Rapoarte 2012

- rapoarte publicate în anul 2012 -

RAPORTUL Preşedintelui Consiliului Judeţean Ialomiţa privind modul de îndeplinire a atribuţiilor proprii şi a hotărârilor Consiliului Judeţean Ialomiţa pe anul 2011

 


RAPORT DE ACTIVITATE 2012 consilier judeţean SOCOL VALERIA


RAPORT DE ACTIVITATE 2012 consilier judeţean VASILACHE AUREL


RAPORT DE ACTIVITATE 2011 Comisia juridică şi de disciplină


RAPORT DE ACTIVITATE 2011 consilier judeţean SOCOL VALERIA


R A P O R T privind activitatea de soluţionare a petiţiilor în perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2011


R A P O R T privind aplicarea Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizională în administraţia publică în anul 2011


R A P O R T privind aplicarea Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, în anul 2011


categoria articolului 

rapoarte, 2012