Rapoarte 2007

R A P O R T U L preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2007


R A P O R T privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în anul 2007


R A P O R T privind aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică în anul 2007 FIŞĂ DE EVALUARE a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2007


R A P O R T privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în anul 2007

FIŞĂ DE EVALUARE a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2007


ANALIZA activităţii desfăşurată de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa, în anul 2007


RAPORT DE ACTIVITATE - 2007 Consilier judeţean NEACŞU MARIAN


RAPORT DE ACTIVITATE - 2007 BIBLIOTECA JUDEŢEANĂ „ŞTEFAN BĂNULESCU“


RAPORT DE ACTIVITATE - 2007 Centrului Judetean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa


RAPORT DE ACTIVITATE - 2007 Centrul Cultural UNESCO „Ionel Perlea“


RAPORT DE ACTIVITATE - 2007 Muzeul Naţional al Agriculturii Actiuni


RAPORT DE ACTIVITATE - 2007 Muzeul Judeţean Ialomiţa Acţiuni


RAPORT DE ACTIVITAE - 2007 Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa


RAPORT DE ACTIVITATE 2007 CENTRUL DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ FIERBINŢI-TÂRG JUDEŢUL IALOMIŢA


RAPORT DE ACTIVITATE 2007 Centrul de ocrotire pentru persoane dependente de alcool, droguri sau alte incidente toxicologice RAPORT privind starea factorilor de mediu în judeţul Ialomiţa în luna septembrie 2007


R A P O R T privind starea factorilor de mediu în judeţul Ialomiţa în luna august 2007

categoria articolului 

rapoarte, 2007