Modernizarea infrastructurii in zona lacului Amara

Subprogramul Coeziune Economică și Socială

Nr. proiect: RO 007.02.03.10

Fonduri Phare 2.297.929,24 Euro
Fond Naţional 765.976,41 Euro
Contribuţie C.J. Ialomiţa 151.780,38 Euro
A fost primul şantier din România deschis în cadrul Programului PHARE 2000

O B I E C T I V E:

• modernizarea şi extinderea reţelei
de apă şi canalizare;
• reamenajarea parcului Staţiunii Amara;
modernizarea staţiilor de pompare a apei potabile şi a apei reziduale; conservarea potenţialului terapeutic al lacului Amara
• construirea unei noi staţii de pompare a apei reziduale; • accelerarea dezvoltării economiei locale prin asigurarea accesului agenţilor economici la servicii moderne de apă, canal şi gaz metan;
• înfiinţarea unei canalizări pluviale; • atragerea forţei de muncă disponibilă în zonă prin dezvoltarea mediului local de afaceri şi în serviciile nou create;
• înfiinţarea rețelei de distribuție a gazului metan; • stimularea dezvoltării urbane a localității Amara, prin servicii publice de calitate şi la standarde europene;
• reabilitarea de şosele, alei şi drum pietonal; • asigurarea confortului urban al locuitorilor din Amara prin acces la utilităţile publice modernizate sau nou construit

Proiectul a inclus realizarea următoarelor lucrări:

 • 24,9 km conductă de canalizare;
 • 41,7 km de conductă de apă;
 • staţie de pompare a apei potabile, complet modernizată;
 • staţie de pompare a apei reziduale nouă şi una reabilitată;
 • 265 vane şi hidranţi noi;
 • 498 cămine;
 • 0,2 km conductă de transport gaz metan;
 • 14,7 km de reţea de distribuţie gaz natural;
 • o staţie de reglare şi măsurare a gazului metan;
 • 8 km de alei;
 • 8 km de şosea carosabilă;
 • 450 metri de drum pietonal.

categoria articolului 

proiecte realizate