Ședință extraordinară Consiliul Județean Ialomița 05.09.2018, ora 10,00

Comunicate, transparență decizională

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 05.09.2018, ora 10,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

I. Aprobarea Procesului – verbal privind sinteza dezbaterilor şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 25.07.2018.

Proces verbal sedinta din 25.07.2018

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor:

1. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ialomița la parteneriatul pentru realizarea proiectului ”Îmbunătățirea accesului populației din județele Prahova și Ialomița la servicii medicale de urgență” și a cheltuielilor legate de proiect;

proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ialomița la parteneriatul pentru realizarea proiectului Îmbunătățirea accesului populatiei din județele Prahova și Ialomița la serviciimedicale de urgență și a cheltuielilor legate de proiect

2. proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ialomița la parteneriatul pentru realizarea proiectului  ”Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația  județului Ialomița” și a cheltuielilor legate de proiect;

proiect de hotărâre privind aprobarea participării Județului Ialomița la parteneriatul pentru realizarea proiectului Asigurarea accesului la servicii de sănătate în regim ambulatoriu pentru populația județului Ialomița și a cheltuielilor de legate de proiect

3. proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson ( str. Țăndărei ) din drumul județean DJ 212_ DN 21 – Chiscani-Mihai Bravu – Mihail Kogălniceanu - Fetești, aflat în domeniul public al Județului Ialomița și administrarea Consiliului Județean Ialomița, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Fetești.

proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson ( str. Țăndărei ) din drumul județean DJ 212_ DN 21

 

            Şedinţa este publică.

PREŞEDINTE,

VICTOR MORARU

 

Notă

Se propune suplimentarea ordini de zi a ședinței cu următorul proiect de hotărâre:

4. proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2018

proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general al județului Ialomița, pe anul 2018