Rezultat probă suplimentare testare competențe tehnologia informației la concursul pentru ocuparea funcției de execuție, consilier, debutant - DISP - Serviciul Management Proiect

categorie 

concursuri