Rezultatul probei suplimentare de testare a competenţelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei la concursul pentru ocuparea funcţiei publice - consilier debutant - DBF

categorie 

concursuri