrativ Protecția Muncii

256 Dispoziție privind desemnarea responsabililor cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 24/2016, a Hotărârii Guvernului nr. 830/2016 și a Hotărârii Guvernului nr. 551/2018
257 Dispoziție privind rechemarea domnului Balaban Ionuț Cristian din concediul de odihnă
258 Dispoziție privind transferul de la Consiliul Județean Ialomița, în interesul serviciului, a domnului Marin George, consilier superior în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, la Consiliul Județean Argeș 
259 Dispoziție privind aprobarea Strategiei de contractare a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea Acordurilor – cadru având ca obiect ”Furnizarea și distribuția fructelor pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și privat cu program normal de 4 ore din județul Ialomița, pentru anii 2018-2021.”
260 Dispoziție pentru modificarea Regulamentului privind modul de acordare a voucherelor de vacanță pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliuliu Județean Ialomița, pentru anul 2018, aprobat prin Dispoziția Președinetelui Consiliului Județean Ialomița nr. 208/28.06.2018
261 Dispoziție privind transferul în interesul serviciului al doamnei Gurlea Cristina-Grațiela, avand funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional superior, Direcția Achiziții și Patrimoniu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, în funcția publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Direcției pentru Agricultură Județeană Ialomița
262 Dispoziție privind acordarea doamnei Băicoianu Ionica, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna iulie 2018 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești - Roșiori –Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100- km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km 59+700) Dridu - Jilavele și DJ 402(km 53+700- km 61+740) limită județ Călărași –Sinești (DN2)” -  Cod SMIS 114075
263 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Bunea Daniela, a unei majorări salariale pe luna iulie 2018 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Cod SMIS 114075(responsabil promovare) și al proiectului Cod SIPOCA 68 (manager proiect)
264 Dispoziție privind acordarea domnului Coconcea Iulian, responsabil tehnic, a unei majorări salariale pe luna iulie 2018 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești - Roșiori –Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100- km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km 59+700) localităţile Dridu - Jilavele și DJ 402(km 53+700- km 61+740) limită județ Călărași –Sinești (DN2)” -  Cod SMIS 114075
265 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Mihaela Moroianu, responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna iulie 2018 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești - Roșiori –Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100- km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km 59+700) localităţile Dridu - Jilavele  și DJ 402 (km 53+700- km61+740) limită județ Călărași – Sinești (DN2)” - Cod SMIS 114075
266 Dispoziție privind acordarea domnului Proca Gheorghe, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna iulie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești - Roșiori –Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100- km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km 59+700) Dridu - Jilavele și DJ 402(km 53+700- km 61+740) limită județ Călărași –Sinești (DN2)” - Cod SMIS 114075
267 Dispoziție privind acordarea doamnei Pavel Liliana, responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna iulie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” - finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
268 Dispoziție privind acordarea domnului Dogaru Iulian Grigorin, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna iulie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” - finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
269 Dispoziție privind acordarea doamnei Dumitru Ramona Antonela, asistent manager, a unei majorări salariale pe luna iulie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” - finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
270 Dispoziție privind acordarea doamnei Gurlea Cristina Grațiela, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna iulie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” - finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
271 Dispoziție privind rechemarea din concediul de odihnă a doamnei Tudorache Florentina, consilier în cadrul Direcţiei Amenajarea Teritoriului şi Urbanism, Serviciul Amanajarea Teritoriului şi Urbanism
272 Dispoziției privind acordarea unui ajutor financiar unității administrativ teritoriale Comuna Mihail Kogălniceanu, pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană (PPA)
273 Dispoziţie privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa în perioada 16.08 – 10.09.2018
274 Dispoziţie privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii de Guvern nr.595 din 02.08.2018 privind stabilirea zilelor de 16 şi 17 august 2018 ca zile libere
275 Dispoziţie privind modificarea Dispoziției Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.1 din 03.01.2018 privind constituirea Comisiei permanente pentru recepția lucrărilor de întreținere și reparații drumuri județene, conform Contractului de lucrări nr. 2329/3/11.09.2017 subsecvent la Acordul Cadru nr. 2329/09.09.2015, cu modificările şi completările ulterioare
276 Dispoziţie privind modificarea Dispoziției Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.165 din 25.05.2018 privind aprobarea strategiei de contractare, a documentației de atribuire și numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziție publică având ca obiect Elaborare Proiect Tehnic, Detalii de Execuție, Documentație Tehnică de Autorizare Construcție și Asistență Tehnică din partea proiectului pe perioada de execuție a lucrărilor, pe toată perioada de garanție acordată investiției și până la recepția finală a obiectivelor de investiții ”Modernizare DJ 201 : Tronsonul DN 2 Coșereni –Axintele –Orezu, km 0+000-km35+400 și Modernizare DJ 201 Buești – Ivănești – Ion Ghica-Ciulnița - Cosâmbești – Mărculești km 57+000- km 84+000 ”
277 Dispoziție privind rechemarea din concediul de odihnă a doamnei Roşca Doina - Venera, consilier în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice
278 Dispoziție privind constatarea încetării de drept a raportului de serviciu al domnului Coconcea Iulian din funcția publică de execuție de referent de specialitate în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
279 Dispoziție privind încetarea aplicabilității Dispoziției nr. 273 din 13.08.2018 privind delegarea atribuțiilor Președintelui Consiliului Județean Ialomița în perioada 16 august 2018 – 10 septembrie 2018
280 Dispoziție privind admiterea cererii numitei Lazăr Diana Alexandra de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din ”Lazăr” în ”Luppa”.
