Rapoarte 2010

R A P O R T privind desfăşurarea vizitei de documentare, prevăzută în contractul de finanţare nerambursabilă nr. 30/2009, Cod SMIS 2817, cu modificările şi completările ulterioare


R A P O R T U L preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2009


RAPORT de activitate consilier judeţean SOCOL VALERIA


categoria articolului 

rapoarte, 2010