Rezultatul interviului la concursul de recrutare pentru ocupare a doua funcții publice vacante de execuție de consilier cls.I, grad profesional debutant din cadrul Directiei Investitii si Servicii Publice - Serviciul Management de Proiect

categorie 

concursuri