281 Dispoziție privind admiterea cererii numitului Gheorghe Alexandru-George, asistat de Stan Alina,  de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din ”Gheorghe” în ”Stan”.
282 Dispoziție privind admiterea cererii numitului Purcea Stelian-Ștefan  de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din ”Purcea” în ”Stan”.
283 Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 34 din 15.02.2018 privind aprobarea Strategiei de contractare a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Elaborare Proiect Tehnic, Detalii de execuție și Asistență tehnică din partea proiectantului pe perioada de execuție a lucrărilor și Execuție lucrări pentru obiectivul de investiții Modernizarea drumurilor județene DJ 302(Km 13+865 –km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori – Movilița-Dridu, DJ 101(Km 52+10-km 37+600)localitățile Dridu - Fierbinți Târg limită județ Ilfov, DJ 101(Km 52+100-KM59+700) localitățile Dridu - Jilavele  și DJ 402 (km 53+700- km 61+740) limită județ Călărași – Sinești (DN 2)” cod SMIS 114075
284 Dispoziție privind acordarea unui ajutor financiar unității administrativ teritoriale Comuna Săveni, pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană (PPA)
285 Dispoziție privind acordarea unui ajutor financiar unității administrativ teritoriale Comuna Platonești, județul Ialomița, pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană (PPA)
286 Dispoziție privind acordarea unui ajutor financiar unității administrativ teritoriale Oraşul Ţăndărei, județul Ialomița, pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană (PPA)
287 Dispoziţie privind sancţionarea disciplinară a domnului Pîrjolea Florian, consilier clasa I, grad profesional superior, în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice  
288 Dispoziţie privind modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.254 din 12.12.2017 privind stabilirea şi atribuţiile echipei de realizare a proiectului „Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanţia unei administraţii eficiente în slujba cetăţeanului” – COD SIPOCA 68, cu modificările ulterioare
289 Dispoziţie pentru modificarea Dispoziţiei nr. 288 din 28.12.2017 privind stabilirea componenţei şi atribuţiilor Echipei de Implementare Proiectului „Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoești – Roșiori – Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100 – km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limita județ Ilfov, DJ 101 ( km 52+100 – km 59+700) Dridu – Jilavele și DJ 402 (km  53+700 – Km 61+740) limita Județ -  Călărași – Sinești (DN2)” – cod SMIS 114075
290 Dispoziție privind acordarea unui ajutor financiar unității administrativ teritoriale Comuna Mărculeşti, județul Ialomița, pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană (PPA)
291 Dispoziţie privind convocarea în şedinţă extraordinară a Consiliului Judeţean Ialomiţa
292 Dispoziţie privind modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.242 din 23.07.2018 privind aprobarea strategiei de contractare, a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drum județean DJ 213A Mărculești-Bucu, Km 32+050-km 37+230”
293 Dispoziţie privind desemnarea doamnei Gheorghe Luiza, consilier în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, ca responsabil cu gestionarea proiectelor „Îmbunătăţirea accesului populaţiei din judeţele Prahova şi Ialomiţa la servicii medicale de urgenţă” şi „Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regimm ambulatoriu pentru populaţia judeţului Ialomiţa”
294 Dispoziţie privind aprobarea repartizării pe trimestre a influenţelor din rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018
295 Dispoziţie privind majorarea bugetului propriu al judeţului Ialomiţa cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţelor – Programul pentru şcoili al României, pe anul 2018
296 Dispoziţie privind numirea doamnei Iftime Georgeta în  funcţia publică de execuţie vacantă de inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 5, în cadrul Direcţiei Buget Finanţe – Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri – Compartiment Analiză şi Sinteză Bugetară din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
297 Dispoziţie privind încetarea, prin demisie, a raportului de serviciu al domnului Racoschi Dan – Aurelian, consilier în cadrul Serviciului Management de Proiect, Direcţia Investiţii şi Servicii Publice din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
298 Dispoziție privind acordarea doamnei Băicoianu Ionica, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna august 2018 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești - Roșiori –Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100- km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km 59+700) Dridu - Jilavele și DJ 402(km 53+700- km 61+740) limită județ Călărași –Sinești (DN2)” -  Cod SMIS 114075”
299 Dispoziție privind acordarea domnului Proca Gheorghe, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna august 2018 pentru activitatea desfășurarea în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești Roșiori –Movilița Dridu DJ 101 ( km 52+100- km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km 59+700) Dridu - Jilavele  și DJ 402(km 53+700- km61+740) limită județ Călărași –Sinești (DN2)" - Cod SMIS 114075
300 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Bunea Daniela, a unei majorări salariale pe luna august 2018 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Cod SMIS 114075(responsabil promovare) și al proiectului Cod SIPOCA 68 (manager proiect)
