Rezultat probă suplimentare testare competențe tehnologia informatiei la concursul pentru ocuparea funcției de execuție, consilier asistent în cadrul DISP Serviciul Mangement Proiect

categorie 

concursuri