Sedinta extraordinara in data de 19.11.2015, ora15,30

Comunicate

C O M U N I C A T

 

            CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 19.11.2015ora15,30 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

 

a) privind aprobarea  documentației de avizare a lucrărilor de intervenție  pentru obiectivul de investiții „Reparații capitale – instalații electrice la Liceul Tehnologic Special Ion Teodorescu”;

 

b) privind repartizarea pe bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale din județ a unor sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, pe anul 2015;

 

c) privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015;

 

d) privind rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia,  pe anul 2015;

 

e) privind desemnarea unui membru în Consiliul de administraţie al Casei Judeţene de Asigurări de Sănătate Ialomiţa.

 

Şedinţa este publică.

 

 

VICEPREŞEDINTE,

Ioan MARTIN