301 Dispoziție privind acordarea domnului Dogaru Iulian Grigorin, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna august 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” - finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
302 Dispoziție privind acordarea doamnei Panțuru Veronica, responsabil promovare, a unei majorări salariale pe luna august 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” - finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
303 Dispoziție privind acordarea doamnei Pavel Liliana, responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna august 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” - finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
304 Dispoziţie privind constituirea Comisiei pentru stabilirea regimului juridic a unor colecţii muzeale aflate la Muzeul Judeţean Ialomiţa şi Muzeul Naţional al Agriculturii Slobozia
305 Dispoziție privind acordarea unui ajutor financiar unității administrativ teritoriale Comuna Sudiţi, județul Ialomița, pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană (PPA)
306 Dispoziţia privind constatrea încetării de drept a raportului de serviciu al doamnei Papacu Sultana din funcţia publică de consilier în cadrul Direcţiei Buget - Finanţe
307 Dispoziţie privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director executiv, gradul II, în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice
308 Dispoziţie privind aprobarea unei vizite de studiu la Viena – Republica Austria, în interes de serviciu, a unei delegaţii a Consiliului Judeţean Ialomiţa, în cadrul Proiectului ”Implementarea cadrului comun de Autoevaluare – Garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” - finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
309 Dispoziție privind acordarea unui ajutor financiar unității administrativ teritoriale oraș Amara, județul Ialomița, pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană (PPA)
310 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița
311 Dispoziție privind numirea doamnei Lazăr Diana Alexandra în funcția publică de execuție consilier debutant în cadrul Direcției Buget Finanțe Serviciul Buget Contabilitate , Programare și Urmărire venituri - Compartiment Analiză Bugetară din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
312 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vedere organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție consilier, grad profesional principal în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice , Compartimentul Investiții Publice
313 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vedere organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție consilier, grad profesional superior în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Compartimentul Infrastructură Rutieră
314 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vedere organizării concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții publice de execuție consilier , grad profesional asistent în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Compartimentul Investiții Publice
315
 
Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vedere organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție consilier , grad profesional debutant în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice , Compartimentul Infrastructură Rutieră
316 Dispoziţie privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vedere organizării concursului de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier , grad profesional asistent în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, Serviciul Investiţii şi Servicii Publice, Unitatea Judeţeană pentru Monitorizarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice
317 Dispoziţie privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vedere organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de referent de specialitate, grad profesional superior în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice, Serviciul Investiţii şi Servicii Publice, Compartimentul Investiţii Publice
318 Dispoziţie privind numirea doamnei Petre Corina – Georgiana în funcţia publică de execuţie de consilier debutant în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare – Centrul de Informaţii pentru Cetăţeni – Compartiment pentru Informaţii şi Relaţii Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
319 Dispoziţie privind rechemarea din concediul de odihnă a doamnei Simion Aurelia – referent în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare
320 Dispoziţie privind delegarea atribuţiilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţan în perioada 01 – 05 octombrie 2018
321 Dispoziţie privind aprobarea strategiei de contractare, a documentaţiei de atribuire şi constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect „Furnizarea de autoturisme şi microbuze pentru Consiliul Judeţean Ialomiţa şi Inspectoratul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă < Barbu Catargiu> Ialomiţa”
322 Dispoziţie privind avansarea în gradaţia corespunzătoare tranşei de vechime în muncă a domnişoarei Dudulea Raluca – Emilia având funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional debutant, gradaţia 1 în cadrul Direcţiei Buget – Finanţe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare şi Urmărire Venituri, Compartiment  Buget Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
323 Dispoziţie privind aprobarea repartizării pe trimestre a influenţelor din rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018
324 Dispoziţie privind aprobarea repartizării pe trimestre a influenţelor din rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia, pe anul 2018
