Rapoarte 2008

RAPORT DE ACTIVITATE - 2008 Consilier judeţean Vasilache Aurel


RAPORT petiţii 2008


R A P O R T privind aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică în anul 2008 FIŞĂ DE EVALUARE a implementării Legii nr. 52/2003 în anul 2008


R A P O R T privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public,în anul 2008 FIŞĂ DE EVALUARE a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2008


R A P O R T U L preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2008


MUZEUL NAŢIONAL AL AGRICULTURIIRaport de deplasare Serbia


RAPORT PRIVIND STAREA FACTORILOR DE MEDIU IN JUDETUL IALOMITA IN LUNA AUGUST 2008


R A P O R T privind starea factorilor de mediu în judeţul Ialomiţa în luna iulie 2008


Date privind serviciul datoriei publice locale


R A P O R T privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2008


categoria articolului 

rapoarte, 2008