Ranforsare și modernizare DJ201B Ciochina-Orezu-Rași

Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 201B - Ciochina - Orezu - Raşi

 


 

 
 
 
 

 


 

Comunicat de presa 02.12.2008

Comunicat de presa 11.08.2009

Comunicat de presă 14.07.2011 Comunicat de presă 21.07.2011

 


 

Hotărâri ale Consiliului Judeţean Ialomiţa privind DJ 201 B

 

H O T Ă R Â R E  privind aprobarea documentaţiilor de atribuire a contractelor de lucrări, servicii de supervizare a lucrărilor de construcţii, servicii de audit financiar şi servicii de publicitate şi informare din cadrul Proiectului „Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 201 B, km 0+000 – km 19 + 000 pe traseul Ciochina – Orezu – Raşi”

 

H O T Ă R Â R E privind aprobarea bugetului revizuit al Proiectului „Ranforsarea şi modernizarea drumului judeţean DJ 201 B, km 0+000 – km 19 + 000 pe

traseul Ciochina – Orezu – Raşi”, precum şi a documentaţiei de atribuire a

contractului de lucrări suplimentare din cadrul aceluiaşi Proiect

Anexa nr. 1

 

Anexa nr. 2

 

Memoriu justificativ privind lucrarile suplimentare la suprastructura drum DJ 201B

 

Memoriu justificativ privind lucrarile noi la podul peste râul Ialomiţa

 

Caiet de sarcini precomprimare

 

Liste cantitati suplimentare

 

Contract cadru

 


 

categoria articolului 

proiecte realizate