325 Dispoziție privind acordarea doamnei Băicoianu Ionica, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna septembrie 2018 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești - Roșiori –Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100- km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km 59+700) Dridu - Jilavele și DJ 402(km 53+700- km 61+740) limită județ Călărași –Sinești (DN2)” -  Cod SMIS 114075
326 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Mihaela Moroianu, responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna septembrie 2018 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești - Roșiori –Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100- km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km 59+700) localităţile Dridu - Jilavele  și DJ 402 (km 53+700- km61+740) limită județ Călărași – Sinești (DN2)” - Cod SMIS 114075
327 Dispoziție privind acordarea domnului Proca Gheorghe, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna septembrie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865 – km 37+545) localitățile Drăgoiești - Roșiori –Movilița – Dridu, DJ 101 ( km 52+100- km 37+600) localitățile Dridu – Fierbinți Târg – limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100-km 59+700) Dridu - Jilavele și DJ 402(km 53+700- km 61+740) limită județ Călărași –Sinești (DN2)” - Cod SMIS 114075
328 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Bunea Daniela a unei majorări salariale pe luna septembrie 2018 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Cod SMIS 114075(responsabil promovare) și al proiectului Cod SIPOCA 68 (manager proiect)
329 Dispoziție privind acordarea doamnei Pavel Liliana, responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna septembrie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” - finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
330 Dispoziție privind acordarea doamnei Panțuru Veronica, responsabil promovare, a unei majorări salariale pe luna septembrie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” - finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
331 Dispoziție privind acordarea doamnei Dumitru Ramona Antonela, asistent manager, a unei majorări salariale pe luna septembrie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” - finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
332 Dispoziție privind acordarea domnişoarei Preda Mirela Genina, responsabil achiziţii, a unei majorări salariale pe luna septembrie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” - finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
333 Dispoziție privind acordarea domnului Dogaru Iulian Grigorin, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna septembrie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului” - finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020- Cod SIPOCA 68
334 Dispoziţie privind numirea domnului Bărăgan Stelică – Marius, în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional debutant, gradaţia 0, în cadrul Direcţiei Coordonare Organizare, Serviciul Juridic, Coordonare Organizare, Compartimentul Juridic din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa
335 Dispoziție privind numirea reprezentantului Președintelui Consiliului Județean Ialomița în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia, pentru anul școlar 2018-2019.
336 Dispoziție privind aprobarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii  Consiliului Județean Ialomița nr. 78 din 25.07.2018.
337 Dispoziție privind organizarea și efectuarea lucrărilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii pe anul 2018, din patrimoniul județului Ialomița.
338 Dispoziție privind admiterea cererii numitului Piele Neagu-Ștefăniță de schimbare pe cale administrativă a prenumelui său din ”Neagu - Ștefăniță” în ”Neagu - Ștefan”.
339 Dispoziție privind admiterea cererii numitului Gheorghe Leonard de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorei Bănică Sofia-Maria din ”Bănică” în ”Gheorghe”
340 Dispoziție privind admiterea cererii numitului Gheorghe Leonard de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie al minorului Bănică Doris-Cristian din ”Bănică” în ”Gheorghe”.
341 Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Județean Ialomița
342 Dispoziție privind stabilirea componenței și atribuțiilor Echipei de implementare a Proiectului ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Slobozia”
343 Dispoziție privind constituirea Comisiei de predare a unor terenuri agricole concesionate –categoria de folosință neproductiv- aflate în proprietatea județului Ialomița și situate în extravilanul comunei Gura Ialomiței
344 Dispoziţie privind aprobarea repartizării pe trimestre a influenţelor din rectificarea bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2018
345 Dispoziţie privind modificarea Dispoziţiei Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.89 din 18.05.2017 privind numirea Comisiei de disciplină în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările ulterioare
346 Dispoziţie privind aprobarea strategiei de contractare a documentaţiei de atribuire şi constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunţ de participare în vederea atribuirii contractului având ca obiect „Servicii de deszăpezire şi combatere a poleiului pe drumurile judeţene”
347 Dispoziţie privind admiterea cererii numitei Popa Racuţa de schimbare pe cale administrativă a prenumelui său din „Racuţa” în „Răcuţa”
348 Dispoziție privind stabilirea indemnizației domnului Emil Cătălin Grigore, Vicepreședintele Consiliului Județean Ialomița
