Rezultat probă suplimentară de testare a competențelor specifice in domeniul tehnologiei informației la concurs ocupare post consilier superior - DBF - Comp. Programare si Urmărire Venituri

categorie 

concursuri