Ședinţă extraordinară în data de 23.07.2015

Comunicate

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă extraordinară în data de 23.07.2015, ora 13,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâri:

a) privind modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 31/29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul  aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare;

b) privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa, la trimestrul II, anul 2015;

c) privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015;

d) privind aprobarea decontării cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice şi a personalului didactic auxiliar de la Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Ialomiţa şi de la Liceul Tehnologic Special „Ion Teodorescu” Slobozia, pentru luna iunie 2015;

e)  privind  avizarea tarifului pentru eliberarea autorizaţiei speciale de transport (AST), pentru transporturile care depăşesc masele şi/sau dimensiunile maxime admise, prevăzute de lege, în municipiul Slobozia;

f) privind modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 87 din 11.12.2014 privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2015;

g) privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Ialomiţa nr. 30 din 31.03.2015 privind aprobarea documentaţiei de atribuire şi numirea comisiei de evaluare a ofertelor pentru atribuirea acordului-cadru  privind  lucrări de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene;

h) privind aprobarea achiziţionării de servicii juridice de consultanţă, de asistenţă şi de reprezentare a Judeţului Ialomița/Consiliului Județean Ialomița  în dosarul  nr. 24754/3/2015 aflat pe rolul Tribunalului București.

 

Şedinţa este publică.