349 Dispoziție privind stabilirea indemnizației domnului Ionel Gae, Vicepreședintele Consiliului Județean Ialomița
350 Dispoziție privind stabilirea indemnizației domnului Victor Moraru, Președintele Consiliului Județean Ialomița
351 Dispoziție privind transferul în interesul serviciului al domnului Adam Livian –Paul, șofer în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu, de la Consiliul Județean Ialomița la Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi a Județului Ialomița 
352 Dispoziție privind rectificarea Dispoziției nr. 318 din 25.09.2018 a Președintelui Consiliului Județean Ialomița
353 Dispoziție privind aprobarea Procedurii de alocare și gestionare a numerelor aferente documentelor financiar –cotabile emise de Consiliul Județean Ialomița, de întocmire și utilizare a acestora, pentru exercițiul financiar 2018
354 Dispoziție privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiții ”Asigurarea energiei electrice pentru funcționarea unor instituții publice din județul Ialomița, prin captarea energiei verzi solare - Parc fotovoltaic Ialomița I – 0,5MW” conform contractului 6421 din 17.12.2012
355 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița 
356 Dispoziției privind aprobarea deplasării în Israel, Tel Aviv, în interes de serviciu, a domnului Victor Moraru, Președintele Consiliului Județean Ialomița
357 Dispoziție privind admiterea cererii numitului Tache Alfons-Ferdinand de schimbare pe cale administrativă a numelui de familie și prenumelui său, din ”Tache Aflons- Ferdinand” în ”Dumitru Alfons”
358 Dispoziție privind constituirea Comisiei de inventariere a panourilor simbol de marcare a intrărilor/ieșirilor rutiere amplasate pe drumurile județene și naționale de pe raza județului Ialomița
359 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2018
360 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2018
361 Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr.89 din 18.05.2018 privind numirea Comisiei de disciplină în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare
362 Dispoziției privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, grad profesional superior, în cadrul Direcției Buget Finanțe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare și Urmărire Venituri, Compartiment Programare și Urmărire Venituri
363 Dispoziției privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție de consilier, grad profesional superior, în cadrul Direcției Buget Finanțe, Serviciul Buget Contabilitate, Programare și Urmărire Venituri, Compartiment Buget Contabilitate
364 Dispoziție privind avansare în gradația corespunzătoare tranșei de vechime în muncă a doamnei Ilie Anca Emilia , având funcția publică de execuție de consilier juridic, clasa I, grad  profesional asistent în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice, Serviciul Investiții și Servicii Publice, Compartimentul Investiții Publice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița 
365 Dispoziției privind constituirea Comisiei pentru analiză și propunerea întinderii prejudiciului produs bugetului general al Județului Ialomița, constatat de Camera de Conturi Ialomița prin Decizia nr. 24/2015
366 Dispoziție privind majorarea bugetului propriu al județului Ialomița cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018
367 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect ”Furnizarea de autoturisme pentru Consiliul Județean Ialomița și Inspectoratul Județean pentru Situații de Urgență , Barbu Catargiu Ialomița”
368 Dispoziției privind  acordarea doamnei Băicoianu Ionica , responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna octombrie 2018 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865- Km37+545 ) localitățile Drăgoești-Roșiori-Movilița-Dridu, DJ 101 (Km 52-100-Km37+600) localitățile Dridu Fierbinți Târg - limită județ Ilfov, DJ 101(km 52+100 – km 59+700)localitățile Dridu Jilavele și DJ 402(km 53+700-km 61+740)limită județ Călărași Sinești (DN2) Cod SMIS 114075 ”
369 Dispoziției privind  acordarea domnișoarei Moroianu Mihaela , responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna octombrie 2018 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865- Km37+545 ) localitățile Drăgoești-Roșiori-Movilița-Dridu, DJ 101 (Km 52-100-Km37+600) localitățile Dridu Fierbinți Târg - limită județ Ilfov, DJ 101(km 52+100 – km 59+700)localitățile Dridu Jilavele și DJ 402(km 53+700-km 61+740)limită județ Călărași Sinești (DN2) Cod SMIS 114075 ”
370 Dispoziției privind  acordarea domnului Proca Gheorghe , responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna octombrie 2018 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865- Km37+545 ) localitățile Drăgoești-Roșiori-Movilița-Dridu, DJ 101 (Km 52-100-Km37+600) localitățile Dridu Fierbinți Târg - limită județ Ilfov, DJ 101(km 52+100 – km 59+700)localitățile Dridu Jilavele și DJ 402(km 53+700-km 61+740)limită județ Călărași Sinești (DN2) Cod SMIS 114075 ”
371 Dispoziției privind  acordarea domnișoare Bunea Daniela a unei majorări salariale pe luna octombrie 2018 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Cod SMIS 114075 (responsabil promovare) și al proiectului cod SIPOCA 68 (manager proiect)”
372 Dispoziție privind acordarea doamnei Dumitru Ramona Antonela, asistent manager,  a unei majorări salariale pe luna octombrie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanţat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
