Ședinţă ordinară în data de 17.12.2015, ora 14,00

Comunicate

CONSILIUL JUDEŢEAN IALOMIŢA  se convoacă în şedinţă ordinară în data de 17.12.2015, ora 14,00 în sala de şedinţe a Centrului Cultural  UNESCO „Ionel Perlea” Ialomiţa, având pe ordinea de zi:

 

  I.   a) Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 29 octombrie 2015;

       b) Aprobarea Procesului – verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Ialomiţa din data de 19 noiembrie 2015.

 

II. Discutarea şi adoptarea următoarelor proiecte de hotărâre:

 

a) privind modificarea anexei nr.1b la Hotărârea Consiliului Judeţean Ialomiţa nr.32 din 29.05.2013 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi funcţiilor publice din cadrul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Ialomiţa şi Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cu modificările şi completările ulterioare;

 

b) privind aprobarea  Documentației de Avizare a Lucrărilor de  Intervenție (D.A.L.I.)  și a principalilor indicatori tehnico-economici  la obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 306 B Km 0+600-Km 3+700”;

 

c) privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Județean Ialomița nr. 64/18.09.2014 privind aprobarea asocierii judeţului Ialomiţa cu orașul Amara în vederea realizării în comun a proiectului ”Staţie de epurare și colector de evacuare spre emisar în orașul Amara, județul Ialomița”;

 

d) privind rectificarea bugetului Spitalului Judeţean de Urgenţă Slobozia,  pe anul 2015;

           

e) privind aprobarea rectificării bugetului general al judeţului Ialomiţa, pe anul 2015;

 

f) privind aprobarea execuţiei bugetului general al judeţului Ialomiţa la trimestrul IV (preliminat), anul 2015;

 

g) privind stabilirea taxelor şi tarifelor din competenţa Consiliului Judeţean Ialomiţa, pentru anul 2016;

 

h) privind aprobarea structurii serviciilor specifice Camerei Agricole Judeţene Ialomiţa, cuantumului tarifelor acestora pentru anul 2016 şi modalităţile de încasare şi utilizare a fondurilor;

i) privind aprobarea costului mediu lunar şi a cuantumului contribuţiei lunare de întreţinere a persoanelor vârstnice îngrijite în Căminul pentru persoane vârstnice ”ing. Vadim Rusu” comuna Balaciu şi în Centrul pentru persoane vârstnice  Fierbinţi Târg,  judeţul Ialomiţa,  pentru anul 2016;

 

j) privind aprobarea costului mediu lunar necesar asigurării serviciilor medico-sociale şi a cuantumului contribuţiei personale lunare datorate de persoanele îngrijite şi tratate în Centrul de Asistenţă Medico-Socială Fierbinţi-Târg, pentru anul 2016;

 

k) privind stabilirea preţurilor medii ale produselor agricole, în vederea calculării veniturilor anuale brute obţinute din cedarea folosinţei bunurilor prin arendare, pe anul 2016;

 

l) privind stabilirea preţului mediu/tonă de iarbă (masă verde) obţinută de pe pajişte,  pentru anul 2016;

 

m) privind  aprobarea eliberării licenţelor de traseu operatorului de transport  rutier S.C. CIRIL COM S.R.L.,  în vederea efectuării serviciului de  transport public judeţean de persoane, prin curse regulate speciale;

 

n) privind desemnarea componenţei Consiliului de administraţie al Muzeului Agriculturii Slobozia;

 

o) privind stabilirea consumului lunar de carburanți pentru autoturismele ce deservesc parcul auto al Consiliului Județean Ialomița și al instituțiilor publice de interes județean aflate sub autoritatea sa.

 

Şedinţa este publică.

 

 

VICEPREŞEDINTE,

Ştefan MUŞOIU