Rezultat probă suplimentară de testare a competențelor specifice in domeniul tehnologiei informației la concurs ocupare post consilier debutant - DBF- Comp. Buget Contabilitate

categorie 

concursuri