373 Dispoziție privind acordarea domnului Dogaru Iulian Grigorin, responsabil juridic,  a unei majorări salariale pe luna octombrie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanţat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
374 Dispoziție privind acordarea doamnei Pavel Liliana, responsabil financiar,  a unei majorări salariale pe luna octombrie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanţat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
375 Dispoziție privind acordarea doamnei Panțuru Veronica, responsabil promovare,  a unei majorări salariale pe luna octombrie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanţat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
376 Dispoziție privind acordarea domnului Balaban Ionuț, asistent manager,  a unei majorări salariale pe luna octombrie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor – proiect finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020- cod SMIS 124406
 377 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Piceava Ramona Georgiana, responsabil financiar,  a unei majorări salariale pe luna octombrie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătățirea siguranței pescarilor – proiect finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020- cod SMIS 124406
378 Dispoziţie privind sancţionarea disciplinară a domnului Pîrjolea Florian, consilier superior, în cadrul Direcţiei Investiţii şi Servicii Publice  
379 Dispoziţie privind desemnarea responsabilului pentru asigurarea implementării instrumentului CAF în cadrul Consiliului Judeţean Ialomiţa
380 Dispoziţie privind constituirea Comisiei pentru selecţionarea fondului arhivistic al Consiliului Judeţean Ialomiţa
381 Dispoziție privind delegarea îndeplinirii atribuțiilor Secretarului Județului Ialomița în perioada 14 – 16 noiembrie 2018
382 Dispoziţie privind imputarea prejudiciului constatat de Camera de Conturi Ialomiţa privind Decizia nr.24/2015 şi a majorărilor de întârziere aferente
383 Dispoziție privind convocarea în ședință extraordinară a Consiliului Județean Ialomița
384 Dispoziţie privind transferul domnului Onel Marin, în interesul serviciului, de la Primăria oraşului Amara, din funcţia de şofer, treapta I, gradaţia 5, la Consiliul Judeţean Ialomiţa în funcţia de execuţie de şofer, treapta I, gradaţia 5 în cadrul Direcţiei Achiziţii şi Patrimoniu, Personal Deservire, Protocol, Administrativ, Protecţia Muncii 
385 Dispoziție privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articole și alineatele bugetului general al județului Ialomița, precum și repartizarea influențelor pe trimestre, pe anul 2018.
386 Dispoziție privind stabilirea componenței grupului de autoevaluare în cadrul proiectului ”Implementarea cadrului comun de autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului ” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadru Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 Cod SIPOCA 68
387 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2018
388 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2018 
389 Dispoziție privind contractarea documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare în vederea atribuirii contractului având ca obiect ”Servicii de deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile județene”
390 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița
391 Dispoziție privind modificarea dispoziției nr. 89 din 18.05.2017 privind numirea Comisiei de disciplină în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Ialomița, cu modificările ulterioare
392 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2018
393 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2018
394 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursurilor de recrutare pentru ocuparea unor funcții de execuție vacante de consilier, grad profesional debutant și a unei funcții publice de inspector, grad profesional debutant,  în cadrul Direcției Achiziții și Patrimoniu, Serviciul Achiziții Publice
395 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursurilor de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante de consilier, grad profesional debutant în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice , Autoritatea Județeană de Transport. 
396 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursurilor de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere de director executiv, gradul II, în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice
397 Dispoziție privind admiterea cererii numitului  Podar Alin-Alexandru de schimbare pe cale administrativă a numelui său de familie din Podar în Lutotovici
398-432

Dispoziții privind punerea în executare pentru angajații din cadrul Consiliului Județean Ialomița a sentinței civile nr. 1917/04.12.2017, rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul  Ialomița în dosarul nr. 635/98/2017

433 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare , a documentației de atribuire și constituirea comisie de evaluare a ofertelor pentru procedura de licitație deschisa online în vederea atribuirii contractului având ca obiect ”Servicii de deszăpezire și combaterea poleiului pe drumurile județene pentru perioada de iarnă 2018-2019 , loturile 1 si 2”
434 Dispoziție privind revocarea Dispoziției nr. 384/21.11.2018 a  Președintelui Consiliului Județean Ialomița 
435-482 Dispoziții privind punerea în executare pentru angajații din cadrul Consiliului Județean Ialomița a sentinței civile nr. 1917/04.12.2017, rămasă definitivă, pronunțată de Tribunalul  Ialomița în dosarul nr. 635/98/2017
