Rezultat probă suplimentare testare competențe tehnologia informației la concursul pentru ocuparea funcției de execuție, referent specialitate , grad principal - DATU

categorie 

concursuri