Indicatori cu privire la execuția bugetelor - 2019