483 Dispoziție privind acordarea doamnei Băicoianu Ionica, responsabil juridic,  a unei majorări salariale pe luna noiembrie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865-km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori - Movilița - Dridu, DJ 101 (km 52+100-km 37+600 ) localitățile Dridu - Fierbinți Târg - limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100- km 59+700) localitățile Dridu – Jilavele și DJ 402 (km 53+700- km 61+760) limită județ Călărași – Sinești (DN2) – cod SMIS 114075
484 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Moroianu Mihaela, responsabil financiar,  a unei majorări salariale pe luna noiembrie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865-km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori - Movilița - Dridu, DJ 101 (km 52+100-km 37+600 ) localitățile Dridu - Fierbinți Târg - limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100- km 59+700) localitățile Dridu – Jilavele și DJ 402 (km 53+700- km 61+760) limită județ Călărași – Sinești (DN2) – cod SMIS 114075
485 Dispoziție privind acordarea domnului Proca Gheorghe, responsabil achiziții,  a unei majorări salariale pe luna noiembrie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului Modernizarea drumurilor județene DJ 302 (Km 13+865-km 37+545) localitățile Drăgoiești – Roșiori - Movilița - Dridu, DJ 101 (km 52+100-km 37+600 ) localitățile Dridu - Fierbinți Târg - limită județ Ilfov, DJ 101 (km 52+100- km 59+700) localitățile Dridu – Jilavele și DJ 402 (km 53+700- km 61+760) limită județ Călărași – Sinești (DN2) – cod SMIS 114075
486 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Bunea Daniela, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna noiembrie 2018 pentru activitatea desfășurarea în cadrul proiectului Cod SMIS 114075(responsabil promovare) - Cod SIPOCA 68 (manager proiect)
487 Dispoziție privind acordarea doamnei Dumitru Ramona Antonela, asistent manager, a unei majorări salariale pe luna noiembrie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanţat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
488 Dispoziție privind acordarea doamnei Pavel Liliana, responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna noiembrie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanţat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
 489 Dispoziție privind acordarea domnului Dogaru Iulian Grigorin, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna noiembrie 2018, pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului ”Implementarea Cadrului comun de Autoevaluare – garanția unei administrații eficiente în slujba cetățeanului" finanţat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă 2014 - 2020 - cod SIPOCA 68
490 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Preda Mirela Genina, responsabil achiziții, a unei majorări salariale pe luna noiembrie 2018 pentru activitatea desfășurarea în cadrul proiectelor - Cod SIPOCA 68 și  Cod SMIS 124406
491 Dispoziție privind acordarea doamnei Panțuru Veronica, responsabil promovare, a unei majorări salariale pe luna noiembrie 2018 pentru activitatea desfășurarea în cadrul proiectelor - Cod SIPOCA 68 și  Cod SMIS 124406
492 Dispoziție privind acordarea domnului Balaban Ionuț, asistent manager, a unei majorări salariale pe luna noiembrie 2018 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului „Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020- cod SMIS 124406
493 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Piceava Ramona, responsabil financiar, a unei majorări salariale pe luna noiembrie 2018 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului „Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020- cod SMIS 124406
494 Dispoziție privind acordarea domnișoarei Ghica Emilia, responsabil juridic, a unei majorări salariale pe luna noiembrie 2018 pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectului „Construire adăpost pescăresc pentru îmbunătăţirea siguranţei pescarilor” finanțat prin fonduri europene nerambursabile în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020- cod SMIS 124406
495 Dispoziție privind acordarea doamnei Șerban Ana, responsabil tehnic, a unei majorări salariale pe luna noiembrie pentru activitatea desfășurată în cadrul proiectelor Cod SMIS 11475 și Cod SMIS 124406
496 Dispoziție privind încetarea prin acordul părților a contractului individual de muncă al doamnei Codleanu Mariana Georgeta , consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița 
497 Dispoziție privind majorarea bugetului propriu al județului Ialomița cu sume reprezentând subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, pe anul 2018 
498 Dispoziție privind aprobarea unor virări de credite bugetare între articole și alineatele bugetului general al județului Ialomița, precum și repartizarea influențelor pe trimestre, pe anul 2018
499 Dispoziție privind alocarea sumei de 350,00 mii lei din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Consiliului Județean Ialomița către Consiliul local Albești
500 Dispoziție privind majorarea bugetului propriu al județului Ialomița cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018
501 Dispoziție privind acordarea unui ajutor financiar unității administrativ teritoriale Comuna Gheorghe Lazăr, județul Ialomița, pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană (PPA)
502 Dispoziție privind acordarea unui ajutor financiar unității administrativ teritoriale Comuna Reviga, județul Ialomița, pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană (PPA)
503 Dispoziție privind încetarea prin acordul părților a contractului individual de muncă al domnului Tudorache Dan, consilier în cadrul Cabinetului Președintelui Consiliului Județean Ialomița.
