Rezultat probă suplimentară de testare a competențelor specifice in domeniul tehnologiei informației la concurs ocupare funcție publică de consilier debutant - DISP- Autoritatea Rutiera

categorie 

concursuri