Informațiile exceptate de la liberul acces

INFORMAŢII EXCEPTATE DE LA LIBERUL ACCES AL CETĂŢENILOR

• Informaţiile din domeniul apărării naţionale, siguranţei şi ordinii publice, dacă fac parte din categoriile informaţiilor clasificate, potrivit legii;

• Informaţiile privind deliberările autorităţilor, precum şi cele care privesc interesele economice şi politice ale României, dacă fac parte din categoria informaţiilor clasificate, potrivit legii (Legea nr. 182/2002)

• Informaţiile privind activităţile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenţei neloiale, potrivit legii;

• Informaţii cu privire la datele personale, potrivit legii

• Informaţiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se pericilitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidenţiale ori se pun în pericol viaţa, integritatea corporală, sănătatea unei persoane în urma anchetei efectuate sau în curs de desfăşurare;

• Informaţiile privind procedurile judiciare, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricărei dintre părţile implicate în proces;

• Informaţiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecţie a tinerilor.

Informaţia de interes public este orice informaţie care priveşte sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare

Toate informaţiile produse şi/sau gestionate de autorităţile şi instituţiile publice sunt informaţii publice;

Informaţiile de interes public sunt atât cele care privesc activitatea unei autorităţi sau instituţii publice (indiferent de autorul informaţiei), cât şi cele care rezultă din activităţile respectivei instituţii;Autoritatea sau instituţia publică pune la dispoziţie sau transmite informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere.

Accesul la informaţiile din oficiu este asigurat prin:

Publicare, alternativ sau simultan:

• prin afişare la sediul instituţiei publice într-un spaţiu care să permită accesul uşor al cetăţenilor.

• în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

• prin publicaţii proprii

• în mijloace de informare în masă;

• pe pagina de internet a instituţiei publice

Etapele procesului de obţinere a informaţiei publice:

1. Solicitarea informaţiilor

2. Primirea răspunsului

3. Acţiuni de urmat dacă nu primiţi răspuns

4. Acţuni de urmat dacă răspunsul nu este adecvat

 

 

categoria articolului 

tipuri de informații