Rapoarte 2011

RAPORT privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în perioada 1 ianuarie - 20 iunie 2011


Raport final asupra implementării şi evaluării Proiectului Phare: RO 0007.02.03.10 „Modernizarea şi dezvoltarea infrastructurii în vederea conservării potenţialului terapeutic al Lacului Amara“


Raport final asupra implementării şi evaluării Proiectului Phare: RO 0007.02.03.09 "Reabilitarea mediului şi dezvoltarea infrastructurii Zonei industriale Ţăndărei"


Raport de activitate 2010 Comisia Juridica şi de Disciplină


R A P O R T U L Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2010


R A P O R T
privind distribuirea produselor din Planul anual european de furnizare de
ajutoare alimentare în beneficiul persoanelor cele mai defavorizate – PEAD 2010


Raport de activitate 2010 Comisia de învăţământ, muncă, sănătate, familie şi asistenţă socială


Raport de activitate 2010 consilier judeţean VASILACHE AUREL


RAPORT de activitate 2010 consilier judeţean SOCOL VALERIA


R A P O R T privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în anul 2010 Fişă de evaluare a implementării Legii 544/2001 în anul 2010


R A P O R T privind aplicarea Legii nr. 52/ 2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică în anul 2010 Fişă de evaluare a implementării Legii 52/2003 în anul 2010


Raport de activitate al Bibliotecii Judeţene „Ştefan Bănulescu“ Ialomiţa Descrierea activităţilor din anul 2010


Raport de activitate al Direcţiei Judeţene de Evidenţa Persoanelor Ialomiţa 2010


Raport de activitate al Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Ialomiţa 2010


Raport de activitate al Muzeului Naţional al Agriculturii 2010


Raport de activitate al Centrului Cultural UNESCO „Ionel Perlea“ Slobozia 2010


Raport de activitate al Direcţiei Generale de Asistenţa Socială şi Protecţia Copilului Ialomiţa - 2010


Raportul întocmit de comisia de evaluare nr. CS.A. 323/2857/13.01.2011 privind focarul de infecţie nosocomială prin Boală Diareică Acută (BDA) şi evaluarea situaţiei epidemiologice constituite la nivelul Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia


Raport privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2010


categoria articolului 

rapoarte, 2011