504 Dispoziție privind convocarea în ședință ordinară a Consiliului Județean Ialomița
505 Dispoziție privind acordarea unui ajutor financiar unității administrativ teritoriale Comuna Dridu, județul Ialomița, pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană (PPA)
506 Dispoziție privind acordarea unui ajutor financiar unității administrativ teritoriale Comuna Ograda, județul Ialomița, pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană (PPA)
507 Dispoziție privind acordarea unui ajutor financiar unității administrativ teritoriale Municipiul Slobozia, județul Ialomița, pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană (PPA)
508 Dispoziție privind acordarea unui ajutor financiar unității administrativ teritoriale Comuna Cosâmbești, județul Ialomița, pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană (PPA)
509 Dispoziție privind acordarea unui ajutor financiar unității administrativ teritoriale Comuna Făcăeni, județul Ialomița, pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană (PPA)
510 Dispoziție privind modificarea Dispoziției Președintelui Consiliului Județean Ialomița nr. 180/08.06.2018 privind aprobarea strategiei de contractare a documentației de atribuire și constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect execuție lucrări pentru obiectivul de investiții ”Modernizare și reabilitare drum județean DJ 102H , km 66+318-78+862”
511 Dispoziție privind modificarea Dispoziției nr. 259 din 06.08.2018 privind aprobarea strategiei de contractare a documentației de atribuire si constituirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea Acordurilor cadru având ca obiect ”Furnizarea și distribuția fructelor pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și privat, precum și pentru copiii preșcolari din grădinițele de stat și privat cu program normal de 4 ore din județul Ialomița ,pentru anii 2018-2021”
512 Dispoziție privind aprobarea strategiei de contractare a documentației de atribuire și constituirea  comisiei de evaluare a ofertelor pentru procedura de ”negociere fără publicarea unui anunț ” în vederea atribuirii contractului având ca obiect ”Strategii de deszăpezire și combatere a poleiului pe drumurile județene pentru perioada de iarnă 2018-2019, lotul 1 Urziceni și lotul 2 Slobozia”
513 Dispoziție privind rectificarea Dispoziției nr. 420/03.12.2018  a Președintelui Consiliului Județean Ialomița
514 Dispoziției privind constituirea Comisiei pentru predarea-preluarea terenurilor care fac obiectul contractelor de concesiune nr. 27, 28, 29 din 27.01.2004 și nr. 30 din 09.02.2004 încheiate cu SC Green Harverst Srl 
515 Dispoziției privind acordarea unui ajutor financiar unității administrativ teritoriale Comuna Bordușani, județul Ialomița, pentru combaterea focarului de Pestă Porcină Africană (PPA)
516 Dispoziției privind stabilirea indemnizației domnului Victor Moraru, Președintele Consiliului Județean Ialomița
517 Dispoziției privind stabilirea indemnizației domnului Emil Cătălin Grigore, Vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița
518 Dispoziției privind stabilirea indemnizației domnului Ionel Gae, Vicepreședinte al Consiliului Județean Ialomița
519 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2018
520 Dispoziție privind aprobarea repartizării pe trimestre a influențelor din rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Slobozia, pe anul 2018.
521 Dispoziție privind numirea doamnei Radu Constanța în funcția publică de execuție de consilier superior în cadrul Direcției Buget Finanțe – Serviciul Buget Contabilitate, Programare și Urmărire Venituri – Compartiment Programare si Urmărire Venituri  din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița 
522 Dispoziție privind numirea doamnei Pletea Aurelia Chivuța în funcția publică de execuție de consilier superior în cadrul Direcției Buget Finanțe – Serviciul Buget Contabilitate, Programare și Urmărire Venituri – Compartiment Buget Contabilitate  din aparatul de specialitate al Consiliului Județean Ialomița
523 Dispoziție privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor în vederea organizării concursului de recrutare pentru ocuparea a două funcții de consilier clasa I, gradul profesional asistent în cadrul Direcției Investiții și Servicii Publice- Serviciul Investiții și Servicii Publice – Compartiment Investiții Publice.
524 Dispoziție privind constituirea Comisiei de monitorizare, coordonare și îndrumare metodologică a  dezvoltării sistemului de control intern managerial și aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei.
525 Dispoziție privind majorarea bugetului propriu al județului Ialomița cu sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2018
526 Dispoziție privind majorarea bugetului Spitalului Județean de Urgență Slobozia cu subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din domeniul sănătății, pe anul 2018
527 Dispoziție privind delegarea atribuțiilor ce revin secretarului județului Ialomița
528 Dispoziție privind aprobarea programării concediilor de odihnă pe anul 2019 pentru președintele și vicepreședinții Consiliului Județean Ialomița
529 Dispoziție privind aprobarea programării concediilor de odihnă pe anul 2019 pentru personalul din aparatul de specialitate al Consiliului județean Ialomița
530 Dispoziție privind mutarea definitivă a domnului Diaconu Alexandru din funcția publică de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Amenajarea Teritoriului și Urbanism, în funcție publică de consilier , clasa I, grad profesional asistent în cadrul Serviciul Amenajarea Teritoriului și Urbanism
531 Dispoziție privind aprobarea Procedurii de alocare și gestionare a numerelor aferente documentelor financiar-contabile emise de Consiliul Județean Ialomița, de întocmire și utilizare a acestora, pentru exercițiul financiar 2019
532 Dispoziție privind punerea în aplicare a prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 983 din 13.12.2018 privind stabilirea zilelor de 24 și 31 decembrie 2018 ca zile libere
   
   
   
   

 

categoria articolului 

dispoziții