Informațiile furnizate din oficiu

TIPURI DE INFORMAŢII CARE SE COMUNICĂ DIN OFICIU

• Actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau instituţiei publice;

• Structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de fucnţionare, programul de audienţe al autorităţii sau instituţiei publice;

• Numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;

• Coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea, sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;

• Sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;

• Programele şi strategiile proprii;

• Lista cuprinzând documentele de interes public;

• Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii;

• Modalităţi de contestare a deciziei autorităţii sau instituţiei publice în situaţia în care persoana vătămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile de interes public solicitate.

Informaţia de interes public este orice informaţie care priveşte sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare.

Toate informaţiile produse şi/sau gestionate de autorităţile şi instituţiile publice sunt informaţii publice; Informaţiile de interes public sunt atât cele care privesc activitatea unei autorităţi sau instituţii publice (indiferent de autorul informaţiei), cât şi cele care rezultă din activităţile respectivei instituţii; Autoritatea sau instituţia publică pune la dispoziţie sau transmite informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere.

Accesul la informaţiile din oficiu este asigurat prin:

Publicare, alternativ sau simultan:

• prin afişare la sediul instituţiei publice într-un spaţiu care să permită accesul uşor al cetăţenilor;

• în Monitorul Oficial al României, partea a IV-a;

• prin publicaţii proprii;

• în mijloace de informare în masă;

• pe pagina de internet a instituţiei publice.

Etapele procesului de obţinere a informaţiei publice:

1. Solicitarea informaţiilor

2. Primirea răspunsului

3. Acţiuni de urmat dacă nu primiţi răspuns

4. Acţuni de urmat dacă răspunsul nu este adecvat

 

categoria articolului 

tipuri de informații