Rezultatul probei suplimentare de testare a competentelor specifice în domeniul tehnologiei informaţiei la concursul pentru ocuparea funcţiei publice - consilier juridic debutant - DCO

categorie 

concursuri